неділя, 7 травня 2023 р.

8 клас


08.05.2023

Тема уроку: Повторення вивченого. Головні та другорядні члени речення

Завдання: перегляньте відео, пригадайте вивчене, виконайте завдання


1. Записати речення.В кожному з речень визначити граматичну основу. Вказати присудки прості й складені.

І. Шуміла осінь жовтим садом. (В.Сосюра.) Червона осінь сіла спочивать. (А.Малишко.) Осінь я давно хвалити звик за її веселий, добрий звичай. (М.Рильський.) Це ж коли, з яких  покосів так нечутно вийшла осінь? (Б.Олійник.) Осінь – вмирання, примиря, прощання. (Олександр Олесь.) Я по землі люблю ходити босим. (М.Сингаївський.) Сьогодні я такий щасливий. (В.Сосюра.) Вода стає прозорішою. (А.Малишко.) Мерзла і лунка була дорога. (М.Рильський.)

2. Переписати, підкреслити головні й другорядні члени речення.

 А рання осінь шле цілунок такий чудовий та сумний. (П.Тичина.) Щось квіткам шепоче вітер України. (В.Сосюра.) У лісі осінь бродить в жовтій ризі. (Д.Луценко.) Ходить садом осінь у плащі багрянім. (В.Сосюра.) Струнка піраміда блищить ялини в зеленому хутрі. (М.Доленго.) Вогні оточують мене, вогні кленові й вересневі. (Р.Лубківський.) Земля моїх батьків прекрасна і родюча. (В.Сосюра.) Співає стежка на город. (П.Тичина.) Двигтить місточок у дві дошки. (Л.Костенко.)

3. Підкреслити граматичну основу. Вказати, чим виражений підмет.

Лине наді мною небо України. (В.Сосюра.) Небо в сутінь буває сірим. А насправді воно голубе. (В.Симоненко.) У праці, в боротьбі воскреснуть маю я обовязково! (Л.Забашта.) Був хліб святинею для мене. (Д.Луценко.) Є рідний друг лише один. (П.Перебийніс.) Мелодія була тендітна. (Р.Лубківський.) Слова звучать примусить сильно й гучно лише одна поетова душа. (В.Симоненко.) Були слова палкими й не сучасними. (Л.Костенко.) Був час жорстоким, швидкоплинним. Та залишився світ в душі дитинним. (В.Осадчий.)

Усно дати відповіді на питання:

– Що ми називаємо підметом?

– Який член речення називається присудком?

– Чим може бути виражений підмет?

– Назвіть види присудків.

– Назвіть другорядні члени речення.

Домашнє завдання.

Написати міні-твір-роздум «Чому я хочу бути саме…». Підкреслити в ньому головні та другорядні члени речення.

24.04.2023

Тема уроку: Розвиток мовлення. Створення власного висловлення "Родина - це вся Україна з глибоким корінням, високим гіллям" з використанням речень, ускладнених відокремленими уточнювальними прикладками зі словами на ім'я, на прізвище

Завдання: написати власне висловлювання на тему: " Родина - це вся Україна з глибоким корінням, високим гіллям" використавши речення, ускладнені відокремленими уточнювальними прикладками ( обсяг 1,5 - 2 сторінки письмового тексту)

Роботи чекатиму на наступний тиждень. ( надсилайте лише ті, хто не зможе принести зошита)

10.04.2023

Тема уроку: Конспект прочитаного науково-навчального тексту. Тематичні  виписки 

Завдання: у підручнику знайти тему ( у моєму це сторінки 57- 61)

Прочитайте матеріал

Виконайте вправу 83 (законспектуйте текст та зробіть тематичні виписки)
06.04.2023

Тема: Ділові папери. ПротоколЗавдання: зразком скласти й записати протокол

ПРОТОКОЛ

Хай думок не кожен порух,

та чи єдність чи розкол, —

все, що відбулось на зборах,

вам розкаже протокол.

Склад президії. Присутні

(кількість їх). Порядок дня.

Основні думки присутні —

план, конкретні завдання.

