понеділок, 15 травня 2023 р.

6 клас. ІІ підгрупа

ІІ семестр

16.05.2023 

Тема уроку: Повторення вивченого в кінці року. Узагальнення й систематизація вивченого з теми "Лексикологія. Фразеологія"

Перегляньте відео, виконайте вправи  562, 564, 567


15.05.2023.

Тема уроку : Розвиток мовлення

Завдання уроку : написати есе світоглядного змісту

Орієнтовні теми: "Кого можна назвати патріотом рідної землі", "У чому полягає життєвий успіх" 


02.05.2023

Тема уроку: Перехід з однієї частини мови в іншу (займенника в іменник і частку, числівника й прикметника в займенник
1.Опрацювати теоретичний матеріал.

Перехід займенників в інші частини мови
Займенники можуть втрачати значення узагальненої вказівки на ознаки або кількості й переходити в іменники. В основному спостерігається неповний перехід займенників, наприклад: Кожен намагався показати свою силу, вправність, сміливість (Бойч.); Про себе дбай, але й інших не забувай (Нар. тв.).
Будь-який займенник, співвідносний з приметником, може бути замінений словом, якщо його вжити без іменника. Проте деякі займенники і поза текстом мають конкретне предметне значення, наприклад: мій у значенні чоловік, коханий, наречений; моя – жінка, кохана, наречена; наш (наша, наше, наші) із значенням людей, близьких за соціальним становищем, за переконаннями, почуттями патріотизму: Вчора вийшов мій (чоловік) на село, вже сонце сідало, коли скаче щось верхи. Він на дзвіницю зараз, ударив у дзвони (М.Коцюбинський).
Окремі займенникові форми перейшли в частки, як-от тобі (куди тобі нарядилася), собі (Жив собі вовчик), все (Та все швидше і швидше біжить), це (Де це ти ходиш?).

Явище прономіналізації (вживання іншх частин мови у ролі займенників)
У розряд займенників можуть переходити слова і з інших частин мови. Явище прономіналізації (від лат. pronomina – займенник) полягає в тому, що окремі слова можуть втрачати своє конкретне значення предметності, ознаки або кількості, набуваючи узагальненої вказівки на предмети чи ознаки, і тим самим лексично зближуватися з займенниками.
Найчастіше прономіналізуються числівники один (одна, одно, одні), другий (друга, другі), що виступають у значенні займенників той, інший, сам, якийсь. Наприклад: Одні одно говорили, а другі друге – і з тих розмов спліталась сітка, в якій ні кінця ні початку (М.Коцюбинський); Якби один другому не допомагав, то світ би пропав (Нар. тв.).

2.Виконати завдання, відкривши посилання  https://learningapps.org/6796331 .

Завдання: опрацювавши теоретичний матеріал, складіть речення із займенниками, що можуть переходити в інші частини мови (Наприклад, Кожен відповідає за свої вчинки(займ.). Кожен день пам'ятай про свою унікальність (прикм.). 6 речень

18.04.2023

Тема: розряди займенників за значенням

Завдання уроку: опрацювати відеоурок, поставити на паузу і виконати 2 вправи; опрацювати таблицю на ст. 191 та виконати письмово вправу 504


 

14.04.2023

Добрий день, діти! Сьогодні пишете контрольну роботу з теми "Числівник"! Написавши її, відразу надсилайте мені на перевірку. Бажаю успіхів! 

1. У якому рядку всі слова числівники:
А) двоє, нуль, мільйон, сорокаріччя;
Б) трійко, семеро, одиниця, десять;
В) п’ятеро, подвоїти, двадцять три;
Г) восьмий, дві п’ятих, обидва.

2. У якому рядку всі числівники прості:
А) одинадцять, сорок, чотири, п’ятсот;
Б) п’ять, десять, мільйон, мільярд;
В) двоє, дев’ятсот, сто, чотири;
Г) три, тисяча, сімнадцять, один.

