четвер, 25 травня 2023 р.

5 клас

26.05.2023

Тема уроку: Узагальнення та систематизація вивченого

Виконайте тестові завдання

Код 7703862

http://join.naurok.ua/


24.05.2023 

Тема уроку: Урок-подорож до країни  Мовознавства

Виконайте завдання:

1.   Відредагувати текст. Запишіть у зошити дату , класна робота “Редагування тексту”  

Слово може  вбити і ожевити, поранити і вилікувати, посіяти тревогу і безнадію, россіяти сумнів  і засмутити, виклекати  посмішку і слйозу, надехнути на працю   ( В. Сухомлинський).

2. Подані слова записати фонетичною транскрипцією, визначити кількість букв і звуків.

Яструб

Сьомий

Дзвінок

Щільний

3. Замінити іменники прикметниками і записати їх.

1. Графік, що складений на тиждень.

2. Перемога, що принесла радість.

3. Робота, яка дає користь.

4. Зустріч, що принесла щастя.

5. Людина, яка любить хвастатись.

6. Випадок, що трапляється рідко.

4.  Виправити помилки, зробити синтаксичний розбір речення. 

а) пояснить орфограми та розділові знаки

 б)синтаксичний аналіз речень

На щастя прейшла прилагідна весна і сгріла землю.

IV.Домашнє завдання

- Повторити матеріал про правопис префіксів

- написати твір-мініатюру, описавши враження від мандрівки до весняного лісу (використати слова із вивченими префіксами)


22.05.2023

Тема уроку: Урок культури мовлення. Уживання слів відповідно до їхнього лексичного значення, антисуржик, розрізнення паронімів, наголошування слів, точність і логічність мовлення

Завдання: 

1. Запишіть речення, виправивши лексичні помилки

1. Сашко, відкрий двері. Л


2Я замовила таксі. Л


3. Я вияснив усе  і зрозумів помилку. Л


2. Запам'ятай .Склади та запиши речення з правильними варіантами

Правильно

Неправильно

Іти по воду

Іти по хліб

Змагання з баскетболу

Конкурс з української мови

Іти за водою

Іти за хлібом

Змагання по баскетболу

Конкурс по українській мові


3. Запишіть речення, відредагувавши їх
1. Я прийму участь у конкурсі
2. Дане міроприємство нецікаве
3. Відкрий книгу
4. Усіх вітали з наступаючим Новим роком
5. Слідуючий урок - географія
6. Ліза, ти виконала домашнє завдання?
7. Саша, ти вивчив правила?12.05.2023 

Тема уроку: Повторення та узагальнення вивченого. Будова слова та орфографія


Перегляньте відео, пригадайте основні теоретичні відомості з теми, виконайте завдання

1.    Вибірково-розподільний  диктант  (вибрати із словосполучень слова з префіксами пре-, при- і записати  їх   у два стовпчики)

Пр..красна українська хата, пр..крашена рушниками, пр..висока тополя, пр..глибока криниця, пр..носити щастя, пр..дорожня криниця, пр..будувати комору, пр..гаряча піч, пр..щедрий господар, пр..гарна вишиванка, пр..світла оселя, пр..шитий орнамент.

2.    Робота розподільча

   Групу слів треба розділити  на спільнокореневі  слова та  форми слова

-        Хата, хатка,  хатина, хатонька, хаточка,  хатній, хати, хатою, на хаті.

- Оберіг, зберігає, бережливість, берегти, бережлива, збереження,  

   приберегла, обереги, оберегом, оберегами.

- Калина, калинка, калинонька, калиночка, калиновий, калинівка, калини,     калиною, на калині, під калиною.

Розібрати  слова за будовою (виділені слова)

 3. Вправа "Злови слово"

Із поданих слів виписати лише незмінні

Господиня,  готувати, хліб, пампушка, часник, борщ, пекти, вранці, вареники, пиріжки, смачно, галушки, варити, сало,  каша, ковбаса, швидко, піч, топити, смакувати, стіл, запросити.

- Складіть по одному реченню зі словами, підкресліть у них граматичну основу

4. Вправа " Живі слова"

Побудуйте схеми слів 

Оберіг, берегти, припічок, світлиця, вишитий, оселя.10.05.2023

Тема уроку: Повторення вивченого у 5 класі. Лексикологія

1.    Робота в зошитах

Гра «Знайди «зайве» слово»

Запишіть і підкресліть у кожному синонімічному ряді  зайве слово

1. Говорить, розмовляє, регоче, базікає, мимрить, гомонить.