Що зробив наш осередок

(все важливе, непросте).

Слухали: про те-то й то-то,

Ухвалили: те-то й те…

Протоколи ще бувають

дещо схожими на акт,

документ, який складають

про подію, певний факт.

Між державами угоди

про кордон чи про футбол, —

підписали на нараді

і складали — Протокол.

(Д. Білоус)

 Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу

Протокол — це документ, у якому фіксуються хід і результати роботи нарад, засідань, зборів тощо. У протоколі відображаються всі виступи з питань, що розглядаються, і рішення, прийняті в результаті обговорення.

За обсягом інформації протоколи бувають трьох видів:

1) стислі (записуються питання, які обговорюються, прізвища доповідачів і виступаючих, прийняті рішення);

2) повні (стисло записуються виступи доповідачів, інших осіб, що беруть участь в обговоренні питання);

3) стенографічні (дослівно фіксується весь хід засідання).

Текст протоколу складається з двох частин: вступної та основної. У вступній частині вказується дата проведення зборів, зазначаються прізвища та ініціали всіх присутніх. За великої кількості присутніх (більше 10 осіб) робиться позначка цифрою. У цій частині подається порядок денний зборів з переліком питань, що розглядаються. Основний текст протоколу поділяється на розділи, які відповідають пунктам порядку денного. Кожний розділ містить такі частини: «СЛУХАЛИ», «ВИСТУПИЛИ», «УХВАЛИЛИ». Ці слова треба писати великими літерами з нового рядка. Після них ставлять двокрапку. Кожний розділ пишеться з абзацу.

Увага! Текст протоколу має бути точним, зрозумілим. Він складається з розділів, згідно з питаннями порядку денного. Розміщення розділів у тексті протоколу має відповідати послідовності відповідних питань у порядку денному.

 Колективна робота з текстом-зразком

   Прочитати текст протоколу й зробити висновок про зміст і оформлення цього виду документа.

ПРОТОКОЛ

засідання членів гуртка «Живе слово»

Херсонської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 41

№ 4                                                                                  від 18.04.08

Присутні: 13 членів гуртка, керівник.

 Голова засідання — Нестерович О.

Секретар — Стадник І.

Порядок денний:

1. Про роботу гуртка «Живе слово» у ІІ семестрі (доповідач Клиганівська В.).

2. Про підготовку до підсумкових заходів гуртка за звітний період (доповідач Зорін А.).

І. СЛУХАЛИ:

Старосту гуртка Клиганівську В., яка відзначила позитивну роботу членів гуртка протягом навчального року. Звернула особливу увагу на активних членів колективу. Розказала про великий обсяг роботи, зроблений у ІІ семестрі.

ВИСТУПИЛИ:

1. Олексин С., який запропонував клопотати перед адміністрацією школи про нагородження активних членів гуртка грамотами директора школа.

2. Карасевич В. внесла пропозицію випустити стінну газету, яка б висвітлила роботу гуртка «Живе слово» у поточному році.

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати пропозицію щодо нагородження активних членів гуртка на Святі останнього дзвоника.

2. Доручити членам редколегії випустити стінну газету.

ІІ. СЛУХАЛИ:

Зоріна А., який доповів про заплановані підсумкові заходи гуртка «Живе слово». Зазначив, що всі члени гуртка мають провести індивідуальну пошукову роботу та взяти активну участь щодо підготовки до зустрічей, виступів і свята.

ВИСТУПИЛИ:

Деремешко І. запропонувала залучити до роботи щодо підготовки заходів гуртка актив школи, однокласників та шкільний ансамбль.

УХВАЛИЛИ:

1. Розподілити обов’язки між членами гуртка щодо підготовки до підсумкових заходів на наступному занятті.

2. Підтримати пропозицію Деремешко І.

 

 

Голова засідання                  (підпис)                  О. Нестерович

Секретар                                     (підпис)                  І. Стадник

 

 Робота над складанням протоколу

   Уважно прочитати пам’ятку «Як оформляти протокол».