3. У якому рядку всі числівники складні:
А) два, дев’яносто, чотириста, вісімнадцятеро;
Б) двісті, дев’ять, декілька, чотириста сорок;
В) мільйон, десятеро, сімсот сорок п’ять;
Г) чотирнадцять, п’ятсот, дев’ятнадцятеро, півтораста.

4. В якому рядку всі числівники кількісні:
А) сто, два, тисяча, сорок;
Б) третій, три, десятеро, десять;
В) одна друга, п'ятнадцять, восьмий;
Г) восьмеро, вісімнадцять, другий, шість.

5. У якому рядку всі числівники порядкові:
А) першого, двадцятий, третьому, двадцять п’ятому;
Б) дев’ятьома, сімнадцятим, п’ятого, чотирьох;
В) дев’яносто, тисячний, п’ятий, шестеро;
Г) двоє, кільканадцять, сотий, чотирнадцятому.

6. У якому рядку правильно записані відмінкові форми числівників:
А) двомастами шістдесятьома трьома, ста сімдесятьох п’ятьох;
Б) дев’ятистах п’ятидесяти чотирьох, сто сорока дев’ятьох;
В) п’ятистам вісімдесятьом дев’ятьом, двомстам дев’яносто сімом;
Г) трьохстами дев’яносто дев’ятьома, семисот п’ятидесятьох трьох.

7. У якому рядку всі числівники складені:
А) сімсот, сорок, чотирнадцять;
Б) двадцять п’ять, тисяча сто двадцять, сорок п’ять;
В) семеро, одинадцять, вісімнадцять;
Г) декілька, чотири, мільйон.

8. У якому рядку всі числівники збірні:
А) обидва, семеро, двоє;
Б) дванадцятеро, п’ятий, п’ятсот;
В) четвертий, мільйонний, третій;
Г) тридцятеро, дві третіх, шістнадцять.

9. У якому рядку допущена помилка у вживанні іменників з числівниками:
А) третина ящики;
Б) півтора місяця;
В) чверть року;
Г) половина задач.

10. У якому рядку числівник пишеться разом:
А) (пятдесят) четвертий;
Б) (триста) шостий;
В) (сто) тисячний;
Г) (шістдесяти) трьом.

11. Знайти в реченні числівник, визначити його синтаксичну функцію, зробити морфологічний розбір числівника.
На конкурсі тюльпанів у Голландії було представлено триста сорок п’ять видів квітів. 


10.04.2023

Тема : Розбір числівника як частини мови 

Завдання : опрацювати відеоурок та підручник на ст. 180, виконати усі завдання вправи 49604.04.2023

Тема : Відмінювання числівників

Завдання : 1. Повторити основне про числівник за схемою


2.  Вивчити таблиці "Типи відмінювання числівників" 

Кількісні числівники мають сім типів відмінювання 

Типи відмінювання

Числівники

I тип

числівник один, одне, одна, одні (1)

II тип

власне кількісні: два, три, чотири (2, 3, 4), обидва, кілька, багато

збірні: двоє, троє, четверо, п’ятеро, … десятеро... (2–20 і 30)

займенники скільки і стільки

III тип

власне кількісні від п’яти (5) до вісімдесяти (80) (крім сорока (40)), кільканадцять, кількадесят (числівники цього типу можуть також відмінюватися, як і збірні числівники II типу)

IV тип

числівники сорок, дев’яносто, сто (40, 90, 100)

V тип

числівники від двохсот (200) до дев’ятисот (900), а також кількасот

VI тип

числівники тисяча, мільйон, мільярд

VII тип

дробові числівники: одна сьома, вісім десятих

Відмінки

II тип відмінювання
(два)

III тип
відмінювання

(п’ять)

IV тип
відмінювання

(сорок)

V тип
відмінювання

(двісті)

Н.

-а/ -і, -и, -еро

 

, -о

-сті, -ста, -сот

Р.

-ох

-сот

Д.

-ом

-стам

Зн.

Як у називному або родовому відмінку

Як у називному відмінку

Ор.

-ома (-ма)

-ма

-стами

М.

-ох

-стах

3. Виконати вправи, що на слайдах 


14.03.2023

Тема : Відмінювання кількісних числівників. 

