четвер, 25 травня 2023 р.

9 клас ІІ підгрупа

 9 клас ІІ семестр

26.05.2023

Тема уроку: Узагальнення та систематизація вивченого

Виконайте тестові завдання: 6936256 - код

http://join.naurok.ua/


12.05.2023

Тема : Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях. 

Завдання : опрацювати відеоматеріал, повторити правила; виконати подані нижче завдання. 

1. Усно доповнити речення :
2. Переписати текст заповнюючи пропущені орфограми та розділові знаки: 

28.04.2023

Тема: Урок мовленнєвого розвитку. Тези прочитаних публіцистичної чи науково-пізнавальної статей. 

Завдання : опрацювати відеоурок та сторінку 196 підручника (вивчити правило), виконати вправи 345 та 346 (усно), 347 (письмово). 

Домашнє завдання : письмово виконати вправу 348

14.04.2023

Тема: Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку. Розділові знаки між простими реченнями у складному з різними видами зв'язку 

Опрацювати відеоматеріал та параграф 29, виконати всі завдання вправи 330.11.04.2023

Контрольний вибірковий письмовий переказ тексту наукового стилю

ПАМ'ЯТКА

                           «Як готуватися до вибіркового переказу тексту наукового стилю»

  • Прочитати текст.
  • Визначити стиль, тип і жанр мовлення.
  • Скласти складний план відповідно до теми і змісту висловлювання.
  • Виділити найважливішу інформацію в тексті, необхідну для переказу.
  • Викладати матеріал послідовно.
  • Не скорочувати текст надмірно.
  • Слід пам’ятати про причиново-наслідкові зв’язки та зображально-виражальні особливості висловлювання.

   Читання тексту.


Культура Київської Русі

    За правління Володимира вдалося об’єднати князівства під його керівництво. З’являються численні церковні книги, які з болгарської мови перекладають Кирило і Мефодій. Відкриваються школи, де навчали дітей іноземним мовам.

    Продовжувачем політики Володимира став його син Ярослав, прозваний Мудрим. Він розширив кордони держави, зміцнював економічні зв’язки. За його правління розпочалося кам’яне будівництво Софії Київської, в’їзних брам. При Софії працюють переписувачі й перекладачі книжок, збирається перша в Україні бібліотека.

    Величезне значення мала Київська Русь у розвитку культури східних слов'ян. Створено билинний епос про богатирів, які захищали Русь від ворогів. Зародився оригінальний жанр - літописання. З'явилася спільна для слов'янських народів писемність, що упродовж багатьох століть була однією з основ їх етнічної близькості. Від часу Київської Русі беруть початок школи, бібліотеки, література, камінне будівництво.

Розвивалася в Київській Русі освіта. Освіченими були багато представників влади – князів, правителів, воєвод: Ярослав Мудрий, Володимир Мономах, Рюрик Ростиславович та ін. Князі завжди переймалися проблемами освіти. Літопис свідчить, що Володимир Святославич відкрив у Києві школу, де навчалися князівські і боярські діти. Ярослав Мудрий відкрив у Новгороді школу для дітей старост і священиків.

    Основу освіти становили богослов’я, філософія, риторика, граматика. Вивчали в Київській Русі й іноземні мови. Кількома мовами володіли Ярослав Мудрий, Всеволод Ярославич, Святослав Ярославич, Володимир Мономах та ін.

    Осередками освіти були церкви та монастирі, які сприяли розвиткові літератури та мистецтва. Одним з таких осередків був Києво-Печерський монастир, що його за правління Ярослава Мудрого заснував виходець з м. Любича (на Чернігівщині) преподобний Антоній. Печерський монастир був центром не тільки православ’я, а й літописання, мистецтва, медицини.

    При княжих дворах, Печерському та Видубицькому монастирях створювалися книгосховища. У знаменитій бібліотеці князя Ярослава Мудрого були книги багатьма мовами. Одночасно з бібліотеками виникли і перші архіви. Вважається, що найдавнішим сховищем рукописних документів була церква св. Іллі у Києві.

    Досить високого рівня досягло і ремесло. Виготовленням виробів із заліза і кольорових металів займалися переважно майстри-професіонали. Розвивалися гончарна справа, ткацтво, вичинка й обробка шкіри, різьблення по каменю і дереву. З льону, конопель і вовни слов'янки ткали чудові сукна і полотна, їм було знайоме складне малюнкове ткання і вишивка. Високим умінням відрізнялися майстри обробки шкір. Починає активно розвиватися торгівля, відбувається швидке зростання міст.


