вівторок, 30 березня 2021 р.

7 клас. И та і в кінці прислівників

  Добрий день, шановні семикласники!!! Продовжуємо роботу над вивченням прислівника як частини мови. Сьогодні  опрацьовуємо матеріал щодо написання букв и та і в кінці прислівників.

Для вивчіть правила на с. 171-172, письмово виконайте вправи 382,383 - у новому підручнику,         с. 195-197, вправи 425,426.

Уважно перегляньте відео: https://youtu.be/JZNltSdCDPw6 клас. Букви е,и,і в суфіксах

  Доброго дня, шестикласники!!! Працюємо далі над вивченням іменника.

Опрацюйте матеріал параграфа 35, вивчіть правила.

Уважно перегляньте пояснення нового матеріалу:  https://youtu.be/jxV6E1kTbg0


Письмово виконайте вправи 296,297,299

БАЖАЮ ГАРНОГО ДНЯ!

5 клас. Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами

 Добрий день, шановні п'ятикласники!!! Продовжуємо роботу над вивченням речення.

Пригадайте, що таке граматична основа речення (підмет і присудок),  другорядні члени речення, однорідні члени речення.

Діти, уважно перегляньте відео із поясненням нового матеріалу, вправи, які там пропонують, виконуйте усно: https://youtu.be/lhFA5Bm7asQ
Опрацюйте зміст параграфа 39, вивчіть правила, виконайте письмово вправи 462,464,465

пʼятниця, 26 березня 2021 р.

7 клас. Написання прислівників окремо, разом, через дефіс

 Добрий день, шановні семикласники!!! Продовжуємо роботу над вивченням прислівника як частини мови. Сьогодні дуже важливо навчитися писати правильно прислівники, адже вони  пишуться по-різному!

 Перегляньте спочатку пояснення: https://youtu.be/AdN8G6jfMiY

https://youtu.be/6UoopVNYSmI


Опрацюйте матеріал параграфа 34 / 32, вивчіть правила, письмово виконайте вправи 406,413,418 / 363,370,375

6 клас. Написання "не" з іменниками

  Доброго дня, шестикласники!!! Працюємо далі над вивченням іменника.

Уважно перегляньте пояснення нового матеріалу:https://youtu.be/VSciqxc6c34

Опрацюйте матеріал параграфа 37, письмово виконайте вправи 311, 313,316

Наступного тижня я повідомлю про день і час, коли ми йдемо на відеозв'язок. Будь ласка, підготуйтеся: повивчайте правила, з'ясуйте, що вам не зрозуміло, щоб вийшла плідна співпраця.

5 клас. Речення з однорідними членами

 Добрий день, шановні п'ятикласники!!! Продовжуємо роботу над вивченням речення.

Пригадайте, що таке граматична основа речення (підмет і присудок),  другорядні члени речення.

Орацюйте зміст параграфа 38, вивчіть правила щодо розділових знаків при однорідних членах речення. Письмово виконайте вправи 451,452,456

 Перегляньте пояснення: https://youtu.be/nwZ4IjVzi3UНаступного тижня я повідомлю про день і час, коли ми йдемо на відеозв'язок. Будь ласка, підготуйтеся: повивчайте правила, з'ясуйте, що вам не зрозуміло, щоб вийшла плідна співпраця.

11 клас. Стилістичне використання синонімів, антонімів і паронімів

  Добрий день, шановні одинадцятикласники!!! Працюємо в розділі "Стилістична норма".

Опрацюйте уважно матеріал параграфа 45, письмово виконайте вправу 4,7 (усі завдання), вправи 2 і 5 - усно

Перегляньте: https://docs.google.com/presentation/d/1Av31_50mHlH4_7LUFHgkES72HKcgCLlMcOY6wVYDpkM/edit?usp=sharing

10 клас. Написання складних слів разом, окремо, через дефіс

Добрий день, десятикласники!!! Продовжуємо роботу в розділі "Орфографічна норма"

Уважно опрацюйте матеріал праграфа 41, зміст таблиць на с.122-123  треба вивчити, для цього читайте і передивляйтеся дуже багато разів, щоб за допомоги зорової пам'яті, матеріал залишився у вашій свідомості,  виконайте вправи  3,7 письмово, а вправу 5 - усно.

Перегляньте презентацію, в якій міститься пояснення навчального матеріалу:  https://docs.google.com/presentation/d/1ixMR5njAaSVnkEBbWnuH-WRDknuaCHf02dhIiN2NIj8/edit?usp=sharing

середа, 24 березня 2021 р.