Завдання уроку : 

1. Уважно опрацювати відеоматеріал:


2. Опрацювати параграф 54, вивчити правила (позначені зеленим кольором), виконати письмово вправи 453, 462; 461 - усно. 


10.03.2023

Тема : Творення  числівників. Числівники прості, складні і складені. Роздільне написання складених числівників. 

Завдання уроку : опрацювати відеоурок; виконати 3 вправи, що подані у відеоматеріалі. 

Усно відповідати на запитання :


07.03.2023

Тема : Творення числівників. Числівники прості, складні і складені. (Тему записати в зошит! ) 

Завдання уроку : записати в зошит таблицю і вивчити

Виконати вправу на закріплення:
Виконати усі завдання вправи 437! 


06.03.2023

Тема : Числівники кількісні  (цілі, дробові, збірні) і порядкові. 

Завдання уроку : опрацювати відеоматеріал ; вивчити правила параграфів 52, 53; виконати письмово вправи 440, 441,446, 449.


Переписати схеми в зошит! 
Числівники за значенням і граматичними ознаками поділяються на:

24.02.2023

Тема : Написання прізвищ прикметникової форми. Розбір прикметника як частини мови. 

Завдання уроку : 1. опрацювати відеоматеріал:

2. Опрацювати параграф 50, виконати письмово вправу 418. 
3. Опрацювати ст. 144 (Розбір прикметника як частини мови) й виконати письмово вправу 416: списати речення, правильно записуючи слова, підкреслити прикметники; три прикметники (на вибір) розібрати як частину мови.


Доброго ранку, діти! Сьогодні (14.02) ви продовжуєте працювати над контрольним переказом. Прийдіть до школи за зошитами для контрольних робіт! 

13-14.02.2023

Тема: Контрольний докладний переказ тексту, що містить опис природи

Завдання:  записати в зошитах для контрольних робіт число, тему, складений план, підібраний заголовок та зміст докладного переказу.


03.02.2023

Контрольна робота з теми "Прикметник" 31.02.2023

Тема уроку: Узагальнення та систематизація знань з теми "Прикметник"

https://naurok.com.ua/prezentaciya-uzagalnennya-ta-sistematizaciya-vivchenogo-z-temi-prikmetnik-159600.html


17.01.2023 

Тема уроку: Урок розвитку зв'язного мовлення. Порівняльний опис двох рослин за ілюстрацією 

Завдання уроку. Виконати завдання, що подані нижче на слайдах. Скласти текст-опис.
13.01.2023

Тема уроку:  Перехід прикметників з однієї групи в іншу

Опрацювати відеоурок за покликанням https://youtu.be/rhdhIPh-5UU


09.01.2023

Тема уроку: Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Завдання уроку.

1.Переглянути відеоурок за  посиланням https://youtu.be/kTNhnZm_VCg

2. Опрацюйте параграф 40 підручника, виконайте вправи 333, 334, 336, 337


22.12.2022

 Доброго ранку, діти! Сьогодні ви пишете контрольну роботу! 

Фото виконаних робіт відразу надсилаєте мені на перевірку! 


20.12.2022

Тема. Узагальнення вивченого з теми "Іменник. Відмінювання іменників"

Завдання уроку.

1. Опрацюва параграф підручника 39, а саме схему на ст. 122;

2. Виконати письмово вправи 326, 328, 329;

3. Запитання і завдання (с.125)


16.12.2022

Контрольний диктант

Написати диктант за посиланням  https://youtu.be/M9D4b0beFew


12.12.2022

Тема уроку. Написання й відмінювання імен по батькові та прізвищ. 

Завдання уроку. Опрацювати відеоматеріал за посиланням https://youtu.be/FEeJS9_UzgI (пояснення нової теми). Опрацювати §36, виконати письмово вправи 301, 307, 309; усно - 300, 303, 304.


08.12.2022 

Тема. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини. 

Завдання уроку. Опрацювати відеоурок за покликанням https://youtu.be/A3h0rsVAz-k;  опрацювати параграф 33 підручника та виконати вправи 274 (усно), 275, 276, 277  (письмово). 