2. Чуйний, співчутливий, доброзичливий, щирий, щедрий, людяний.

3. Чемний, ґречний, тихий, вихований, тактовний, обхідливий.

4. Гарний, яскравий, файний, привабливий, красивий.

5. Зрозуміти, збагнути, втямити, відібрати, уторопати.

6. Сміливий, хоробрий, відважний, бундючний.

 

 2.  «Я знаю, що це» (визначити групу слів за значенням). Записати ряди слів, зазначивши, що це (наприклад, антоніми, синоніми, омоніми, пароніми)

1. Білий, чорний квадрат – 

2. Ключ від дверей, журавлиний ключ – 

3. Йти, шкандибати – 

4. Оселедець у козака, рибина – 

5. Горщик, казан – 

6. Літо, зима – 

7. Музичний, музикальний – 

8. Освічений, освітлений - 

3. 

 Дібрати всі можливі синоніми до слів:

воїн – 

ворог - 

мужній – 

 

 Дібрати антоніми до слів:

війна – 

перемога – 

друзі – 

Уведіть слова у словосполучення так, щоб вони вживалися і в прямому, і в переносному значення:

          чисте (небо), чистий (одяг);

          міцне (здоров’я), міцне (коріння);

            

5.     Записати народні прислів’я, підкресліть у них антоніми. Зробіть це, звичайно, письмово.

-        1. Зима спитає, де літо було.

-        2. Ластівка день починає, а соловей кінчає.

-        3. Як напише один дурень, то сто розумних не розберуть.

-        4. Рання пташка дзьобик чистить, а пізня очиці жмурить.

-        5. Доброго тримайся, поганого цурайся.

-        6. Брехня стоїть н одній нозі, а правда на двох.

-        7. Багато диму, мало тепла.

-        8. Вдень від спеки ховається, а ввечері від комарів.

-        9. Щастя і нещастя на однім коні їздять.

-        10. Знайшов – не скач, загубив – не плач.

-        11. Далі покладеш, ближче знайдеш.

-        12. Бійся цапа спереду, коня ззаду, а хитрої людини з усіх боків.

     Домашнє завдання До поданих словосполучень дібрати синоніми та антоніми.


свіжий хлібсвіжа газетасвіжа рибасвіжі огіркисвіжа сорочкасвіже обличчя
08.05.2023

Тема уроку:  Узагальнення вивченого з розділу "Відомості із синтаксису і пунктуації"

Повторіть вивчене, переглянувши відео
Виконайте завдання:
1.  Запишіть речення, доповніть їх однорідними членами речення, підкресліть їх і узагальнювальні слова, відповідно до їх синтаксичної ролі у реченні


1. Золотом виблискують на осінніх вулицях дерева: … .   2 . ...... - ці рослини дуже часто зображує українська вишивка хрестиком .     3. Почувся передсвітанковий перегук лісових пташок:…

Накреслити схеми речень. 2. Вибірковий  диктант

(Виберіть і запишіть звертання, визначте їх вид.)

Прекрасні квіти пести, охороняй, юначе! Ти стоїш на узбіччі дороги, калино!  Цвітіть, сади! Вечірнє сонце, дякую за день! Не стелись, барвінку, не стелись низенько.

--- Наведіть свої приклади звертань. А тепер спробуйте скласти з ними речення:


3.Вибіркова робота

Запишіть речення, скажіть, чим вони ускладнені.

1.Здавалось, загримів десь на небі грім. 2. Кажуть, дощ завжди щастя приносить. 3. Погода, на щастя, була хмарна, і вони не зазнали спеки.   4. Ти привези мені, будь ласка, пшеничну зірочку з небес.

     1. Домашнє завдання: скласти розповідь на тему: «Український віночок», використовуючи однорідні члени речення, звертання, вставні слова, речення з прямою мовою.

28.04.2023

Тема уроку: Діалог. Розділові знаки для оформлення діалогу


Опрацюйте параграф 51  електронного підручника,  виконайте вправи 510, 511, 512

510. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть і розіграйте діалог-розпитування (5–6 реплік), можливий в одній з поданих ситуацій. Пам’ятайте, що найбільш повною і самостійною є перша репліка. Наступні доповнюють одна одну.