5 клас. Другорядні члени речення

 Добрий день, шановні п'ятикласники!!! Продовжуємо роботу над вивченням речення.

Пригадайте, що таке граматична основа речення (підмет і присудок). Раніше ви вчили, що всі слова в реченні, крім підмета і присудка - то другорядні члени речення. А тепер детально розберемо, які ж бувають другорядні члени речення.

Для цього перегляньте пояснення: https://youtu.be/r7tHvMqTESc

Опрацюйте зміст параграфа 37, письмово виконайте вправи 435,442,447. Бажаю успіхів!!!

7 клас. Ступені порівняння прислівників

 Добрий день, шановні семикласники!!! Продовжуємо роботу над вивченням прислівника як частини мови. Минулого року ви вже вивчили ступені порівняння прикметників, тобто як правильно утворювати прикметники з більшою мірою вияву ознаки. Наприклад, глибокий - глибший, найглибший. Більшість прислівників утворено від прикметників, тому вони і зберігають таку властивість.

Перегляньте пояснення: https://youtu.be/7DMQgnkhbpg


Опрацюйте матеріал параграфа 33 / 31, зміст таблиці треба вивчити, виконайте вправи  386, 387, 390 / 345, 346, 350 (в останній вправі підкресліть букви, які позначають звуки, що чергуються)

понеділок, 22 березня 2021 р.

11 клас. Стилістичне використання багатозначних слів і омонімів

 Добрий день, шановні одинадцятикласники!!! Працюємо в розділі "Стилістична норма".

Опрацюйте уважно матеріал параграфа 44, письмово виконайте вправу 2,7 (усі завдання).

Пригадайте:
10 клас. Подвоєння та подовження приголосних

 Добрий день, десятикласники!!! Продовжуємо роботу в розділі "Орфографічна норма"

Уважно опрацюйте матеріал праграфа 33-34, виконайте вправи 2,3,7 письмово.

Перегляньте презентацію, в якій міститься пояснення навчального матеріалу:https://docs.google.com/presentation/d/1XyGo9e5uGBJ147Uzy_4ySoldxAJJwa4RbDUnYh3G9Is/edit?usp=sharing

6 клас. Правопис складних іменників

 Доброго дня, шестикласники!!! Працюємо далі над вивченням іменника.

Пояснення нового матеріалу ви знайдете у наступному відео:

https://youtu.be/2lQxxc2fVQ4

Матеріал підручника не повністю відповідає сучасним  нормам, бо відбулися певні зміни в українсь кому правописі. Тому перегляньте відео та виконайте вправи 319, 320, 323 письмово. Бажаю успіхів!!!

четвер, 11 березня 2021 р.

11 клас. Розділові знаки при прямій мові

Доброго дня /вечора, шановні одинадцятикласники.

Сьогодні прагадаємо і узагальнимо знання про розділові знаки при прямій мові. Для цього опрацюйте зміст параграфа 43, письмово виконайте вправи 2,4,7

Уважно перегляньте презентацію, в ній міститься багато важливої інформації, яку вам потрібно вивчити: https://docs.google.com/presentation/d/1RSIqnPr5GEpcb8TrbDbWTUU8di0lN-vHH4UCJ1mvE1g/edit?usp=sharing

6 клас.

 ДОБРИЙ ДЕНЬ, ЛЮБІ ШЕСТИКЛАСНИКИ! 

Уважно прочитайте цей матеріал та  перегляньте презентацію: https://docs.google.com/presentation/d/110OldOJ9jwxSmGxunswboXpU-Uujz6qtxH--RaSDcOA/edit?usp=sharing

Іменники, що мають форму лише множини, у відмінюванні співвідносяться якоюсь мірою з іменниками І — ІІІ відмін у множині. За характером закінчень їх можна по­ділити приблизно на чотири типи.

Відмінювання іменників, що мають форму лише множини.png
 
У називному відмінку вживаються:
• закінчення -иночви, окуляри, сани, сіни, сходи, штани.
 закінчення -ігордощі, граблі, двері, дріжджі, коноплі, помиї, радощі, хитрощі;
• закінчення -а (зрідка -я)вила, ворота, дрова, ясла, ясна, вінця.
 
У родовому відмінку виступають:
• закінчення -ей: грошей, гусей, дверей, курей, людей, саней, сіней;
• закінчення -ів: граблів (і грабель), дріжджів, кліщів, окулярів, сходів, хитрощів;
• нульове закінченнявил, воріт, дров, збоїн, конопель, лещат, ночв (частіше — ночов), ясел, ясен.
 