Як оформляти протокол

Протокол повинен містити такі реквізити:

1) назву виду документа;

2) порядковий номер протоколу;

3) назва заходу, який протоколюється (нарада, засідання, збори);

4) назва організації, де проводиться захід;

5) дата проведення заходу;

6) місце проведення заходу;

7) кількісний склад учасників;

8) порядок денний;

9) текст протоколу;

10) перелік додатків (якщо вони є) із зазначенням кількості сторінок;

11) підписи керівників зборів (засідання, наради тощо) - голови і секретаря.

 Дотримуючись основних вимог цієї пам’ятки, скласти протоколи за варіантами відповідно до порядку денного.

Варіант 1

1. Робота редколегій класних стінних газет у ІІ семестрі поточного навчального року.

2. Затвердження графіка літньої практики.

Варіант 2

1. Проведення у школі конкурсу естрадної пісні.

2. Учнівське самоврядування: стан і перспективи.

Домашнє завдання

Завершити написання протоколу ( варіант на вибір)⬆23.03.2023

Тема уроку: Відокремлені прикладки

Перегляньте відеоОпрацюйте відповідний параграф вашого підручника ( знайдіть у змісті за темою уроку) ( моя версія підручника не збігається з вашими, на жаль).

Виконайте 3 вправи (на ваш вибір)

Бережіть себе!

20.03.2023

Тема уроку: Відокремлені означення

Перегляньте відео 

Опрацюйте параграф 33 с. 203 підручника, виконайте вправи 374, 376, 377. 
Домашнє завдання: вправа 384, вивчити правила параграфа

06.03.2023

Тема уроку: Контрольна робота. Однорідні члени речення. Звертання. Вставні слова

 Тест

І. Завдання низького рівня. З чотирьох варіантів виберіть одну правильну відповідь (по 1 балу за правильну відповідь).

1. Укажіть речення з однорідними членами, що пов’язані змішаним зв’язком.

А  Тоді він запустив блискавкою руки в воду, піймав рибу коло голови і заклав пальці в її зябра (А. Чайковський).

Б   То золоте дитинство дзвонить дзвіночками в гаях, синіми волошками зоріє в полях, бризкає водою на Ворсклі... (І. Багряний).

В   Кость радо слухатиме її простеньке, невибагливе, провінційне оповідання... (Б. Антоненко-Давидович).

Г   Не мав за своє життя бідолаха ні подяки, ні доброго слова (О. Гончар).

2. Укажи речення зі вставним словосполученням.

А   Коротко кажучи, це треба зробити сьогодні.

Б   У горах (а в Україні він росте переважно в нижньому гірському лісовому поясі Карпат) ялівець почуває себе добре (Дит. енц.)

В   Андрій посміхнувся радісно, може, вперше за всі тижні окупації (В. Вакуленко)

Г   Сизокрилий орле, високо літаєш, а чи далеко мого сина у війську вбачаєш? (Нар. тв.).

3. Позначте речення з поширеним звертанням.

А   У Вербний тиждень, за народним віруванням, не можна сіяти городини... (З журн.)

Б   Знаю, знаю, дівчинонько, чим я тебе розгнівив: що я вчора ізвечора із другою говорив (Нар. тв.).

 В   Верни до мене, пам’яте моя... (В. Стус)

 Г   О сарнонько, приходь вечірньою добою на скло прозорих вод... (О. Олесь)

 

ІІ. Завдання середнього рівня. З шести варіантів відповідей виберіть 2 правильних (2 бали за правильну відповідь).

 

4. Визначте речення, у яких при узагальнювальних словах слід поставити тире.

А. Крикнула Мотря на порозі так, що двері з обох хат разом одчинились і з дверей повискакували всі і Карпо, й Лаврін, і Кайдашиха, й Мелашка (І. Нечуй-Левицький ).

Б.  Тиша була наповнена всякими звуками і дзвінкою піснею жайворонка, і дзижчанням польових мух, і тихим мелодійним шелестом стиглого жита (М. Коцюбинський).