06.12.2022

Тема уроку: Відмінювання іменників    4 відміни 

Завдання уроку :

1. Опрацюйте матеріал відеоуроку за покликанням https://youtu.be/G02jMIqNjig

2. Опрацюйте у підручнику параграф 32 на с. 107  , виконайте вправи 271, 272, 273


02.12.2022 

Тема уроку. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому відмінку однини. Букви - а (-я), - у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду ІІ відміни. 

Завдання уроку. Опрацювати відеоматеріал за посиланням https://youtu.be/C-lxT2Xbx7U; опрацювати параграф підручника 31, виконати письмово вправи 261, 262, 263.28.11.2022

Тема уроку. Поділ іменників на відміни і групи. 

Завдання уроку.

1. Опрацювати відеоматеріал за посиланням https://youtu.be/BhAcfrmABRI

2. Опрацювати параграф 28, виконати письмово вправи 236, 238 (усно), 239, 240. 


24.11.2022

Доброго ранку, шестикласники!

 Сьогодні ви пишете контрольний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення. Тому, в зошитах для контрольних робіт записуйте : число, контрольний переказ, назву тексту "Прочани" (без лапок). Прослухавши текст за посиланням https://youtu.be/75FM_VTWxWI, складаєте й записуєте план до тексту, а потім записуйте  переказ лише тієї частини тексту, де розповідається про опис приміщення!

Фото виконаних робіт надсилайте мені в особисті повідомлення! 

Бажаю успіхів! 


22.11.2022

Тема уроку. Відмінки іменників, їх значення. Кличний відмінок. Особливості написання іменників у кличному відмінку. Відмінювання іменників. 

Завдання уроку. Переглянути відеоматеріал за посиланням https://youtu.be/gzTfVEwOxzc, ставити  на паузу й виконати письмово подані вправи. Опрацювати параграф 27, виконати вправи 229, 230.

Домашнє завдання. Вправа 232


18.11.2022

Тема уроку: число іменників. Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини

Завдання уроку

Опрацювати параграф 26 підручника, виконати вправи:  усно - 220, 221; письмово - 222, 223. 

Домашнє завдання: вправа 224


14.11.2022

Добрий день, діти! Сьогодні ми продовжуємо працювати над темою "Іменник". В зошитах записуємо число, класна робота й тему уроку. Виконуємо вправи, що поданні у відеоматеріалі та в завданні уроку.

Працюйте старанно! Гарного вам дня!

Тема уроку. Іменники загальні та власні, конкретні й абстрактні. Збірні іменники.

Завдання уроку. Опрацювати відеоурок за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=k136cSXzElE; опрацювати с.80 підручника, виконати письмово вправи 191, 194.

Домашнє завдання. Опрацювати параграф 23 та виконати письмово вправу 196.


04.11.2022

Тема уроку. Творення і правопис складноскорочених слів. 

Завдання уроку. Опрацювати відеоурок за посиланням https://youtu.be/k7Re2bGRuE8, ставити на паузу і виконувати вправи , що подані у відеоматеріалі. 

Опрацювати матеріал підручника на с. 67-68, виконати вправу 174

Домашнє завдання. 


А також скласти 3 речення використовуючи складноскорочені слова. 31.10.2022

 Добрий день ! 

Шановні шестикласники, здайте контрольні роботи! Ще не всі здали! 

Тема уроку. Зміни приголосних при творенні слів : іменників із суфіксом -ин (а) від прикметників на  -ський, -цький; буквосполучення -чн- (-шн-)

Завдання уроку. 

1. Опрацювати відеоматеріал за посиланням https://youtu.be/dRBtSCIBDGw

2. Опрацювати  параграф 18. 

3. Виконати вправи 151, 154 письмово

Домашнє завдання. Опрацювати таблицю на с. 62, виконати вправу 153. 

Гарного вам дня! 


20.10.2022 

Доброго ранку! 

Діти, сьогодні ви самостійно розпочинаєте вивчати нову тему.  Старанно опрацюйте  матеріали уроку! 