Ситуація А. Ви хочете з’ясувати, як виконати домашнє завдання з математики.
Ситуація Б. Ви хочете дізнатися, як зробити селфі й зберегти фото в телефоні.
Ситуація В. Ви хочете дізнатися, як спекти торт.
Ситуація Г. Ви хочете дізнатися, як обрати морозиво в магазині.

511. І. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки в діалозі (діалог виділено курсивом).
А ЩО ТАМ ЗА ЛІСОМ?
Мені пригадується весняний день. Переді мною – зелені лани. На обрії – ліс.
А що там за лісом? – питаю старшого брата.
Поля, села. А там знову ліс – каже брат.
А за тим аж лісом – що там?
Дніпро. Велика наша ріка Дніпро.
А за Дніпром що?
Знову поля, села, ліси.
Це було для мене найбільше відкриття світу... Мене зворушило, що така велика, багата Україна (В. Сухомлинський).
ІІ. Визначте зачин, основну частину й кінцівку тексту. Яка його основна думка?
ІІІ. Прочитайте вголос діалог, дотримуючись правильної інтонації.

512. І. Розгляньте фото. Опишіть мовленнєву ситуацію, зображену на кожному з них.
ІІ. Складіть і запишіть невеликий діалог, можливий в одній із зображених на фото ситуацій (на вибір).

Домашнє завдання: вивчити правила параграфа 51, виконати вправу 513
513. Напишіть невелике оповідання або казку (8–10 речень) за поданим початком, увівши діалог.
Василь і Таня пішли в ліс по ягоди. І хоч їм здавалося, що вони трошки походили, але незчулися, як почало вечоріти. Тільки тоді діти побачили, що вже блукають у незна-
йомому місці...

26.04. 2023

Тема уроку: Пряма мова. Розділові знаки при оформленні прямої мови. Тренувальні вправи


Виконайте вправи 

503. І. Перебудуйте речення так, щоб слова автора стояли після прямої мови, і запишіть. Порівняйте вживання розділових знаків у поданих
і в перебудованих реченнях.
1. Усміхнувшись, гукнув подорожній: «Здоровенькі були, пастушки!» (В. Скома-ровський). 2. Кожен кущик істежка мов говорять мені: «Ти у рідному домі, у своїй стороні» (А. Камінчук). 3. Поле каже: «Я зеленію, бо засіваємене праця людська» (В. Сухомлинський). 4. Ми спитали соловейка навесні: «Ти для кого так виспівуєш пісні?»(Н. Мельниченко).
ІІ. Обґрунтуйте орфограми у виділених словах.

504. Складіть і запишіть два речення з прямою мовою на тему шкільного життя. Побудуйте схеми цих речень.

506.Складіть і запишіть невелику розповідь (5–7 речень) на одну з поданих тем. Використайте 2 речення з прямою мовою.

Теми: «Як ми їздили відпочивати», «Мій вихідний», «Як ми готувалися до свята», «Чого навчила мене моя тренерка», «Чого навчив мене мій тренер».

Домашнє завдання: Вивчити правила параграфа, вправа 507

507. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. У яких реченнях є звертання?

1. Готові, капітане? ледь чутно запитав помічник (М. Кідрук). 2. Ромка захоплено вигукнув От 

спасибі, що врятували! (В. Нестайко). 3. Дружній череді вовк не страшний

часто говорив батько (М. Номис). 4. Я нахилився до Тусі й запитав Слухай, а ти собак боїшся? (В. Нестайко). 5. Я сказав Сонце, сонце! Уділи мені живущої води... (В. Свідзинський).


24.04.2023

Тема урок: Кома між частинами складного речення. Тренувальні вправи

ЗАВДАННЯ

1. Поставте коми між частинами складних речень

1.Шумить і хвилюється Київ і сонце сміється з висот (В.Сосюра).

2. Літо минуло і осінь приспіла і листям пожовклим всі стежки покрила (Л.Глібов).                 

3. Сонце впало за гору але надворі ще довго сяяв тихий світ (І.Нечуй-Левицький).

4. Додому я приїхав пізно коли вже місяць кидав на ясени вологе срібло. Я люблю як у вечірній час сопілка заспіває переливна. (М.Рильський).                 5. Як тільки насувалась ніч село пірнало в темряву й тишу (Г.Тютюнник).