В. Широка синя стрічка в материному очіпкові, біла сукня на дочці, червона стрічка, котрою був підперезаний Олесин стан, червоний бант в косах усе так налякало студента, що він сидів як на шпильках (І. Нечуй-Левицький).

Г. Хай на ньому цвіте росяниста доріжка, і зелені луги, й солов’їні гаї, і твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, і засмучені очі хороші твої (А. Малишко).

Д. Вони всіляко підступали до Івана і щирістю, і насмішками, і жартами, і направду (І. Франка).

Е. Лози, кручі, висип, ліс усе блищить і сяє на сонці (О. Довженко).

 

5. Укажіть речення, в яких є вставлені речення (розділові знаки пропущено).

А   Далеко-далеко те знають хіба що лелеки розкидала доля кептарики і сіряки (Б. Олійник).

 Б   Коли морська зірка повзе то один із променів трохи піднятий і виставлений уперед  (Дит. енц.).

В   За його розрахунками він уже повинен бути навпроти літака (В. Вакуленко).

 Г   Зоре моя вечірняя зійди над горою поговорим тихесенько в неволі з тобою (Т. Шевченко).

Д  В усіх морях та океанах нашої планети водяться морські істоти що називаються морськими зірками (Дит. енц.).

Е  Коли Сашко думав про матір а він тепер думав про неї майже постійно він ніби стояв на гарячому пружному вітрі (В. Дрозд).

 

6. Визначте рядки, у яких всі слова в кличному відмінку.

А. Сестрицю, Інно, чайко, дядьку, хлопче.

Б. Королево, село, коромисло, Славо, Мирослав.

В. Андрію, женче, козаче, їжаче, жінко, учителю.

Г. Пісне, вітре, доле, Дніпре, братику, місяченьку.

Д. Поле, Ілле, поезіє, друже, куме, весна.

Е. Сергію, Марино, калина, жуче, осене.

 

ІІІ. Завдання достатнього рівня (7 завдання оцінюється у 2 бали, 8 – 4. )

7. Перепишіть речення, поставте розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір речення ( підкресліть члени речення) (розділові знаки пропущено).

Якісь занедбані певно від старих ще хазяїнів жоржини і червоні невибагливі півники побіля веранди в саду здавалось по-особливому сьогодні прибрались (Б. Антоненко-Давидович.)

8.  Установи відповідність між реченнями та значенням ужитих у них вставних слів.

1      почуття;                             А  А спори, наприклад, опенька, можна

2      оформлення думки;                  розгледіти, якщо покласти шапку зрілого

3      ввічливість;                              гриба на темний папір.

4      невпевненість.                    Б   Але, мабуть, найдивовижніше у цієї

рослини — її шишки (Дит. енц.).

В   Даруйте, чи можна зайти до кабінету?

 Г   На жаль, квітки папороті ніхто ніколи

не бачив (Дит. енц.).

 Д   У мене душа, зрозумійте, піснями аж бринить.

(Ліна Костенко)

ІV.       Творча робота (3 бали).

Уявіть себе екскурсоводом. Розкажіть гостям вашого міста про певну місцевість, будівлю або пам’ятник, використовуючи однорідні члени речення, звертання і вставні слова. Підкресліть їх у тексті.

                        Орієнтовний обсяг роботи – 10-12 речень. 

Роботи чекаю до 21. 00 год. 06.03.2023 

02.03.2023

Тема.   УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ З ТЕМИ «РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ І ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ

 

Мета:

-        узагальнити й систематизувати основні відомості про речення зі звертаннями і вставними словами;

-         сформувати цілісну систему особистісних знань восьмикласників з теми, структурувати вивчений теоретичний матеріал;

-        удосконалити пунктуаційні вміння й навички;

-         розвивати творчі вміння самостійно розв’язувати нові пізнавальні завдання; удосконалювати мисленнєві дії аналізувати, порівнювати, систематизувати й узагальнювати, доводити й обґрунтовувати; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння редагування, моделювання, конструювання синтаксичних конструкцій зі звертаннями та вставними словами;

Виконайте завдання:

1). Мовна трансформація

Перебудувати подане речення на речення зі звертанням.