Тема уроку. Змінювання й творення слів. Твірне слово. Основні способи словотворення. 

Завдання уроку. 

1. Опрацювати відеоматеріал за посиланням https://youtu.be/STLvrrUiccE

2. Опрацювати параграфи підручника 16-17.

3. Виконати вправи:

усно -120, 121, 129, 130;

письмово - 124, 131, 133.

Домашнє завдання. Вивчити правила на сторінках 52, 53, 55. Виконати вправи 134, 140.18.10.2022

Добрий день, шестикласники!

Сьогодні ви пишете контрольну роботу! В зошитах для контрольних робіт запишіть число, контрольна робота та тему "Лексикологія. Фразеологія" й виконуйте завдання.

Фото виконаних робіт чекаю сьогодні!!!

Бажаю успіхів та гарного дня!


Контрольна робота № 2 з теми "Лексикологія. Фразеологія"


1. Позначити, у якому рядку всі слова — діалектизми:

а) курінь, сільський, потоки;
б) грань, коронки, когут, злуда;
в) куций, батько, беркут;
г) глаголити, зелений, бриль, увага.


2. Позначити, у якому рядку відсутні архаїзми:

а) перст, світоч, суцвіття;
б) говорити, піїт, зірки;
в) ватра, дзиґарі, передзвони;
г) пташки, калинонька, горіли, жита.


3. Визначити, у якому рядку вжиті історизми:

а) жандармерія, гайдамака, крамарне, хлоп;
б) аероплан, тяжкий, амфора, планета;
в) прапор, кваша, швець, півень;
г) хвіртка, лишенько, добридень, щодня.


4. Позначити, у якому рядку відсутні неологізми:

а) менеджмент, багряно-водний;
б) дизайнер, левино-жовтий;
в) жовтень, громадянський, методика;
г) інтербачення, ложкохвати.


5. Позначити, у якому рядку всі слова — професіоналізми:

а) фонема, лексема, постфікс, суфікс;
б) гриб, дуб, малюнок, юнак;
в) холодильник, легінь, навчання;
г) оса, явище, заява, сонечко.


6. Позначити, у якому рядку всі слова іншомовного походження:

а) вітряно, борг, доробок, здавна;
б) мішечок, колода, насадження;
в) мотовило, перелік, печеніг,
г) анонс, асиміляція, джем, торт.


7. У реченні Надворі вітрище, сонце ледь проглядає крізь хмари. виділене слово — це:

а) просторічні;
б) стилістично-забарвлені;
в) діалектні;
г) синоніми.

 

8. Які слова становлять основу лексики української мови?

А Неологізми.

Б Історизми.

 В Запозичені.

Г Загальновживані.


9. Які слова вживають тільки жителі певної місцевості?

А Професійні.

Б Запозичені.

В Неологізми.

 Г Діалектні.


10. Вкажіть рядок, у якому всі слова є загальновживаними.

А Надія, довіра, асиміляція.

Б  Дерево, струмок, полум’я.

В Вітер, птах, літописання.

Г Світло, мрія, легінь


11.Застарілі слова – це слова,
а)що вийшли з активного вжитку;
б)пов’язані з особливостями роботи людей тієї чи іншої професії;
в)що ввійшли в українську мову з інших мов.


12.Стійкі сполучення слів, які за змістом часто дорівнюють одному слову, – це
а)фразеологізми;
б)діалектизми;
в)неологізми.


13 Установіть відповідність між фразеологізмами та їхніми значеннями:

1 Вогнем і мечем                                   А обманювати

2 до нових віників                           Б дуже стомлений

3 як викручена ганчірка                       В приставати

4 замазувати очі                                   Г нещадно

                                                               Ґ дуже довго.


14. Вкажіть рядок, у якому всі слова належать до офіційно-ділової лексики.

 А Протокол, звіт, діаметр.

 Б Книжка, кодекс, трикутник.

В Договір, фотосинтез, наказ.

 Г Інструкція, заява, розписка.


15. Поясніть значення фразеологізмів, з одним із них складіть речення:

А) рукою подати;

Б) накивати п’ятами;

В) тримати язик за зубами.14.10.2022

Тема уроку. Фразеологізми в ролі членів речення. Редагування речень і текстів, у яких неправильно вжито фразеологізми. 

