четвер, 24 березня 2022 р.

7 клас

  7 клас 

09.06.2022р.

Тема: "Узагальнення вивченого протягом року."

07.06.2022р.

Тема: "Узагальнення та систематизація вивченого про службові частини мови, правопис і використання їх у мовленні."

02.06.2022р.

Тема: "Узагальнення та систематизація вивченого про самостійні частини мови, правопис і використання їх у мовленні."


31.05.2022р.

Тема: "Аналіз контрольних робіт."

26.05.2022р

Тема: "Контрольна робота (тестові завдання) з теми: "Прикметник. Сполучник. Частка. Вигук."


24.05.2022р.

Тема: "Контрольна робота (диктант)."

Написати аудіодиктант: 
https://www.youtube.com/watch?v=nXdyxrR-4GQ

19.05.2022р.

Тема: "Вигук. Тренувальні вправи." Кома і знак оклику при вигуках."

Переглянути відеоматеріали: 

https://www.youtube.com/watch?v=DqvVVAAh3c8

Виконати тести   на порталі "На Урок"за кодом: 6245773

17.05.2022р.

Тема: "Дефіс у вигуках."

Переглянути відеоматеріали: 

https://www.youtube.com/watch?v=DqvVVAAh3c8
Виконати тести   на порталі "На Урок"за кодом: 1532582

12.05.2022р.

Тема: "Вигук. Групи вигуків за значенням."

Приєднуємося до відеоуроку за покликанням закріпленим за вашим класом  на сайті нашого закладу: https://meet.google.com/jgq-cnvn-ijp

Переглянути відеоматеріали: 

https://www.youtube.com/watch?v=PuJI9ektqDo

Д/З  Виписати 10 назв пісень, казок, оповідань із вигуками.

10.05.2022р.

Тема: "Вигук як особлива частина мови."

Приєднуємося до відеоуроку за покликанням закріпленим за вашим класом  на сайті нашого закладу: https://meet.google.com/jgq-cnvn-ijp

Переглянути відеоматеріали: 

https://www.youtube.com/watch?v=GT6FoLONOpk


Виконати вправи: 

1. Спишіть речення. Підкресліть вигуки. Які почуття й емоції виражає кожний з них?

1. – А ти не піддавайсь. Заповідь: “Не журись!” – хіба забув? Ех, ти, відмінник! (О. Гончар). 2. “Здрастуй, здрастуй, Прометею! А! Бунтуєш? – ну, бунтуй” (77. Тичина). 3. І от – метро. Ну, я вам скажу, це шту-у-ка! Казка! Наукова фантастика! (В. Нестайко). 4. – Ех, ви, наївні астронавти! (О. Ковінька). 5. Ой, диви, зброя козацька, справжнісінька! Ого-го шаблюка! Дай таку в руки старшині Паляничку, він тільки – рраз!.. (В. Нестайко). 6. Хай собі займаються своєю важливою справою, хай! (В. Нестайко). 7. Ах, як не хотілося йому падати, як не хотілося кидати автомата! (О. Довженко).

2. Спишіть речення. Підкресліть вигуки, які, виконуючи ту чи іншу синтаксичну роль у реченні, набувають значення самостійних частин мови.

1. “А-а-а…” неслося десь здалеку, як од розірваної греблі. “А-а-а…” котилось ближче, і чулись в ньому і брязкіт скла, і окремі крики, повні розпуки та жаху, і тупіт ніг великої юрми… (М. Коцюбинський). 2. Нащо вороні великі хороми, знай, ворона, своє “кра” (Народна творчість). 3. Не удар авіабомби, не зловісна пісня кулі – над колискою хай лине материнське ніжне “люлі” (77. Усенко). 4. Гей, коби-то я газдинькою була в тім ластів’ячім гнізді (Г. Хоткевич). 5. Той ухо прихилив, а кум – шу – шу-шу-шу… (Л. Глібов).

Учителька принесла в клас глобус.

– Що то в учительки в руках? – запитала Маринка в сусідки по парті.

– Надувна карта, – відповіла вона.

Виконати тести   на порталі "На Урок"за кодом: 3417996


05.05.2022р.

Тема: "Тренувальні вправи. Частка (узагальнення)."

Переглянути відеоматеріали:

 https://www.youtube.com/watch?v=DpBd--kTWWk

https://www.youtube.com/watch?v=_CSmNBVhAYg

03.05.2022р.