Головна мета вибіркового переказу — навчитися відбирати з тексту найістотніше з того чи іншого пи­тання. Це значно складніший вид роботи, ніж написання стислого переказу. Стислий переказ вимагає вміння стисло передати зміст твору, а вибірковий — лише те, що стосу­ється певної особи, події тощо. 

Складання вибіркового переказу текстів наукового стилю на чернетках.

— Виділіть мікротеми й самостійно сформуйте пункти складного плану вибіркового переказу наукового тексту на тему «Розвиток освіти в Київській Русі».

Написання вибіркового переказу тексту наукового стилю у зошитах для контрольних робіт.


04.04.2023

Тема : Складні речення із сполучниковим і безсполучникових зв'язком 

Завдання уроку : опрацювати відеоматеріал, уважно послухати пояснення правильного розбору складного речення з різними видами зв'язку. 

Виконати вправи 323, 326, 32724.03.2023

Тема : Складні речення із сполучниковим і безсполучникових зв'язком 

Завдання уроку : 

1. Опрацювати відеоурок, законспектувати подані схеми, виконати вправи;

2. Опрацювати параграф 29, вивчити правило (ст. 179); виконати письмово всі завдання вправи 321.


21.03.2023

Тема : Складні речення із сурядним і підрядним зв'язком 

Завдання уроку : 

1. Опрацювати відеоматеріал уроку  https://youtu.be/z2Beqa5IReo;

2. Опрацювати параграф 11, вивчити правила на ст. 77 - 79;

3. Виконати письмово вправи: 120, 123, 124.


10.03.2023

Тема : Двокрапка й тире у складному безсполучноковому реченні. 

Завдання уроку : 

1. Опрацювати відеоурок; прослухати пояснення нової теми, правила запам'ятати. 

2. Опрацювати параграфи 27, 28; виконати вправи 304, 307, 311, 313.

28.02.2023

Тема : Кома та крапка з комою у безсполучноковому складному реченні 

Завдання уроку : 

1. Опрацювати відеоурок (пояснення теми) 

2. Опрацювати параграф 26, вивчити правила (ст. 167); виконати письмово вправи 295, 297.

24.02.2023

Тема : Урок мовленнєвого розвитку. Діалог-обговорення актуальної теми. 

Завдання уроку : опрацювати відеоурок; скласти і записати діалог-обговорення актуальної теми (тему можете обрати з відеоматеріалу або ж підібрати власну). 


10.02.2023

Тема : Безсполучникове складне речення. Смислові зв'язки між частинами безсполучникового складного речення. 

Завдання уроку : 

1. опрацювати відеоурок за попосиланням https://youtu.be/qXey4BpPurI

2. Опрацювати параграф 25, вивчити правила; виконати вправи:

усно - 287, 288, 290;

письмово - 289, 291, 292, 293.


07.02.2023

Контрольна робота ,,Складноспідрядне речення’’        

         ВАРІАНТ 1

І рівень (0,5 б за кожне завдання). Вибрати ОДНУ правильну відповідь.

1. Визначте складнопідрядне речення

    А) І серцю дано не бідніти, і думам не дано всихать. 

    Б) І горобці, неначе з-за куліс, упали табуном на просо. 

    В) Здається, часу і не гаю, а не встигаю, не встигаю! 

    Г) Треба знати, чим землю засівати. 

2. Визначте складнопідрядне речення, в якому підрядна частина стоїть перед головною (розділові знаки пропущено)

    А) Доки грім не гряне ледачий не встане. 

    Б) На Україну подивлюсь і любо серце відпочине.

    В) А я люблю як у вечірній час сопілка заспіває переливна.

    Г) Красива осінь вишиває клени червоним жовтим срібним золотим. 

3. Визначте схему, якій відповідає речення: А хто стрічався на шляху зо мною, того я  щирим серденьком вітала (Л. Українка.)

     А) (   ), [   ].         

     Б) [   ], [   ].          

     В) [   , (   ),   ].          

     Г) [   ], (   ).

4. Виділене слово є сполучником у реченні

А) Ми пишаємося переможцями, що боролися, сил не шкодуючи.

Б) І скрізь, де життєва стежина стелилася, я зустрічав гарних людей.

В) Пливе над світом осінь, краса якої захоплює душу.

Г) Сльоза скотилася щемлива, коли матуся щиро обняла.

5.       Складнопідрядне речення з підрядним обставинним наслідку утвориться, якщо до частини «Уся дорога була занесена снігом…» додати

А) хоча надворі вже була рання весна.

Б) ніби лежала товста пухова перина.

В) тому що не була розчищена від заметів.

Г) так що не можна було доїхати до міста.