Завдання 2. Перепишіть. Знайдіть у групі речень «третє зайве». Вставте пропущені букви.

1.На стежку сосни сиплють хвою, скр…пить б…реза на вітрах, і сонце грається зі мною, біжить вперед по стовбурах (В.Ткаченко). 2. Гаї сп…нились над водою і тихо входять в клекіт рік, і хмелем бродить під корою в б…резах чистий, свіжий сік. О земле моя, ти навчаєш мене в найтяжчому горі підводити сили (М.Стельмах).

Завдання 3. Перепишіть, на місці крапок уставляючи дібрані з довідки сполучники та сполучні слова. Визначте та підкресліть граматичні основи речень. Поясніть уживання розділових знаків.

   1.Зима спитає, … ти влітку був. 2. Літо запасає, … зима з’їдає. 3…. Не була зима, то літо довше б тягнулося. 4.Життя навчає, … труд єднає. 5.Тепло пропаде, …сніг упаде. 6.Зима стелить полотна, … мороз наводить мости.

Довідка. Якби. Але. Де. А. Як.

4.Творче завдання.

Поясніть значення виразу «духовна скарбниця». Чи у кожної людини вона є? Що б хотілося мати у своїй духовній скарбниці.

 

 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ТА ІНСТРУКТАЖ ДО НЬОГО.

Опрацювання теоретичного матеріалу підручника.

Запишіть 6 складних речень, підкресліть граматичні основи

Тести для здійснення самоконтролю 

 

Тести для здійснення самоконтролю.

1.Указати складне речення.

А.Гули бджоли в квітках (В.Сухомлинський).

Б.Сходило сонце, і сніп рожевого проміння впав на старого беркута (О.Донченко)

В.Чудово в лісі ранньою весною (З газети).

Г.Тягнуться до сонця і квітки, і трави, і віти кучеряві, гори голубі                            ( В.Сосюра).

                                                                                                                              1 бал

2.Скільки граматичних основ має складне речення?

А.Одну

Б.Дві і більше

В. Жодної

Г.Три

                                                                                                                              1 бал

3.Укажіть речення, в якому допущено пунктуаційну помилку.

А. Сонце стояло вже високо, але мороз не всідався (Гр.Тютюнник).

Б. Теплий туман слався по полю і наливав балку по самі вінця (М.Коцюбинський).

В.Було соромно, і біль стискав його серце, й напливала печаль  (Є.Гуцало).

Г.Весна пролетіла світом і літо спішить услід (Л.Талалай).

                                                                                                                1 бал

4.Установити відповідність між складним реченням і сполучником, який слід ужити в ньому на межі простих речень.

1. Він іще б якийсь час міркував про голову сільради, … з-над ближчих горбів вихопився табунець качок (Є.Гуцало).

2.Уляна так замерзла, … не могла розв’язати шалі (Гр.Тютюнник).

3.А яка то була радість, … орач виймав кусочок причерствілого хліба й казав, що він од зайця (М.Стельмах).

А. бо

Б. що

В. коли

Г. та

                                                                                                                  3 бали

4. Зробити синтаксичний розбір речення. Накреслити схему речення.

Я іду у парку золотому, і прощально листя шелестить.

                                                                                                                  3 бали

5.Скласти твір-мініатюру на тему «Чи вважаю я себе справжнім другом», використовуючи складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком.

                                                                                                                   3 бали

14. 04.2023

Тема:  Найбільш уживані вставні слова та словосполучення слів. Виділення вставних слів на письмі комами

Перегляньте відео 

Опрацювати матеріал параграфа 47 електронного підручника, виконати вправи  476, 477, 478, 480
Домашнє завдання: вивчити правила, вправа 482


12.04.2023

Тема уроку: Звертання. Поширені і непоширені звертання. Розділові знаки для виділення звертань

Перегляньте відео
Опрацюйте матеріал підручника: параграф 46


Виконайте вправи 467, 469, 470, 471Домашнє завдання: вивчити правило про звертання, виконати вправу 472


10.04. 2023

Тема уроку: Тренувальні вправи. Однорідні члени речення. Узагальнювальні слова при однорідних членах речення

Виконати завдання: 

1. Переписати речення, підкреслити однорідні члени речення і накреслити схеми

     У нашому саду ростуть яблуні, груші, сливи.