Тема: "Розвиток Мовлення. Складання проекту логотипа рідного міста (села, школи, класу) з використанням у його описі  різних частин мови з часткою не і префіксом не."

Переглянути презентацію:
https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=183512&token=04151957f2215287dc5fd39e313f6231

1. Вивчіть правила з § 38 (ст. 240, 243).
2. Виконайте вправу 543.
3. Розгляньте логотипи на ст. 243. 
⃟Складіть невеличку розповідь (4-7 речень), яким ви бачите логотип рідного села, школи, класу чи своєї сім'ї. Використайте в його описі слова з частками не та ні
⃟АБО створіть логотип у додатку "Canva" (його можна безкоштовно завантажити за цим посиланням). 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.canva.editor&hl=ru


28.04.2022р. 

Тема: "Правопис часток не і ні з різними частинами  мови."

Приєднуємося до відеоуроку за покликанням закріпленим за вашим класом  на сайті нашого закладу : https://meet.google.com/jgq-cnvn-ijp

Переглянути відеоурок: 

 https://www.youtube.com/watch?v=X_IQE778t5s


Робота з таблицею «Навчаючи учусь» 

► Ознайомтесь з таблицею (за варіантами: І — правопис ні разом, ІІ — правопис ні окремо). 

Ні пишеться разом

Ні пишеться окремо

слово без ні не вживається: нікчемний, нісенітниця нівроку;

є заперечною часткою: Не лишилось ні клаптика незасіяної землі

входить до інших слів як словотвірний префікс: ніхто, ніякий, ніде

є повторюваним єднальним сполучником із заперечним значенням: Не буде у думах моїх ні мук, ні страждань, ні плачу (М. Рильський). Не хоче він ні пить, ні їсти і все у мрії порина (В. Сосюра)


Виконати завдання: 

І. Перепишіть речення і вставте пропущені букви. Підкресліть частки, сформулюйте правила вживання часток не, ні та поясніть їх правопис.

1. Я була малою горда,— щоб (н..)плакать, я сміялась. 2. (Н..), я чую наше гасло! Ось воно все голосніше. 3. Чоло (н..)вінчали лавровії віти, тернів (н..)скрашали (н..)золото, (н..)квіти. 4. (Н..), (н..), мій друже, спи спокійно, я (н..)скажу (н..)кому слів таємних (Леся Українка).

1. (Н..), сестро моя рідна! — говорить.— Так я уже звівся, що а (н..) гніватись, а (н..) жалкувати (н..) на кого (н..) маю! 2. А чому на весіллі (н..)погуляти! — озвавсь Опанас Бобрик, узявшись у боки. 3. Тиміш дивиться, і так йому чогось мила ся щебетушечка, що очей з неї (н..) звів би. Слухав би (н..) наслухався її тихого та любого щебетання. 4. Може, притомився, хлопче? — (Н...),— одрізав та й знов іде мовчки. 

ІІ. Творче завдання.

► Складіть речення, кожне слово якого починається з не. (Нерозчесаний нечупара недавно недочув небилицю.)

ІІІ. Запишіть приклади речень з орфограмою «Не з різними частинами мови», використовуючи:

- загадки, 

- прислів’я та приказки, 

- народні пісні, 

- поезії Шевченка.

26.04.2022р.

Тема: "Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки."

Приєднуємося до відеоуроку за покликанням закріпленим за вашим класом  на сайті нашого закладу : https://meet.google.com/jgq-cnvn-ijp

Переглянути відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=dih_8DPMN1A 

ПАМ'ЯТАЙМО

Написання часток разом

Визначення

Приклади

Частки аби-, ані-, де-, чи-, що-, яку складі будь-якої частини мови (крім сполучників прислівникового типу)

абияк, анітрохи, дещо, чимало, щоразу , якби

Частки би (б), то, що в складі сполучників

щоб, якщо, нібито

Частку же (ж) у складі стверджувальних часток

авжеж, атож

Частку -ся ( сь) у зворотних дієсловах

пишеться, працюється, напивсь

Частку -сь у складі займенників і прислівників

десь, колись, хтось, щось

Написання часток окремо

Визначення

Приклади

Модальні частки з різними частинами мови

він же був, ходімо ж, дивлюсь на це

Формотворчі частки з дієсловами

хай запише, нехай прочитає, зробив би

Частку що в словосполученнях

дарма що, тільки що, хіба що, що ж

Написання часток через дефіс

Визначення

Приклади

Будь-, -будь, небудь-, казна-, хтозна- у складі займенників та прислівників

Будь-що, хто-небудь, казна-де, хтозна-якВиконати завдання: 
І. Переписати, вставляючи пропущені букви. Підкреслити члени речення.  Над кожним словом вказати  частину мови.