У давальному відмінку виступають:
• закінчення -ам, коли в Н.в. закінчення -и, -а, -і (після шиплячого): веселощам, вилам, воротам (і воротям), в’язам, ночвам, радощам, сходам, штанам (і штаням), яслам.
Зверни увагу!
Сани — саням, сіни — сіням.
• закінчення -ям, коли в Н.в. закінчення -і, -ї, -я: вінцям, граблям, дверям, помиям.
У знахідному відмінку вживаються форми:
• однакові з називним відмінкомвила, вінця, граблі, коноплі, окуляри, сани, ясла.
В орудному відмінку виступають:
• закінчення -ами, коли в Н.в.закінчення -и, -а, -і (після шиплячого): вилами, ночвами, сходами; веселощами, радощами;
• закінчення -ями, коли в Н.в. закінчення -і, -ї, -я: вінцями, граблями, коноплями, помиями;
 закінчення -ми:
ворітьми (й воротами), грішми (й грошима), гусьми, дверми (й дверима), дітьми, курми, людьми, саньми (й санями), сіньми, штаньми (й штанами, рідше — штанями).
 
У місцевому відмінку залежно від попереднього приголосного вживаються закінчення -ах, -ях: на вилах, на воротах (рідше — воротях), у ночвах, на штанах (рідше — на штанях), у яслах; на граблях, у дверях, у помиях.
Опрацюйте зміст параграфа 33 та виконайте письмово вправи 276,277, 278

середа, 10 березня 2021 р.

7 клас. Розряди прислівників

 Шановні семикласники, працюємо далі над вивченням прислівника як частини мови. 

Повторіть матеріал параграфа 29 (новий) / 31 (старий), виконайте письмово вправи 326,328 та зміст таблиці на с.148  вивчіть - це за новим підручником; за старим - вправи 366, 368 та зміст таблиці, що подана на с. 172, вивчіть; завдання слайду №8 виконайте письмово. Бажаю гарних усіпіхів!!!

Перезляньте уважно презентацію:https://docs.google.com/presentation/d/1ysk6UjfqqMxU_y1AUQnxJSTiHDVXsxwG_RbDkMHMiDs/edit?usp=sharing

5 клас. Речення, його граматична основа

      Добрий день, шановні п'ятикласники, вивчаючи попередню тему, ви вже зрозуміли, що підмет і присудок  не є словосполученням. Підмет і присудок - це граматична основа речення. Найважливішу інформацію про речення ви знайдете у параграфі 34, уважно прочитайте теоретичний матеріал, вивчіть правила. Письмово виконайте вправи 416, 418.

Зрозуміти нову тему вам допоможе презентація: https://docs.google.com/presentation/d/1vQhcx914NdufMMPRLz3uGjyKeAVcE7z3LqvWF1jMUgg/edit?usp=sharing


вівторок, 9 березня 2021 р.

6 клас. Відмінювання іменників ІІІ і ІV відмін

 Добрий день, шановні шестикласники. Продовжуємо роботу на вивченням іменника. Повторіть матеріал попереднього уроку і щоразу повторюйте ту таблицю на с.103-104.

Опрацюйте матеріал параграфа 32, письмово виконайте вправи  268,272.

Пояснення нового матеріалу знайдетев  наступному  відео: https://youtu.be/Ptxgp3i2Y84четвер, 4 березня 2021 р.

5 клас. Словосполучення, відмінність словосполучення від слова й речення

 Добрий день, шановні п'ятикласники!!! Про словосполучення ви вели мову ще в початкових класах, тому для вас ця тема не зовсім нова, але ми її розглянемо більш детальніше і ширше.

Уважно розгляньте пояснення у презентації, завдання, що містяться в ній виконуйте усно.

https://docs.google.com/presentation/d/1B0yjiDOYyBd4pxf2KgErpzd5BP4jakywL1XsSV73sHI/edit?usp=sharing

У підручнику  прочитайте матеріал параграфа 33, письмово  виконайте вправи 404 за зразком, 407, опрацювавши "Пам'ятку", яка міститься у цій вправі,  та вправу 411 за зразком письмового розбору словосполучення.

10 клас. Спрощення приголосних звуків

 Добрий день,  шановні десятикласники!!! Сьогодні вивчаємо спроощення приголосних звуків у групах приголосних. Для цього опрацюємо матеріал параграфа 32, особливу увагу зосереджуємо на винятках на с. 102 - їх треба вивчити!!! Письмово виконайте вправи 2,3,7. 

Опрацюйтне також зміст презентації https://docs.google.com/presentation/d/175nxYBU0Uy1qWV9yHRrzkPr5Z-_XIR21Ujpj-w_StHE/edit?usp=sharing

Бажаю успіхів!!!