6. Складнопідрядне речення з підрядним означальним є в рядку

А) У Японії вважають, що риси характеру кожної людини визначає її група крові.

Б) Ви здивуєте японця і навіть наведете на підозру, якщо не знатимете своєї групи крові.

В) Запитання про групу крові є ключовим у Японії, адже ця побутова мудрість дуже популярна.

Г) У японських газетах друкують гороскопи, які прогнозують успіхи й невдачі для людей певної групи крові. 

ІІ рівень (1 б за кожне завдання). Виконати завдання.

7. Утворіть синонімічне складнопідрядне  речення до простого. Підкресліть граматичні основи.

Всі разом зірки здаються широкою небесною дорогою, всипаною зоряним килимом.

8.     8. Накресліть схему речення, визначте вид підрядної частини.

Мусить пташка малесенька дбати, де б водиці дістати краплину.

ІІІ рівень (2 б за кожне завдання). Виконайте завдання.

9.      9. Установіть відповідність між складнопідрядним реченням та його видом

1. Якщо все продумано до деталей, будь-яка справа буде легкою.

А) обставинне причини

2. Ми використовуємо інтернет, щоб навчатися, спілкуватися, здійснювати покупки тощо.

Б) обставинне мети

3. Я милуюся розкішними трояндами, що ростуть у моєму затишному садку.

В) обставинне умови

4. Мама заздалегідь придбала путівки на море, бо вони були зі знижкою.

Г) означальне


10.Розставте розділові знаки. Підкресліть граматичні основи. Вкажіть вид цього складнопідрядного речення.

Я часто думаю що Бог нагородив мене сповна давши таку родину.

IV рівень (3 б). Виконати завдання.

11. Зробіть синтаксичний розбір речення

Старий орел який був давнім мешканцем степу нерухомо сидів на кручі.


31.01.2023

Тема уроку: Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами, розділові знаки між ними.

Завдання уроку: 

1. Опрацювати відеоурок за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=fV16yzTy4dA

2. Опрацювати параграф 24, виконати вправи 273, 274, 278, 280.


27.0.2023

Тема уроку : Складнопідрядне речення з підрядним наслідковими та порівняльним

Завдання уроку : 

1. Опрацювати відеоматеріал за посиланням (де є пояснення цих тем) https://youtu.be/VDJe-KBaVu0, а також https://youtu.be/ZnuuF5kS2gM;

2. Опрацювати параграфи 21, 23, виконати письмово вправи 239, 242, 268, 270.


13.01.2023

Тема. Складнопідрядні речення з підрядним причини та мети. 

Завдання уроку. Опрацювати відеоматеріал за посиланням https://youtu.be/S6HRGUbSMbg

Опрацювати матеріал у підручнику на ст. 144, 147; виконати письмово вправи 253, 258, 263. 


06.12.2022

Тема уроку: Підрядні сполучники й сполучні слова у складнопідрядних реченнях 

Завдання уроку:

Опрацювати відеоурок за покликанням https://youtu.be/VTKWzSYrfUQ

Опрацювати у підручнику параграф 13, виконати вправи 142, 143, 150, 15302.11.2022
Тема. Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв'язку в ньому. 
Завдання уроку. 
1. Опрацювати відеоматеріал за посилання https://youtu.be/UrQQIXKzTXM
2. Опрацювати параграф 13; виконати письмово вправи 140, 141
 

18.11.2022
Тема уроку. Розділові знаки між частинами складносурядного речення. 
Завдання уроку. Опрацювати параграф 12 підручника, виконати письмово вправи 134, 135. Уважно опрацюйте на с. 86 "Послідовність синтаксичного розбору складносурядного речення", зверніть увагу на зразки розбору (усного та письмового) речень, та виконайте вправу 137. 
Домашнє завдання. Повторити § 12 та виконати письмово вправу 138. 


08.11.2022

Тема уроку. Контрольний докладний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням. 
Завдання уроку.
У зошитах для контрольних робіт записати переказ тексту та виконати творче завдання, що подано у відеоматеріалі за посиланням https://youtu.be/Lf4UersWYts
Зошити з виконаними роботами принести в школу протягом 3 днів (до п'ятниці)!


04.11.2022

Тема уроку. Складносурядне речення, його будова й засоби зв'язку між його частинами. 
Завдання уроку. 
1.Опрацювати відеоматеріал за посиланням https://youtu.be/NM3uaxHN5Sk
2. Опрацювати параграф 12 підручника.
3. Виконати вправи:
усно - 126, 127;
письмово - 128, 129.
Домашнє завдання. Виконати письмово вправу 131.
Олімпіада робота 

18.10.2022 

Доброго ранку, дев'ятикласники! 

