вівторок, 15 березня 2022 р.

8 клас І підгрупа

 

8 клас

07.06.2022р.

Тема: "Повторення в кінці року  відомостей про словосполучення й речення. Узагальнення вивченого протягом року."

03.06.2022р.

Тема: "Повторення в кінці року  відомостей про просте речення."

31.05.2022р.

Тема: "Повторення в кінці року  відомостей про просте речення."


27.05.2022р.

Тема: "Повторення в кінці року  відомостей про словосполучення." 

Переглянути відеоурок:

https://www.youtube.com/watch?v=Rl6CPvZtkc4

Виконати завдання: 

1. Прослухайте текст. Опишіть емоції, які він у вас викликає.

— Визначте тему та головну думку тексту, стиль і тип мовлення.

Бузьки вертали з вирію, з далекого півдня. І чим більш наближались вони до рідної любої країни, тим веселішими ставали, тим більше поспішали, тим бадьоріше краяли повітря своїми крильми. Сонце любо усміхалось з синього неба, посилаючи на землю теплі, благодатні промені. Річки весело грали, мов малі діти жебоніли, тулились до більших рік і пливли все далі до моря. Вздовж річечок і рік тягнуться просторі луги-долини і ніби усміхаються до бузьків, ніби запрошують до себе, щоб на них відпочили. Бузьки вітають рідний край з-під небесної синяви, крутяться колесом, немов танцюють з великої радості, весело клекочуть (За Т. Бордуляком).

2. Утворіть словосполучення різних видів та проаналізуйте їх. Перша літера першого слова словосполучення має збігатися з кожною наступною літерою слова «радісний». Наприклад: р — рожеві квіти, а — ароматний запах, д — далеко летіти...


3. Розмежуйте словосполучення і речення. Які словосполучення можна перетворити на речення, якщо поміняти в них слова місцями?

Під вечірнім небом; попереду височіли гори; берег річки; реве та стогне Дніпр широкий; дати слово; вродлива дівчина; світає; веселий хлопчик; приїхати здалеку; дорожчий за життя.


24.05.2022р.

Тема: "Контрольна робота (тестові завдання) з теми: "Речення з відокремленими членами."

Виконати завдання на порталі "На урок" за кодом: 4909380


20.05.2022р.

Тема: "Тренувальні вправи."

Виконати завдання на порталі "На урок" за кодом: 2158873


17.05.2022р.

Тема: "Повторення теми. Підготовка до контрольної роботи. Речення з відокремленими членами. "

Виконати завдання на порталі "На урок" за кодом: 4272334

13.05.2022р.

Тема: "Контрольна робота (диктан т)."

Написати аудіодиктант:

https://youtu.be/6F028AIiwAc

10.05.2022р.

Тема: "Тренувальні вправи. Підготовка до підсумкового контрольного диктанту."

Написати аудіодиктант: 

https://www.youtube.com/watch?v=S0l_UBWFduA

06.05.2022р.

Тема: "Розвиток мовлення. Аналіз письмового твору."


03.05.2022р.

Тема: "Відокремлення. Тренувальні вправи."

Переглянути відеоурок:

 https://www.youtube.com/watch?v=Xjit3pXPI_k

Картка 1

— Перепишіть, розставляючи розділові знаки (подано речення без їх вилучення). У першому реченні підкресліть усі члени речення.

1. Столітні велетні дуби шумлять, дивуючи природу, і ждуть з піснями боротьби (Олександр Олесь).

2. Ріс у зеленому лісі дуб велетенський, високий, віти розкинувши пишно рясно-густі і широкі. На світі бурі ніякі зроду б його не зламали, віти ж, простягтись, од вітру й інші дерева ховали (Б. Грінченко).

3. Сплівшись гіллям, стояли столітні дуби та берести. Здавалось, ніби вони, підтримуючи один одного, зазирають з цікавості в глибину байраку (Ю. Мушкетик).

Картка 2

— Перепишіть, уставляючи пропущені букви та розставляючи розділові знаки (подано речення без їх вилучення). Відокремлені члени речення підкресліть.

1. Цвіли троянди, променів напившись (Д. Луценко).

2. Скрутивши промені у золоті снопи, в..ртає сонце з чужини додому (Б. Чіп).