11 клас. Тире у складному реченні

 Шановні одинадцятикласники, добрий день!!! Працюємо далі над складним реченням! Повторіть, яке речення називається складним, які є його види, які розділові знаки ставляться між частинами складного речення: https://docs.google.com/presentation/d/1-650Ay8umscRK3hQxUTa0NIpT0tZuyyPipCxRgEn0g8/edit?usp=sharing

Опарцюйте параграф 42, вивчіть правила  та виконайте письмово вправи 3,7. 

Скористайтеся наступним поясненням:

Двокрапка і тире в безсполучниковому складному реченні

Між частинами безсполучникового складного речення двокрапка ставиться у таких випадках:

1. Друге речення доповнює зміст першого, поширюючи один із його членів (найчастіше присудок):

І здавалось: розтає сніжинка (М. Рильський).

(Пор.: І здавалось, що розтає сніжинка.)

Іноді в першій частині опускаються слова: і побачив, і почув, і відчув тощо: Заплющу очі: постають сади (В. Ткаченко). (Пор.: Заплющу очі і бачу, як постають сади.)

[]:[].

2. Друге речення (або кілька речень) пояснює зміст першого: Запахло дужче осінню: листя пожовкле, як із кульбаби пух, вітер рвав і кружляв ним по голих городах (З журналу). (Пор.: Запахло дужче осінню, а саме: листя пожовкле, як із кульбаби пух, вітер рвав і кружляв ним по голих городах.)

[]:[].

3. Друге речення вказує на причину того, про що говориться в першому: Любіть книгу: вона допоможе вам розібратися в строкатому плетиві думок, навчить вас поважати людину (3 журналу). (Пор.: Любіть книгу, бо вона допоможе вам розібратися в строкатому плетиві думок, навчить вас поважати людину.)

Між частинами безсполучникового речення тире ставиться у таких випадках:

1. Зміст одного речення протиставляється змістові іншого: Пан гуляв у себе в замку — у ярмі стогнали люди (Леся Українка). (Пор.: Пан гуляв у себе в замку, а в ярмі стогнали люди.)

[]-[].

2. Перше речення вказує на час або умову того, про що йдеться в другому реченні: Будеш сіяти з сумом — вродить печаль . Стельмах).(Пор.:Якщо будеш сіяти з сумом, то вродить печаль. Коли будеш сіяти з сумом —- вродить печаль.)

[]-[].

3. Друге речення містить у собі наслідок того, про що говориться в першому реченні (між ними можна вставити сполучники так що, тому): Зацвіли в саду гвоздики — осінь тільки починається (В. Ткаченко). (Пор.: Зацвіли в саду гвоздики, так що осінь тільки починається.)

[]-[].

ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ!

Тире ставиться, коли зображується швидка зміна подій: Вітер війнув—листя з клена жовте, жовтаво-золоте полетіло (П.Ти чина).


вівторок, 2 березня 2021 р.

7 клас. Прислівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

 Добрий день, шановні семикласники!!! Сьогодні ми починаємо роботу над вивченням ще одної самостійної частини мови, але дуже особливої - це прислівник, і він - незмінний.

Опрацюйте уважно матеріал параграфа 29 (новий) / 31 (старий), виконайте письмово вправи 325,327 та 322 (зміст таблиці вправи 322 вивчити) - це за новим підручником; за старим - вправи 365, 367 та вправа 362 (зміст таблиці, що подана в останній вправі  потрібно вивчити).

Презентація допоможе вам краще зрозуміти новий матеріал: https://docs.google.com/presentation/d/1yQ32QH2zivH8umnLETfaLIezknkcp5rzhDeTb7WO7TQ/edit?usp=sharing

6 клас. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку

 Добрий день, шановні шестикласники!!! Продовжуємо роботу над вивченням іменників. 

Сьогоднішня тема дуже цікава і важлива. От як правильно писати й говорити: "Немає піску чи піска, предмету чи предмета, алмаза чи алмазу"?

Відповідь на ці та інші питання ви знайдете у параграфі 31, вивчивши зміст таблиці на с.103-104. 

Виконайте письмово  вправи 262,263. 

Краще зрозуміти всі тонкощі цієї теми допоможе відео та презентація. Бажаю гарних успіхів!!!

https://docs.google.com/presentation/d/1UyFK-yVxNrALzPRUya_DEXcI4Xf4yBW5jxleDfGkB2E/edit?usp=sharing

https://youtu.be/GChOs7aNRAc