     У травні  земля зеленіє, рожевіє, голубіє.

     Улітку ми відвідали  Феодосію,  Ялту, Судак.

     У  лісі, в саду, в парку  зацвітають навесні дерева.

     Діти тримали в руках червоні, сині, зелені кульки.

2. Речення співставити зі схемами (записати спочатку речення, а потім схему до нього) і розповісти про розділові знаки в реченнях з УС.

1.     Усе було в холодному затінку: сад, степ, двір.

2.     Траву, квіти, кущі – все це можна побачити на картинах Степана Васильківського.

1. УС: О,О,О.       2. О,О,О – УС.

3. Записати речення, розставити розділові знаки, записати схеми до них

1.     На столику біля саморобного дерев’яного верстата лежать різні інструменти пилка молотки кусачки.

2.     Ранньої весни зелена травичка з’явилась скрізь у лузі в лісі на подвір’ї.

3.     Влітку діброви частують нас ягодами суницями чорницями ожиною.

4.     У мене є кольорові олівці сині червоні жовті зелені.

4. Речення поширте однорідними членами так, щоб були і однорідні члени, і узагальнювальне слово. Накресліть схему.

                 Усюди відчувається подих весни.

                  Порозцвітали весняні квіти.

                  Повернулися до рідного  краю  птахи.

 5. Перебудувати речення так,  щоб узагальнювальне слово знаходилося після однорідних членів речення, накреслити схему.

                   Усе чарує зір кругом: роса, луг, вода.   

6. Написати речення, підкреслить узагальнювальне слово і однорідні члени речення, накреслить схему.

                   Радують нас бори грибами: боровиками, червоноголовцями, сироїжками.

 

Домашнє завдання: твір-мініатюра на тему «Ліси мої, гаї мої священні»


 


 

 


22.03.2023

Тема уроку: Синтаксичний розбір простого реченняЗавдання: виписати 12 простих речень (1 граматична основа) і зробити їх повний синтаксичний розбір : підкреслити всі члени речення; записати характеристику за схемою із відео
20.03.2023

Тема уроку: Обставина як другорядний член речення

Перегляньте відео 

Опрацюйте матеріал електронного підручника : параграф 43  сторінки 173- 17 ; виконайте вправи 
428, 429 (усно); 430, 431, 432 (ІІ), 434- письмово

Домашнє завдання: вивчити правила параграфа 43, вправи 435 (усно), 436 (письмово)

14.03.2023

Тема уроку: Додаток як другорядний член речення

Перегляньте відео

Опрацюйте параграф 41 електронного підручника, виконайте вправи 412, 414, 415. Вправа 417 - домашнє завдання


10.03. 2023

Тема уроку: Твір-роздум у художньому стилі за однією з тем

( Орієнтовні теми: " Чому потрібно берегти природу", " Що може зробити мене щасливим (ою)", " Чому необхідно знати історію свого народу")

Завдання: написати твір-роздум за однією із тем ( орієнтовний обсяг 0,5 сторінки)


08.03.2023

Тема уроку: Усний переказ повідомлення ЗМІ (засобів масової інформації: телебачення, радіо, газета) з визначенням актуальності й несуперечливості інформації

Завдання: усно переказати повідомлення, самостійно дібравши його із ЗМІ, визначити актуальність й несуперечливість вашого повідомлення

06.03.2023

Тема уроку: Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Види речень за емоційним забарвленням: окличні та неокличні

Перегляньте відео за покликанням https://youtu.be/8_lQ80wfqsg

Опрацюйте параграф 40 електронного підручника ( правила вивчити), виконайте вправи 406, 407, 409. 408 - домашнє завдання
24.02.2023

Тема уроку: Діагностична контрольна роботи. Уживання м'якого знака. Сполучення букв йо, ьо. Апостроф. Подвоєння букв


Виконайте роботу, надішліть до 25.02.202322.02.2023 

Тема уроку: Узагальнення вивченого з розділу "Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія"

Виконайте самостійну роботу вправа 364 ІІ ( виконати завдання до тексту), 367, 368 

Домашнє завдання: повторіть матеріал параграфів 31., 32, 33, 34, 35 ; виконайте тестові завдання вправи 369