Гадюка хоч не вкусить, та заш..пить. Коли б цукор мав язика, він би сам себе зл..зав. Тільк.. стань вівцею, а вовки знайдут..ся. Коли б сир та масло, та ще мука, п..рогів би нап..кла, солі позичила б, а води сама пр..несла б. Капловухого хоч родзинками годуй, а все буде капловухий.

Народна творчість.


ІІ. Переписати, вставляючи пропущені букви. Підкреслити в кожному члени речення.  Над кожним словом вказати  частину мови. 

Чи я не знівечив чужого слова? Чи не забув, як гомонить діброва? (М.Сингаївський.) Нехай не падає прокляття на наше пр..звище родинне, нехай же, сину, довіряє твоєму підп..су людина. (П.Перебийніс.) І тільки попіл поп..лом л..жить. І тільк.. зрадник зат..рає слід. (А.Малишко.) Нехай сніги  л..жать, як к..лим, нехай хоч цілий вік м..туть! (Олександр Олесь.)21.04.2022р.

Тема: "Частка як службова частина мови. Частки формотворчі  та словотворчі. Частки, що надають  слову або реченню  додаткових  відмінків ( практично).

Переглянути відеоматеріал: https://www.youtube.com/watch?v=DpBd--kTWW

Вивчити:     Частки надають висловлюванню чи окремому слову певного смислового або емоційного відтінку. 

Частки за своїм значенням і вживанням є такі, що вживаються для оформлення різних видів речень, такі, що надають певного смислового відтінку окремому слову чи групі слів, а також приєднувальні, словотворчі й формотворчі.

Частки, які вживаються для оформлення різних видів речень — розповідних (стверджувальних і заперечних), питальних, спонукальних, окличних.

 • Розряди часток за значенням
  ФормотворчіСловотворчіЗаперечніМодальні
  а) утворюють умовний спосіб

  дієслів: бби (зробила б);

  б) утворюють наказовий спосіб дієслів: хай, нехай, бодай;

  в) творять зворотні дієслова: -ся,

  сь (сміється, знайшовсь);

  г) творять найвищий ступінь

  порівняння прикметників і прислівників: най-, що-як- (найкращий, щонайвище).

  утворюють нові слова: будь-, -небудь, казна-, хтозна-, бозна-, аби-, де-, -сь, чи-, що-, як-, чим- (будь-як, абищо,

  колись, щодня, якраз, чимало, чимшвидше)

  Заперечують

  висловлене:

  не, ні, ані (не

  образив, ні про

  що, аніскільки)

  надають окремому слову в реченні або цілому реченню

  додаткових

  відтінків (так,

  еге, лише, ледве чи, це, власне, саме)