Сьогодні ви пишете контрольну роботу. Тому, в зошитах для контрольних робіт виконуєте тестово-практичні завдання, де тестові завдання оцінюються в 4 бали, завдання на відповідність - 2 бали, практичні завдання - 6 балів. 

Фото виконаних робіт надсилайте мені в особисті повідомлення сьогодні!!!

Бажаю успіхів та гарного дня!


Контрольна робота №1. Повторення вивченого у 8 класі. Пряма і непряма мова.

Тестово-практичні завдання


Тести 

1. Виберіть просте речення, яке ускладнене відокремленою обставиною:

А Поза містом лежали Кримські гори, вкриті лісом (П. Панч).

Б Микола, замість панського лану, вийшов на своє поле (І. Нечуй-Левицький)

В Важко кидати землю, не залишивши на ній ніякого доброго сліду. (І. Цюпа)

Г У хліві, крім ластів’ячого гнізда під кроквою, нічого не було (Григорій Тютюнник).


2. Односкладним безособовим є речення:

А Надворі хурделить, замітає дорогу.

В Тиха, безвітряна ніч.

В У маленькому дворі росте багато яскравих квітів.

Г Птахи пролетіли через море і принесли нам на крилах весну.


3. Простим ускладненим є речення:

А Стояла друга половина літа, коли наш загін вирушив у похід.

Б Калина – одвічний символ України.

В За мною і мати ступила у двір.

Г Тихий сон стуляє вії, розігнавши давні мрії.


4. У якому реченні є звертання (окремі розділові знаки пропущено)?

А Крізь сотні сумнівів я йду до тебе добро і правдо віку (В. Стус).

Б Не вам за правду пресвятую стать (Т. Шевченко).

В Спали мені на думку рядки, в яких Павло Тичина закликав землю велетнів родити.

Г І, може, в тихій твоїй хаті я буду знову розмовлять з тобою (Т.Шевченко).


5. Виберіть речення, у якому розділові знаки при прямій мові поставлено правильно

А «Почекайте, Мотре, щось маю казати!, - гукнув Семен» (М. Коцюбинський).

Б «Яка ти розкішна, земле, - думала Маланка. - Весело засівати тебе хлібом, прикрашати зелом». (М.Коцюбинський.)

В «Леоніде, – Адріана відірвала обличчя від долоні – а ви читали «У пошуках утраченого часу» Марселя Пруста?» (Р. Іванчук)

Г «З щастя та горя скувалася доля» – каже людська поговірка (Панас Мирний).


6. Виберіть речення, у якому допущено помилку при заміні прямої мови непрямою.

А Батько сказав дітям, що час збиратися в дорогу.

Б Сам до себе говорив Тимофій, що земля найкраще пахне восени.

В Карпо запитав, чи будете ставити паркан, чи без паркану обійдеться.

Г Олена Петрівна запитала, хто купив Ользі таке гарне намисто.


7. Виберіть речення, яке відповідає схемі «П, – а, - п». (окремі розділові знаки пропущено).

A Ні, не клич мене, весно, казала я їй, не чаруй і не ваб даремне (Леся Українка).

Б На шляху, прощаючись, Люба сказала Ти б колись, Михайлику, і до нас заскочив. Ідеш собі з ковзанки, то й заверни в наш двір (М. Стельмах).

B Важливо не те, як малюю я, а що в тому бачать інші сказав Валерій Я ніколи не стану художником. Я це зрозумів І радий, що зрозумів вчасно (Ю. Мушкетик).

Г Вмивайся, вмивайся, дитино! квапить мене мати (М. Стельмах).


8. Виберіть рядок, у якому цитату записано неправильно.

A «Кобзар», за словами Івана Франка, – це: ціла епоха в історії духовного розвитку українського народу.

Б Максим Рильський писав, що словник – «пишний яр, а не сумне провалля».

B Поетеса Л. Костенко зверталася до сучасників:

І якби на те моя воля, Написала б я скрізь курсивами: – Так багато на світі горя, Люди, будьте взаємно красивими!

Г «Учитесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь», – закликав великий поет.


Завдання на відповідність 


9. Установіть відповідність між поняттями та прикладами.

1. Пряма мова; 2. діалог; 3. непряма мова; 4. цитата.


А. Дідусь підтвердив, що на плесі завжди є качки (Остап Вишня).

Б.«Мушу йти в полонину, Марічко», – сумував Іван заздалегідь (М. Коцюбинський).

В. За словами О.С. Мельничука, «Основною одиницею мови в усіх мовах є речення».

Г. – Вставай! Годі спати. Треба вирішити, як нам жити далі.