Готуємося до контрольної роботи

20.02.2023 

Тема уроку: Подвоєння букв на позначення подовжених приголосних

https://youtu.be/P7LOo3LfhkQ

Опрацюйте параграфи  підручника 34, 35, виконайте вправи 360, 361, 362, 363, 

14.02.2023

Тема уроку: Контрольний письмовий твір-роздум на тему, пов'язану із життєвим досвідом учнів, у художньому стилі

Ознайомтеся із відео за покликанням https://youtu.be/JWzmRjBNznM

Напишіть твір-роздум на тему, пов'язану із життєвим досвідом, у художньому стилі

10.02.2023

Тема уроку: Тренувальні вправи. Апостроф 

Перегляньте відеоурок. Виконайте вправи разом із відео 08.02.2023

Тема уроку: Урок творчості. Візуалізація текстової інформації, переведення текстової інформації в графічну (схема, плакат, постер, малюнок, комікс, мем, мотиватор, фотоколаж, хмара слів, інтелект-карта, сторінка лейпбука, слайд-шоу, відеоролик тощо про вживання апострофа чи м'якого знака) 

 Чекаю на ваші творчі роботи 🥰

Зразки: 

06.02.2023

 Тема уроку: Будова елементарного роздуму

Перегляньте відеоурок за покликанням https://youtu.be/G9swMdHhtrQ

Опрацювати в електронному підручнику відповідну тему с. 233- 234, вправа або 551 або 552

Завдання: скласти (усно) твір-роздум, до зошита затримати схематично: теза, докази, висновок 

02.01.2023

Тема уроку: Сполучення ьо, йо23.01.2023

Тема уроку: Основні випадки чергування [у]-[в], [і]-[й] 

 
Опрацюйте відеоурок та параграф 29 підручника, виконайте вправи 296, 297, 299. Домашнє завдання: вправа 302


20.01.2023

Тема уроку: Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків

Опрацюйте параграф 28, виконайте вправи 284, 290, 291, 293


18.01.2023

Тема уроку: Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків

Перегляньте відео

Опрацюйте параграф 27 підручника електронного, виконайте вправи 177,178, 180, 181. Вправа 179 - домашнє завдання


17.01.2023

Тема уроку: Спрощення в групах приголосних

Перегляньте відеоуроки
Опрацюйте параграф  26 електронного підручника.
Виконайте вправи 268, 269, 270, 274

16.01.2023

Тема уроку: Правопис префіксів з-(зі-), с-, роз- (розі-), без-

Опрацюйте матеріал за покликанням https://youtu.be/V5ky3e3hFyM

Опрацюйте матеріал підручника параграфа 25 , виконайте вправи 258, 261, 262, 263, 266
13.01.2023

Тема уроку: Правопис сумнівних приголосних

Передивіться відеоурок за покликанням https://youtu.be/TqkNC9mBaa0

Опрацюйте параграф 25


12.01.2023

Виконайте вправи 246, 247, 248, 249, 254(електронний підручник)
11.01.2023

Тема уроку: Вимова приголосних звуків 9 у тому числі приголосних у префіксах з-, роз-, без-). Уподібнення приголосних звуків. Орфоепічний словник


Опрацьовуємо відеоурок та параграф 24 електронного підручника, виконуємо вправи 243, 244, 250, 252


10.01.2023

Тема уроку: тренувальні вправи за темою "Ненаголошені голосні"

Виконуємо вправи з електронного підручника 235, 237, 238, 239,240

09.01.2023

Тема уроку: Вимова голосних звуків. Ненаголошені голосні [е], [И]‚ [О] в коренях слів
Позначення на письмі ненаголошених голосних
Матеріал для перегляду: https://youtu.be/JbGu0qoj85I та https://www.youtube.com/watch?v=Op8tdPDf7CQ

Перегляньте відеоуроки за покликанням, опрацюйте параграф 23 електронного підручника, виконайте вправи 232, 233, 234, 236. Вправа 235 - домашнє завдання

20.12.2022

Тема уроку: Контрольна робота. Звуки мови й звуки мовлення. Позначення звуків мовлення на письмі. Склад. НаголосВиконайте контрольну роботу

19.12.2022

Урок узагальнення знань з теми "Звуки мови та мовлення"

https://www.youtube.com/watch?v=rgPe7ed0Zjw


16.12.2022

Тема уроку: Орфоепічний помилка 


Уважно передивіться урок, виконайте всі завдання.
Домашнє завдання: записати кілька зразків з орфоепічними помилками, які чуєте найчастіше