  Про написання часток див. розділ «Орфографія. Правопис часток»!
   Види модальних часток
  ВидиПриклади
  1.Питальнічи, хіба, невже: Чи справді так було, чи, може, хто збрехав? (Л.Глібов).
  2.Стверджувальнітак, еге, егеж, атож, аякже, авжеж: Так, я хочу крізь сльози сміятись… (Леся Українка).
  3.Підсилювальніяк, що за, та, що то за, і, й, а, о, ой, ще: О Україно! О рідна ненько! Тобі вірненько присягнем! (М.Вороний).
  4.Вказівніось, от, це, оце, то, ото, он, ген, онде: Онде балочка весела, в ній хороші красні села (Леся Українка).
  5.Означальнісаме, якраз, справді, точно, власне, рівно: Сиділи ми в садочку, там саме зацвітав і сипався з каштанів білий цвіт (Леся Українка).
  6.Видільні (обмежувально-видільні)навіть, тільки, лише, лиш, лишень, хоч, хоча б, аж, же, ж, таки, уже, собі, все ж: Лиш боротись – зна­чить жить! (І.Франко).
  7.СпонукальніГоді, бодай, давай, ну, бо, но: Уперед! Годі скніти рабами! (П.Грабовський).
  8.КількісніМайже, приблизно, мало не, трохи не, чи не, ледве не: На майдан вийшло майже все село.
  9.Власне модальні (висловлюють сумнів, непевність, припущення)мов, мовляв, чи, наче, ніби, мовби, мабуть, навряд, навряд чи, ледве чи, ба, ой, ну й: Навряд чи десь по інших країнах світу співають так гарно, як у нас на Україні (О.Довженко).
   Групи часток за походженням
  НепохідніПохідні (утворені від інших частин мови)
  Їх походження встановити не можливо: чи, о, но, іУтворені з інших частин мови: мовби, хоча б, онде, якраз, навряд чи, ніби
   Групи часток за будовою
  ПростіСкладніСкладені
  непохідні, їхнє походження визначити важкоутворені з двох чи більше непохідних слів (пишуться разом)утворені з повнозначних слів і сполучників (пишуться окремо)
  й, і, а, ні, як, он, це, он, геннібито, мовби, авжеж, атож, аякже, ото, онденавряд чи, ледве чи, що за, ну й, куди там, де й, хоча б
   Розрізнення часток та інших частин мови
  ЧасткиСполучники
  Нехай той люд потомлений хоч трохи відпочине! (І.Франко); Полохлива ворона і куща боїться (Нар. тв.).Поєднують однорідні члени речення або прості речення у складному: Хоч я втомився, але тебе радий бачити (хоч приєднує підрядну частину складного речення). Добре слово краще за цукор і мед (Нар. тв.) – і поєднує однорідні члени речення.
  Прислівники
  Точно такий подарунок ми придбали вчора бабусі.Відповідають на питання: Відстань визначили точно (як?).
Виконати завдання: 

1. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Укажіть частки, з’ясуйте розряд кожної за значенням і вживанням. Визначте групу модальних часток за значенням.

1. Наша дума наша пісня не вмре не загине. От де люде наша слава слава України! (Т. Шевченко). 2. Ось Моринці де Тарас Григорович народився (Ю. Яновський). 3. Хоч би маленькую хатину він мріяв мати над Дніпром щоб у вечірнюю годину животворить своїм пером (М. Рильський). 4. Лиш трутень звик солодкі жерти соти бджола ж для меду й серце віддала (А. Малишко). 5. Чи варто кожному свого шукати броду? Не краще разом будувати міст? (В. Раєвський).

– Витлумачте лексичне значення виділеного слова.

– Поясніть уживання в реченнях розділових знаків. 

19.04.2022р.

Тема:"Розвиток мовлення. Складання пам'ятки "Як відрізнити  сполучники й однозвучні з ними інші частини мови з прийменниками і частками (проте - про те, зате - за те, якби - як би та ін.)"

 Переглянути відеоматеріал: https://www.youtube.com/watch?v=kYeANtoVDSU

Д/З : Скласти пам'ятку, у якій будуть речення із сполучниками.


14.04.2022р.

Тема: "Тренувальні вправи. Правопис сполучників.  Розрізнення  сполучників від однозвучних слів."

Приєднуємося до відеоуроку за покликанням закріпленим за вашим класом  на сайті нашого закладу : https://meet.google.com/jgq-cnvn-ijp

 Переглянути  відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=J4qE3oz-shI

Тренажер  до уроку:
 https://webpen.com.ua/pages/Morphology_constant_leng_parts/conjunction_spelling.html

12.04.2022р.

Тема: "Контрольний письмовий стислий переказ  розповідного тексту."

Приєднуємося до відеоуроку за покликанням закріпленим за вашим класом  на сайті нашого закладу :https://meet.google.com/jgq-cnvn-ijp

Переглянути відеоматеріали до уроку: https://www.youtube.com/watch?v=R5dDCVaXyys

07.04.2022р.

Тема:"Правопис сполучників. Написання сполучників разом та окремо. Розрізнення  сполучників від однозвучних слів."

Переглянути відеоурок:    https://www.youtube.com/watch?v=mPdrYsNMgnc

Розглянути та виконати завдання:  https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/7-klas/spoluchnik-313253/pravopis-spoluchnikiv-51549

05.04.2022р.

Тема:" Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням. Використання їх  у простому  і складному  реченнях: сполучники сурядності й підрядності. Синонімічні й антонімічні сполучники.