    Палахкотять біля вікон українських осель живим вогнем мальви, жоржини, чорнобривці й маки, буяють різнобарв’ям нагідки, рожі, ромашки,калина, любисток і м’ята – обереги нашої духовної спадщини.

 

2).Складання речень за схемами. 

Скласти і прочитати складені речення з відповідною інтонацією.

    А.  Зв.,……..!

    Б.  …., Зв.,….. .

    В. Зв!................  .

3). Вибірково – розподільний диктант.

Записати в одну колонку звертання, а в другу – вставні слова, словосполучення, речення. Пояснити їх правопис.

          Доню, треба думати, материнська любове, соромно сказати, Вітчизно моя, може, люди, дозвольте, , тато його був далеко від дому, Україно, з іншого боку, червоні троянди, безумовно, брати, між іншим, зрештою, мово рідна, мій друже, без сумніву, між нами кажучи, о земле, будь ласка, по-моєму, чудовий краю, на мою думку, по-перше, вітре, далі солов’їні, до речі, щастя мені тоді настало, вечірнє сонце, безперечно.

4) Сконструювати по три речення зі звертаннями і вставними конструкціями. З’ясувати їх роль.

5). Гра « Редактор». Відредагувати текст: визначити межі речень, розставити розділові знаки, пояснити , чим ускладнені речення.

Легенда про віночок

Йшла кажуть дівчина по калину  зустрів її парубок і каже  дівчино знімеш вінок - моя будеш не веліла матуся знімати віночок та парубок гарний говорив красиво  а ласкавий погляд зігрівав серце зняла дівчина віночок а парубок уявіть собі перетворився на страшного дідька і забрав її до себе.

Тому не просто кажуть  що вінок оберегіє від нечистої сили

 

VI. Домашнє завдання

Підготуватися до контрольної роботи: повторити теоретичні відомості з розділу і правила вживання розділових знаків у реченнях зі звертаннями і вставними словами.

20.02. 2023

Тема уроку:  Вставні слова (словосполучення й речення). Розділові знаки при вставних словах 

Опрацювати параграф 32  підручника , виконати вправи 356, 357, 358,  359


06.02.2023

Тема уроку: Кома між однорідними членами речення 

Перегляньте відеоурок за покликанням https://youtu.be/rKqp_6PcbJY 

Опрацюйте параграф підручника, виконайте 3 вправи ( на ваш вибір)

02.02.2023

Тема уроку: Речення з кількома рядами однорідних членів. Однорідні й неоднорідні означення 

 

Речення з кількома рядами однорідних членів. Однорідні й неоднорідні означення Опрацюйте відеоуроки та відповідні параграфи 29, 30 підручника, виконайте 313, 314, 330, 333 вправи на кожну тему

30.01.2023

Тема уроку: Однорідні члени речення. Поширені й непоширені однорідні члени.

 Опрацювати параграф 27, вправи 281, 282, 283

26.01.2023

Тема уроку: Узагальнення вивченого з теми "Односкладні речення. Повні і неповні речення"

Подивіться відео за покликанням https://youtu.be/fFpaR4JdkWU

Виконайте тестові завдання 23.01.2023 

Тема уроку: Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях

Перегляньте відео 

 
 
Опрацюйте відеоуроки та параграф 26 підручника, виконайте вправи 272 (усно) 273, 274
Домашнє завдання: вправа 275. Повторити вивчене про односкладово та неповні речення 

19.01.2023

Тема уроку: Називні речення

Перегляньте відео
Опрацюйте параграф 24 підручника, виконайте вправи 254, 
257, 259. Вправа 258 - домашнє завдання

16.01.2023

Тема уроку: Безособові речення

Перегляньте відеоурок

Опрацюйте параграф 23 підручника, виконайте вправи 244, 245, 247, 24912.01.2023

Тема уроку: Означено-особові. Неозначено-особові. Узагальнено-особовіОпрацювати параграф підручника 20, 21, 22, виконати вправи 220, 221, 231, 232, 239, 241