14.12.2022 

Тема уроку: Орфоепічний словник і словник наголосів 

https://youtu.be/0lavUq18U54 

https://youtu.be/bgoHkEgfwtk 

https://youtu.be/NxzglRY18h0 

Завдання: записати 12 речень зі словами з "незвичним" наголосом - наголос позначити


13.12.2022

Тема уроку: Словник наголосів. Логічний наголос для виділення слів зі смисловим навантаженням

Перегляньте відеоурок за покликанням https://youtu.be/As2oMrfrBbY

Завдання: повторіть параграф 22 електронного підручника

Виконайте вправи 221, 223, 224, 225

12.12. 2022 

Тема уроку: Наголос

Перегляньте відеоурок за покликанням 

https://youtu.be/nemeHvWeRyE 

Опрацюйте параграф  22 електронного підручника, виконайте вправи 217, 218, 219, 222 - усно, а вправи 220, 226, 227 - письмово 

09 12.2022

Тема уроку: Контрольна робота. Диктант

Перегляньте відеоурок за покликанням 

https://youtu.be/vy8a1Tk0tKg

 Напишіть диктант 

07.12.2022

Тема уроку: Склад. Основні правила переносу 

Перегляньте відеоурок за покликанням https://youtu.be/0NzEFSovvu4 

Виконайте вправи (надіслала у Вайбер)

28.11.2022

Тема уроку: Приголосні тверді й м'які, шиплячі. Напівпом'якшені приголосні 

Матеріал: перегляньте відеоурок за покликанням: https://youtu.be/lAkyw3amTtc

Завдання: опрацюйте параграф 18 електронного підручника, виконайте вправи 176, 177, 178, 182 

Домашнє завдання: вправа 185

22.11.2022

Тема уроку. Узагальнення вивченого з розділу Будова слова


Перегляньте відеоурок за покликанням https://youtu.be/lKMkCO3LomQ

Виконайте завдання з відеоуроку

Домашнє завдання. Повторити вивчене з теми, підготуватися до контрольної роботи., Розібрати 5 слів за будовою


18.11.2022

Тема уроку: Тренувальні вправи з теми "Написання префіксів пре-, при-, прі-"

Переглядаємо відеоурок, виконуємо всі завдання, зупиняючи відео. Покликання: 


https://youtu.be/lqx-aqyc3i8


16.11.2022

Тема уроку: Написання префіксів пре-, при-, прі- 

Матеріал для опрацювання: перегляньте відеоурок за покликанням: 

https://youtu.be/7HjHbCNNeF4 

Завдання :  опрацюйте матеріал параграфа 15 електронного підручника, виконайте вправи 145 (усно), 146, 147,150(усно), 153.

Домашнє завдання: вивчити правила сторінки 63, виконати вправу 155
14.11.2022

Тема уроку: Розбір слова за будовою

Матеріал: перегляньте відеоурок за покликанням: https://youtu.be/MfSHkcyhIjk

Завдання: опрацюйте схему на сторінці 81 підручника, виконайте вправи 157, 158, 159

Домашнє завдання: вправа 160

04.11.2022

 Тема уроку: урок культури мовлення . Невиправдане вживання спільнокореневих слів 

Матеріали: перегляньте відеоурок за покликанням: https://youtu.be/f10BcU6yj8w

Виконайте завдання із відео та вправу 116 Домашнє завдання: знайти приклади невиправданих повторів спільнокореневих слів та записати правильний варіант ( 3-4 речення)


02. 11. 2022

Тема уроку: Корінь слова. Спільнокореневі слова та форми слова

Перегляньте відео за покликанням: https://youtu.be/j1qUrwsGpNg

Опрацюйте параграф 11 підручника, виконайте вправи 119, 120, 121(ІІ завдання)
Домашня робота: вправа 123 


31.10.2022

Тема уроку: Змінювані й незмінювані слова

Матеріал для опрацювання: https://youtu.be/4unQGvAK0oc

Опрацювати параграф 12 підручника, виконати вправи 139, 140, 142

Домашнє завдання: вправа 143

18.10.2022

Тема уроку: Навчальний диктант 

Матеріал для опрацювання: напишіть диктант https://youtu.be/pYZaXAPwDOs 14.10.2022