Переглянути відеоурок:   https://www.youtube.com/watch?v=_QqekavU7TM

Запам'ятайте:

Сполучники:

• непохідні (а, бо, ні)

• похідні (або, якщо)

• прості (але, чи, і)

• складні (проте, щоб, причому)

• складені (як тільки; у зв’язку з тим, що)

• сурядності (і, та, однак, чи… чи)

• підрядності (бо, який, коли)

Розряди сполучників

за

за

за

походженням

будовою

значенням

• непохідні:

але, і, та;

• похідні (походять

від інших частин мови):

як, що, зате

• прості:

і (й), а, але, бо;

• складні(утворені з двох і більше частин): щоб, зате, проте;

• складені(утворені з двох і більше слів): тому що; через те що; незважаючи на те, що

• сполучники сурядності

(уживаються в складному реченні, частини якого рівноправні, та для зв’язку однорідних членів речення): і, та, але, однак;

• сполучники підрядності (уживаються в складному реченні, у якому одна частина залежить від іншої): щоб, бо, якби

Виконайте завдання:

1.Спишіть слова. Підкресліть у кожному рядку «зайве» слово. Поясніть свій вибір.

А та, чи, бо, на

Б про, або, але, щоб

В однак, аби, і, однаково

2. Спишіть текст, вставляючи замість крапок відповідні сполучники з довідки.

Відносини взаємоповаги … поступливості були характерними для багатьох народів світу. Наприклад, трипільці деякі житла будували так, … мати спільну стіну із сусідами, … у сучасних квартирах багатоповерхових будинків. А в деяких народів Кавказу, Туреччини, Ірану, … землі було мало, житло споруджували на стрімких схилах гір. Отож дах одного будинку служив фундаментом для іншого. Це робили … легше було долати життєві негаразди, … міцне плече … дружня підтримка доброго сусіда були запорукою безпеки … добробуту.

Довідка: бо; та; щоб; як; для того, щоб; й; через те, що, та.

3. Розгляньте фрагмент репродукції й прочитайте опис фрески. Спишіть текст, підкресліть сполучники. Визначте розряди сполучників за: а) походженням; б) будовою; в) значенням.

Велична постать пророка Єремії сповнена безнадії й суму, але — ані жесту, ані сльози, ані ридання… Пророк схрестив ноги, тримає рукою бороду. Спершись ліктем на одне коліно й поклавши другу руку на друге коліно, він схилив голову й тяжко замислився над долею свого народу.

Не тільки Єремія в роздумах, а й ангели-помічники теж охоплені сумом. Так само, як пророк, ангел над його правим плечем сумно дивиться вниз. Однак певну надію можна помітити в постаті ангела над лівим плечем — він підняв голову і твердо дивиться вперед (За Дж. Базарі).

7klas_1.files/image098.jpg

Мікеланджело Буонарроті. Пророк Єремія. Фреска. 1508-1512 pp.31.03.2022р.

Тема:"Узагальнення вивченого про прийменник."

Приєднуємося до відеоуроку за покликанням закріпленим за вашим класом  на сайті нашого закладу

Перегляньте відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=NpETISJr4cY

Виконайте завдання у підручнику на ст.191   (розгляньте розбір прийменника як частини мови,  виконайте вправу 436.)

29.03.2022р.

Тема: "Види прийменників за будовою. Написання похідних прийменників разом, окремо, через дефіс."

Приєднуємося до відеоуроку за покликанням закріпленим за вашим класом  на сайті нашого закладу

Перегляньте відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=pngnvs9YDWw
Виконайте завдання з відеоуроку.

24.03.2022р.

Тема: "Зв'язок прийменника з непрямими відмінками іменника."

Переглянути відеоуроки та виконати завдання:
1.https://www.youtube.com/watch?v=BJ-gVZ5KApI 
2. https://www.youtube.com/watch?v=BB4gU9r2BG4

Виконуємо завдання на сайті за покликанням: https://learning.ua/mova/vosmyi-klas/ru/
Виконати тести на сайті "На урок"за кодом: 6258293 

22.03.2022р.

Тема:"Прийменник як службова частина  мови і засіб зв'язку слів у словосполучення  й реченні. Синонімічні й антонімічні прийменники. Прийменниково-іменникові консультації в ролі членів речення. Непохідні й похідні прийменники.
Переглянути відеоурок та виконати завдання:
https://www.youtube.com/watch?v=8Vo9TlRQOJU

Немає коментарів:

Дописати коментар