3. Зів’яла вже та квітка запашна, а як цвіла, лишаючись, вона! (Б. Грінченко).

4. Мов каблучка, красою дивуючи світ, на середньому пальці метелик сидить (Б. Олійник).

5. Щовечора д..мок здіймається з долини, оповиваючи пр..тишені маслини (М. Рильський).

6. Війнулася фіранка на вікні, рожевим сяйвом спалахнувши раптом (М. Рильський).


29.04.2022р.

Тема:"Розвиток мовлення. Письмовий твір-опис пам'ятки  історії й культури на основі особистих спостережень і вражень  у художньому стилі ( з використанням відокремлених означень та обставин).

Переглянути відеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=cxqDqVWV-uI

Д/З: Написати твір-опис пам'ятки історії й культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі.

26.04.2022р.

Тема:"Відокремлені уточнювальні члени речення."

Приєднатися до уроку за покликанням закріпленим за вашим класом на сайті нашого закладу:  https://meet.google.com/vce-awst-oav


Переглянути відеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=BSu7VBdAe44

Виконати завдання: 

І. Прочитайте речення. Доведіть, що виділені члени речення є уточнювальними. З'ясуйте їхню синтаксичну роль. З якою метою вживають у мовленні уточнювальні члени речення?

1. Гук лісорубів і пил передзвін - усе мені любе отут, у Закарпатті (К. Дрок). 2. Під Києвом, на березі Дніпра, хлопча стояло в мареві світанку… (Б. Стельмах). 3. Вдалині, між телеграфними стовпами, мріли рожеві крейдяні гори (Гр. Тютюнник). 4. У всьому треба знати міру, навіть у скромності (А Франс). 5. Голоси під липами тепер звучали м’якше, по-вечірньому (М. Булгаков). 6. Клімат, зокрема співвідношення тепла і вологи, впливає на формування різних типів ґрунтів (3 підручника). 7. Сядеш на цю софу, і яка б не була хитавиця - чи кільова, тобто подовжня, чи бокова, поперечна, впасти не було куди (І. Гончаров).

2. Прочитайте речення вголос, виділяючи інтонацією уточнювальні члени речення.

ІІ. Випишіть речення з уточнювальними членами, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть ці члени речення відповідно до їхньої синтаксичної ролі.

1. Улітку в спраглому небі гойдається вітер одвічних лип (О. Гаран). 2. Тут двоє матерів твоя і Божа. Хай нас на шлюб вони благословлять (Л. Костенко). 3. На тім боці затоки під самим городом юрмилося на льоду багато люду (П. Загребельний). 4. Живуть там довкола маминої й батькової хати вітри і птахи і сонце і земля твоя і твій рід і твої перші кроки (О. Сизоненко). 5. І жаль мені малому стало того сірому сироту (Т. Шевченко). 6. А у верхів’ях по шовкових струнах дзвеніла тепло-лагідна й поважно-сувора музика, як молитва храму лісовому… (М. Івченко).

2. Доведіть, що в першому реченні виділена обставина не є уточнювальним членом речення. Свою відповідь звірте з міркуванням, поданим нижче.

МІРКУЙМО. У першому реченні конструкція в спраглому небі є обставиною місця, а слово улітку - обставиною часу. Логічно, що за допомогою поняття, яке означає місце, не можна конкретизувати, уточнити поняття, яке означає час. Отже, виділена обставина не є уточненням до обставини улітку.

22.04.2022р.

Тема:"Відокремленні обставини. Правильна  побудова  речень з дієприслівниковими зворотами."

Приєднатися до уроку за покликанням закріпленим за вашим класом на сайті нашого закладу:  https://meet.google.com/vce-awst-oav


Переглянути відеоматеріали: 

 https://www.youtube.com/watch?v=neW1xa1dsf8

https://www.youtube.com/watch?v=_ibXNJg09Lk

https://www.youtube.com/watch?v=ZGrB0p8Iark

Виконати завдання: 

Запишіть речення. Охарактеризуйте способи вираження в них відокремлених обставин, скориставшись схемою. Укажіть їх місце в реченні.

— Визначте, до яких слів у реченнях належать відокремлені обставини.