09.01.2023

Тема уроку: Односкладні речення. відмінність від двоскладних. Види односкладних речень та їх роль у мовленні

Перегляньте відеоурок 


і за покликанням https://youtu.be/qxn_UEP4oCQ

Запишіть текст-привітання, використавши односкладні речення

19.12.2022

Тема уроку: Читання мовчки. Написання письмового переказу


12.12.2022 

Тема уроку: Контрольна робота за темою " Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення" 

Виконайте завдання, надішліть до 13.12. 2022 08.12.2022

ТЕМА УРОКУ: Узагальнення та систематизація вивченого з розділу "Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення"

Перегляньте відеоурок за покликанням

https://www.youtube.com/watch?v=JxZ0rutcOoo&t=50s

, підготуйтесь до крнтрольної роботи, повторіть параграфи 5-19, виконайте вправи167, 191, 204

28.11.2022

Тема уроку: Обставина. Види обставин за значенням. Способи вираження та роль у мовленні 

Матеріал: перегляньте відеоурок за покликанням: https://youtu.be/U4wQbaLpymE

Опрацюйте відповідний параграф підручника, виконайте 3 вправи ( на ваш вибір)

14.11.2022

Тема уроку: Порядок слів у реченні. Логічний наголос

Матеріал для опрацювання: перегляньте відеоурок за покликанням https://youtu.be/kRyk2CmBdSg

Завдання: опрацюйте параграф 14 підручника, виконайте вправи 179, 180, 181.

Домашнє завдання: вправа 182 ( завдання із зірочкою після вправи)

10.11.2022

Тема уроку: Твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень в художньому стилі

Матеріал для опрацювання:  https://youtu.be/PP23Nw4ftWQ

Перегляньте відеорок, напишіть твір на одну з тем: " Моє рідне місто", " Вулиця мого дитинства" чи іншу тему

31.10. 2022

Тема уроку: Узгодження головних членів речення. Речення поширені й непоширені

Перегляньте відеоурок за покликанням https://youtu.be/GhuIP9rJ-8Y та 

 https://youtu.be/x7Vw9VFmtts 

Опрацюйте матеріал параграфа 12, виконати вправи 167, 168, 171

Домашнє завдання: вправа 172


20.10.2022

Тема уроку: Простий і складений присудок. Способи вираження присудка

Матеріал для опрацювання https://youtu.be/ES0zBwZbFiI

Завдання: опрацювати параграф 9 підручника, виконати вправи 118, 122, 123

10.10.2022

Тема уроку: Головні та другорядні члени речення 

Матеріал для опрацювання: перегляньте відеоурок, виконайте завдання https://youtu.be/L2vIZo-s4Jw

Опрацюйте матеріал на сторінці 74 підручника, виконайте вправу 99
06.10.2022  

Тема уроку: Контрольна робота. Повторення вивченого. Синтаксис. Пунктуація 

В зошиті для контрольних робіт ( заведіть його) виконайте тестові завдання. Роботи чекаю до 14.00


26.09. 2022 

Тема уроку: Контрольний диктант

Матеріал для опрацювання: https://youtu.be/kjsXEG4KVoU

Завдання: напишіть диктант, надішліть для перевірки.

Домашнє завдання: повторіть відомості про словосполучення 


22.09.2022

Тема уроку: Основні орфограми

Опрацювати матеріал:  https://www.youtube.com/watch?v=GvVHH2HqOE0

Виконати вправи підручника 51, 53, опрацювати таблицю на с. 34

Домашнє завдання: повторити основні офограми, виконати вправу 56


                      06.09.2022 
Тема уроку: Мова - найважливіший засіб пізнання
Матеріали: https://youtu.be/wu2p3rmbhVw

  

 
                         08.09.2022
Тема уроку: Повторення вивченого. Основні правила правопису
Опрацюйте матеріал  підручника,  виконати вправу 16 
 
 
12.09.2022 
Тема:

РМ №2. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю.

 

Немає коментарів:

Дописати коментар