Завдання уроку. Опрацювати відеоматеріал за посиланням https://youtu.be/oVd_v3dDL3Y виконати письмові завдання уроку. 

Домашнє завдання. Опрацювати параграфи 12-14, повторити правила. 10.10.2022

Тема уроку. Урок розвитку мовлення. Усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму. 

Завдання уроку. Опрацювуючи відеоматеріал за посиланням https://youtu.be/DXtrJsrSNAM, ставте на паузу і в зошитах запишіть:

1. Число та класна робота;

2. Заголовок тексту "Вишивані квіти" (без лапок) ;

3. Словникова робота. Запишіть слова: Яромир, Доброслава, Чернігів, половці, лицар, шатро, дружинники;

4. План (запишіть той, що подано у відеоматеріалі). 

Послухайте текст ще раз і спробуйте усно переказати. 

Домашнє завдання. Виконати письмово вправу 118.06.10.2022

Доброго ранку, учні! 

Сьогодні ви самостійно опрацьовуєте тему уроку "Фразеологізми" ! 

Письмові завдання в зошитах намагайтеся виконувати грамотно, каліграфічно, охайно!

Гарного вам дня! 

Тема урокуФразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Джерела українських фразеологізмів. Ознайомлення із фразеологічним словником.

Завдання уроку

1.Опрацювати матеріал за посиланням https://svitppt.com.ua/ukrainska-mova/frazeologizmi0.html 

2. Опрацювати параграфи 12, 13 підручника. 

3. Вправи 88, 93,101 - усно! 

4. Вправи 90, 91,92 виконати письмово! 

Домашнє завдання. Вивчити правило (с. 37), вправа 96 письмово. 04.10.2022

Добрий день, діти! 

На попередньому уроці ми закінчили вивчати розділ "Лексикологія", а тому сьогодні ви напишете самостійну роботу, яка складається з двох частин: тестових  та практичних завдань. 

Працюйте старанно!

Гарного вам дня! 

Самостійна робота

Тестові завдання (9б.) 

1.  (0,5 бала) Лексичне значення слів та вживання їх у мові вивчає наука : 

а)  морфологія;     б)   фразеологія;  

в)  орфографія;      г) лексикологія.

2. (0,5 бала) Діалектні слова - це слова : 

а)   яку розуміють і вживають усі;

б)   вживання яких обмежене певною місцевістю;

в)   які використовують люди певних професій;

г)   які позначають певні наукові поняття.

3. (1бал) До активної лексики належать :      

а) історизми;       б) архаїзми;

в)   загальновживані слова;   г) неологізми.

4. (0,5 бала) Перекручені, спотворені слова літературної мови називаються:

а) діалектними;      б) просторічними;     

 в) професійними;      г) термінами.

5. (1бал)  Архаїзми й історизми вживають у такому стилі: 

а) художньому; б) розмовному; 

в) науковому; г) публіцистичному.

6. (0,5 бала) Неологізмами називаються слова, які: 

а) запозичені з інших мов;              

б) недавно утворені в нашій мові;

в)   використовують люди певних професій;

г)   є спотвореними словами літературної мови.

7. (1бал) До стилістично забарвленої лексики належать усі слова, крім

а)   жаргонізмів;                                           в) загальновживаних;

б)   діалектних;                                            г) професійних.

8. (0,5 бала) Застарілі слова - це слова, які: 

а)   перейшли в українську мову з інших мов;

б)   використовують люди певних професій;

в)   вийшли з активного вжитку;

г)   позначають застарілі наукові поняття.

9. (0,5 бала) Слова оголошення,  засідання належать до лексики:

а)   діалектної;                                          в) просторічної;

б)   застарілої;                                           г) офіційно - ділової.

10. (1 бал) Професійними називаються слова, що :

а)   мають однакове лексичне значення;

б)   використовуються фахівцями певної галузі;

в)   вживаються жителями певної місцевості;

г)   позначають давні назви предметів.