1. На протилежній горі, у снігах, стоїть самотня хатинка.

2. Тут, на околиці селища, під шатром старезних ясенів, нуртувало колись джерело з найменням Попова криниця.

3. Весняний вітер нетерпляче зітхає, оббігаючи узлісся та розвіваючи гілля плакучій вербі.

4. Поволі з вечірніх туманів земля, засинаючи, п’є.

5. Надбіг і майже відбігає вже, не обертаючись, кучерявий червень.

6. У тому закутку, схилившись над ручаєм, цвіте під кручею полум’яна квітка.

Способи вираження відокремлених обставин

Дослідження-відновлення.

— Відновіть речення, уставляючи з довідки потрібні за змістом відокремлені обставини. Укажіть спосіб їх вираження.

1. Показався на обрії червоною дугою краєчок сонця,...

2. А зорі падають і гаснуть, ...

3. Любив, ..., дивитися лежачи на зоряне небо.

4. ..., лісові пташки уже виспівували свої сонати.

5. ..., на подвір’ях горять соняшники.

Довідка: обволікаючи кумачевою пеленою верхів’я яворів; не долетівши до землі; їдучи на возі з лугу; незважаючи на ранню пору; повернувши свої золоті голови до сонця.

— З’ясуйте, яка відокремлена обставина за способом вираження є «зайвою». Свій вибір обґрунтуйте.

— Виразно прочитайте відновлені речення, додержуючись відповідної інтонації. Спостерігаючи за інтонацією, зробіть висновки про особливості інтонування речень, ускладнених відокремленими членами.

Вправа «Я — редактор».

-— Визначте, яку помилку допущено в поданих реченнях. Знайдіть суб’єкт, що виконує основну й додаткову дію. Дослідіть, чи може він уживатися у формі непрямого відмінка в реченні з відокремленою обставиною, вираженою дієприслівниковим зворотом.

1. Згадуючи літні вечори, у моїй уяві постає сріблясто-синє море.

2. Відпочиваючи в Карпатах, соснові ліси напувають тебе цілющою силою.

3. Визирнувши у вікно, на вулиці йшов сніг.

4. Зайшовши у парк, від снігу іскряться ялинки.

5. Перебуваючи у лісі, мені хочеться милуватися красою природи.

— Запишіть, відредаговані речення.; Позначте відокремлені обставини. Визначте, до яких слів вони належать.19.04.2022р.

Тема:"Відокремленні додатки."

Переглянути відеоурок:

 https://www.youtube.com/watch?v=3v3ddaIBtlg

Електронний підручник:

 https://shkola.in.ua/1037-ukrainska-mova-8-klas-hlazova-2016.html

У підручнику 

- опрацювати параграф 37, с. 245;

- вивчити правило с.245-246;

- виконати вправи: 440,441

Д/З: скласти 5 речень з відокремленими додатками, повторити частини мови.

15.04.2022р.

Тема: "Тренувальні вправи. Відокремлені означення та прикладки".

Означення і прикладки можуть відокремлюватися на письмі розділовими знаками, а в мовленні — інтонацією, якщо:

1) вони (непоширені й поширені) відносяться до особового займенника (Там він, клятий, і загине);

2) вони поширені та стоять після означуваного слова, вираженого іменником (Причаїлися гори, заворожені красою ще ніколи не бачених степів (О. Гончар));

3) поширене означення стоїть перед означуваним словом і має додаткове значення причини (Обізнаний з багатьма європейськими літературами, М. Рильський збагатив українську культуру майстерними перекладами класичних творів);

4) непоширені означення стоять після означуваного слова, а перед ним уже є означення (По стеблинці повзло крапчасте сонечко, кволепередосіннє);

5) означуване слово та прикладки або означення відокремлені в реченні іншими членами (У світлиці на столі, обставлений свічками з чистісінького воску, красувався коровай (Гр. Тютюнник));

6) означення або прикладка відносяться до члена, який відсутній у реченні, але відновлюється з контексту (Похмурий і задумливий, мимоволі забрів до лісових хащів);

7) непоширені прикладки стоять після означуваного слова, вираженого власним іменником (Митрик, восьмилітній хлопчик, вибіг на вулицю з курної хати (М. Коцюбинський)). Виняток становлять ті непоширені прикладки, які зливаються з власною назвою за змістом і у вимові і пишуться з нею через дефіс (Діти впізнали Андрія-коваля).