- Що? – не второпав спросоння Марусик.

- Ти як хочеш, а я думаю втекти з дому, – важко зітхнув Сашко Циган. (В. Нестайко)

Д. Яке високе блакитне небо висне в нас над головою! (І. Цюпа)


10. Установіть відповідність між реченням і схемою (окремі розділові знаки пропущені).


1. «П, – а, – п». 2. «П?» – а. 3. А: «П». 4. «П, – а. – П».

А Мовляли пращури «Мудрість на в словах, а в діяннях».

Б «Ні, не треба, мій таточку, не треба, Ярино, Степан каже. Я загинув, навіки загинув».

В «Де ж твоя, мій гостю, справа?» далі вже поет озвався.

Г «Не біда, поет відмовив, як ти й сам з дороги звернеш, бо як рими повтікають, ти мені їх не завернеш».

Ґ Маковейчик дзвінко оголосив: «Піхота піднялась!»


Практичні завдання 


1.Переписати речення з прямою мовою, розставити розділові знаки.

1) От найбагатший купець турецький і підходить Що каже братчики продаєте у возах Продаємо кажуть товар дорогий і куниці і лисиці і чорні соболі Ну каже підождіть до ранку Я увесь товар закуплю сам

2)Зараз сказав Степан Потім згадав щось і повернув голову до жінки Де там Оксана з кислицями

3) А він здається нічого здивовано подумав полковник Куравльов дивлячись на Самойлова Добре тримається


2.Спишіть, замінюючи пряму мову непрямою.

1) «Невже командира роти вбито?» - подумав солдат з тривогою.

2) «У нас з вами буде багато часу, і я вам розкажу про все…- заспокоює дітей Василь Олександрович. – А тепер ходімо рвати виноград».

3) «Приймаємо тебе, Богдане Хмельницький, хлібом-сіллю та щирим серцем!» - вітають Богдана сивоусі козаки.


3.Складіть діалог «Для чого потрібен Інтернет?» (8-10 реплік) й запишіть його, правильно розставивши розділові знаки. Речення повинні мати різні конструкції: пряма мова уживатися і до, і після слів автора, слова автора посередині прямої мови.14.10.2022

Тема уроку. Діалог. Розділові знаки при діалозі. 

Завдання уроку. 

1. Опрацювати відеоматеріал за посиланням https://youtu.be/7KXozeYJjgk

2. Опрацювати параграф 8, виконати усно вправу 94, вправу 95 - письмово. 

Домашнє завдання. Вправа 9604.10.2022

Доброго ранку, учні! 

Сьогодні ви самостійно опрацьовуєте матеріал уроку, що подано нижче. Метою уроку є навчитися правильно замінювати пряму мову непрямою. 

Працюйте старанно! Бажаю вам гарного дня! 

Тема уроку. Заміна прямої мови непрямою. Розділові знаки в реченнях з непрямою мовою. 

Завдання уроку

1. Пригадати, що ми називаємо "прямою мовою". 

2. Опрацювати теоретичний матеріал у підручнику на сторінках 53, 55 (Непряма мова - це... та  "Пам’ятка! Як пряму мову замінити непрямою"). 

3. Виконати завдання з підручника:

❗усно - вправи 77,  79;

❗письмово - вправи 78, 83.

Домашнє завдання. Повторити теоретичний матеріал (с. 53, 55), виконати вправу 84.


30.09.2022       

Добрий день, дев'ятикласники! Тему сьогоднішнього уроку опрацюйте ретельно, особливо зверніть увагу на розділові знаки при прямій мові та зображення речень схемами!

Тема уроку: Пряма й непряма мова. Розділові знаки при прямій мові 

Завдання уроку. Опрацювати відеоматеріал за посиланням https://youtu.be/O3_LY7p9g18 ; опрацювати теоретичний матеріал у підручнику параграф 5, виконати вправи 71, 73. 

Домашнє завдання. Повторити теоретичний матеріал та виконати вправи 74, 75 (с. 52)

 


20.09.2022 

Тема уроку. УМР. Вибірковий усний переказ тексту художнього стилю. 

Завдання уроку. Опрацювати відеоматеріал за посиланням https://youtu.be/PDCCwbLuf1U

Домашнє завдання. Скласти орієнтовний план твору "Біла троянда" 16.09.2022

Тема уроку: Граматична основа речення. Односкладне й двоскладе речення.

Завдання уроку : опрацювати відеоматеріал за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=bmYebAuw8c4, виконати завдання, що подані нижче. 

Виконати вправу 27, с. 26

Домашнє завдання: опрацювати підручник на с. 26 та виконати вправу 29.