Тема уроку: Узагальнення вивченого з розділу "Лексикологія"

Завдання: перегляньте відеоурок ,   https://youtu.be/UwVSIfH4r8M виконайте всі завдання, запропоновані у ньому, підготуйтеся до контрольної роботи, повторивши матеріал  параграфів 4 - 10, виконайте вправу 131 письмово, дайте відповіді на запитання на с. 70 усно ( старий паперовий підручник)


12.10.2022 

Тема уроку: Узагальнення вивченого з теми "Лексикологія"

Матеріал для опрацювання: https://youtu.be/pOLwVA9B-Uc 

Перегляньте відеорок, повторіть вивчене сторінок 36 -70 підручника ( теоретичні відомості)- підручник паперовий (старий), виконайте вправи 126 ( уважно розглянувши зразок на с. 68), 131

10.10.2022

Тема уроку: Пароніми. Словник паронімів

Матеріал для опрацювання: https://youtu.be/xWGuggIatKA

Перегляньте відеоурок, виконайте завдання. Опрацюйте параграф 10 підручника ( паперовий, старий), виконайте вправи 125, 126; або за новим електронним підручником параграф 7, виконати вправи 84, 89

04.10.2022

Тема уроку: Письмовий докладний переказ тексту, що містить опис тварини.

Завдання: прослухати текст за посиланням 

https://youtu.be/usVSEpZlaKE та написати переказ


30.09.2022

Тема уроку: Синоніми. Синонімічний ряд. Роль синонімів у мовленні. Словник синонімів

Матеріал для опрацювання: https://youtu.be/aQxVdQ_5Emw 

Виконати завдання відеоуроку, опрацювати параграф 7 підручника, виконати вправи 94, 96, 101 - старий підручник  О.Глазова . Електронний підручник Заболотний - параграф 4, вправи 45, 48, 53  

28.09.2022

Тема уроку: Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини.

Матеріал для опрацювання: підручник " Українська мова" 5 клас О.П. Глазова ( старий) сторінка 60, вправа 110 - навчитися переказувати текст "Друзі" або вправа 539 електронного підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1640-ukrainska-mova-zabolotnyi-5-klas-2022.html

26.09.2022

Тема уроку: Використання багатозначних слів у прямому й переносному значенні. Роль слів у переносному значенні в художньому стилі

Матеріал для опрацювання: https://youtu.be/D2Xth3MNYBc

Завдання: виконати завдання відеоуроку.

Домашнє завдання: скласти і записати 6 речень у художньому стилі, використавши слова в переносному значенні.


05.09. 2022


06.09.2022
Тема уроку: Значення мови в житті людини 

та суспільства. Українська мова - державна мова

Матеріали: https://youtu.be/zV79rjx2iE0

https://naurok.com.ua/uploads/files/1144271/175801/188484_images/9.jpg

07.09.2022

Добрий день, учні 5 класу 

Зразок для підпису зошитів:

Зошит 

для робіт з української мови

учня (учениці) 5 класу 

ЗЗСО І-ІІІ ст. #5 м. Гайсин 

Сидоренка Андрія ( Сидоренко Марії)

 


12.09.2022

Тема уроку;

Текст.   Змістова й композиційна    єдність,       зв’язність тексту. Тема, основна думка тексту, мікротема, тематичне  речення. Простий план тексту. Будова тексту (зачин, основна частина, кінцівка).

Матеріал для вивчення: https://www.youtube.com/watch?v=TYVWttzeFVg

Домашнє завдання: вправа 15 (підручник Заболотний) 


14.09.2022


Тема уроку: Слово як компонент речення. Лексичне значення слова 

Матеріали для уроку: https://youtu.be/niVrf-4V1pY


Домашнє завдання: виконати вправу 20 підручника (Заболотний) 

16.09.2022
Тема уроку: Слово як частина мови. Граматичні форми слів різних частин мови
Матеріал для перегляду: https://youtu.be/gEJZCs6326k, виконати тестові завдання з відеоуроку
Виконатизавдання: вписати у хмаринки частини мови
Домашнє завдання :

20.09.2022
Тема уроку: Особливості будови опису предмета. Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містять опис предмета
Домашнє завдання: уміти переказувати текст з презентації 

Немає коментарів:

Дописати коментар