11. (1 бал) 3 інших мов запозичено слова :

а)   математика, мрія;    в) граматика, дружина;

б)інформатика, формула; г) риторика, держава.

12. (1 бал) Позначте рядок, усі слова в якому - неологізми :

а)   чимчикувати, швендяти, вештатись;

б)   хоровод, поштамп, пепсі-кола, гімназія;

в)   ліфт, шайба, компьютер, канікули;

г)   Інтернет, клон, трилер, діджей.

Практичні завдання (3б)

   1)   Доберіть до поданих діалектів синоніми із сучасної          мови.

Бульба_________________________

Газда___________________________

Вивірка_________________________

Гуторити_______________________

2) Наведіть приклади 5 професійних слів.

3) Складіть і запишіть речення, в якому вжито слово, що належить до офіційно - ділової лексики;                       

     
30.09.2022

Добрий день, шестикласники! Опрацьовуючи відеоматеріал, особливу увагу звертайте на теоретичний матеріал (правила) для правильного виконання нижче поданих вправ! 

Бажаю успіхів та гарного дня! 

Тема уроку. Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова. Діалектні, професійні слова й терміни, просторічні слова. 

Завдання уроку. Опрацювати відеоматеріал за посиланням https://youtu.be/F8bH40T-8Vc; опрацювати теоретичний матеріал в підручнику параграфи 9, 10, 11; виконати вправи 62, 68, 77.

Домашнє завдання. Повторити теоретичний матеріал, вправа 82.


26.09.2022

Тема уроку: написання слів іншомовного походження: подвоєння приголосних

Завдання уроку. Опрацювати відеоматеріал https://youtu.be/5Rn3ZzWyaGI

Домашнє завдання

Складіть та запишіть 6 речень зі словами іншомовного походження з подвоєнням приголосних 22.09.2022 

Тема уроку. Лексикологія. Групи слів за походженням: власне українські та запозичені слова. 

Завдання уроку. Опрацювати відеоматеріал за посиланням, виконати вправи, що подані на слайдах. https://www.youtube.com/watch?v=UZscAM5kIHU&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%86%D1%8C

Домашнє завдання. Виконати в підручнику вправу 48, с. 24. (Наприкінці відеоматеріалу подано зразок виконання завдання). 

Бажаю успіхів! 
20.09.2022

Тема уроку. Контрольна робота з теми "Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого" 

Завдання уроку. Виконати контрольну роботу за посиланням

        https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-z-temi-povtorennya-uzagalnennya-y-pogliblennya-vivchenogo-245259.html

16.09.2022 

Тема уроку. Пряма мова. Діалог. 

Завдання уроку. Опрацювати матеріал, що поданий нижче, виконати письмові вправи. Перетворити речення з прямою мовою на речення з непрямою мовою й записати. 

  1. „Якщо є учень, учитель знайдеться", - стверджує східна мудрість.
  2. Катон сказав: „Пропав той день, що минув без користі".
  3. „Земля дає все і збирає все", - говорили стародавні орачі.
  4. Один мудрець вдало підмітив: „Чим більше пізнаєш людей, тим більше починаєш любити тварин".


Домашнє завдання. 


(12.09.22)  

Тема: Речення з однорідними членами. Узагальнююче слово та розділові знаки пр

и однорідних членах речення. 


Виконати завдання. Записати речення. Поставити відповідні розділові знаки, підкреслити однорідні члени речення (однією лінією) та узагальнювальні слова (двома лініями). З'ясувати, якими членами речення є узагальнювальні слова.

1. Луки гори пишні сади все зелене і принишкле.
2. Всюди німо і тихо на річці в лісі на полі.
3. І земля і вода і повітря все заснуло.
4. День вечір ніч ранок все біле все тьмяне.
5. Гори дерева хмари усе таке неземне.
6. Усе блищить і сяє на сонці лози висип кручі ліс.

Виконати вправу 22 на с. 15. (Діти, зверніть увагу на те, що в підручнику помилка в слові "жовтім", правильно буде "жовтим".)

Немає коментарів:

Дописати коментар