Відокремлені означення на письмі виділяються комами, а іноді — тире. Тире ставиться у випадку, коли декілька відокремлених (узгоджених і неузгоджених) означень або прикладок стоять у кінці речення (Перед очима в Маланки стала левада — зеленавеселанад річкою(М. Коцюбинський)).

Прикладка зі сполучником як може бути відокремлена і невідокремлена. Відокремлюється вона, якщо має відтінок причиновості (Франко, як учений, етнограф і фольклорист, усе життя цікавився народною творчістю). Якщо такого додаткового значення немає і прикладка характеризує предмет з якогось одного боку або показує, у ролі кого або чого він виступає, то така прикладка з як не відокремлюється (Дерево як будівельний матеріал має велике значення у промисловості).

Відокремлюються у вимові й на письмі прикладки, які уводяться до речення словами родом, за походженням, на ймення, на прізвище, особливо, чи, або, наприклад, так званий (Ой, був на Січі старий козак, на прізвище Чалий (Нар. тв.)).

При відокремленій прикладці ставиться кома. Тире ставиться у випадку, коли відокремлена поширена прикладка має особливе смислове навантаження й у вимові виділяється довгою паузою (Унизу, як величезне біле покривало, простяглась північна пустиня — тундра)

Виконати тест: сайт"На урок" код: 1203133


12.04.2022р.

Тема: "Відокремленні прикладки."

Приєднатися до уроку за покликанням закріпленим за вашим класом на сайті нашого закладу:  https://meet.google.com/vce-awst-oav

Переглянути відеоурок:  

https://www.youtube.com/watch?v=TA8Rhf71Ga4

Виконати вправи:

Тренувальні вправи.

1. Запишіть речення, розставляючи потрібні розділові знаки. Виділіть відокремлені прикладки. З'ясуйте, у яких реченнях доцільно вжити тире. 

Прибув мій канівський земляк Середа на ім’я Петро. (Г. Косинок) Дружина Платона Симиренка Софія за походженням французька дворянка швидко перейняла козацькі звичаї родини, охоче спілкувалася українською мовою. (Л. Мацько) Із Любечем давньоруським містом пов’язані долі багатьох руських князів Олега, Ярослава Володимировича. (М. Тищенко) Особливо вразила і запам’яталася всім художня композиція Сашка Довженка «Святки» поетична розповідь про народні новорічні торжества. (С. Плачинда)

2. Запишіть речення. Відокремлені члени речення підкресліть. Різновидом якого члена речення є прикладка? Визначте поширені й непоширені прикладки.

Такий пісенний добрий лад в землі моєї — України. (М. Сингаївський) Я кланяюсь народу-сівачу, його святині-пісні незабутній.(П. Перебийніс) І пісня — сонячна душа народу — злетіла в небо, плавна і дзвінка. (М. Сингаївський) І долинає дивний спів — сама мелодія, без слів. (О. Ющенко) Усе шукаю день при дні ту пісню — матір, і надію, і рідну посестру мені. (А. Малишко)

3. Виберіть і запишіть речення в такому порядку: 1) з означеннями; 2) з прикладками.

       Наприкінці 50-х років минулого століття розкидана світами українська спільнота активно організовується довкола ідеї гідного пошанування Тараса Шевченка, генія і пророка свого народу, на честь «круглої» печальної дати — 100-річчя від дня його смерті. Найрезультативніше ця ідея почала здійснюватися на американському континенті, в Канаді і США.

    У цілому північноамериканська шевченкіана, не враховуючи календарів, лише за два роки — 1960-1961 — поповнилася 36-ма новими виданнями загальним обсягом 3950 сторінок. Осторонь цієї справи, звичайно, не міг стояти обраний 1951 року предстоятелем Української православної церкви в Канаді митрополит Іларіон, відомий донедавна в науковому світі як професор Іван Огієнко. (За М. Тимошиком)

08.04.2022р.

Тема: "Відокремленні означення. Правила побудови речень з дієприкметниковими зворотами."

Приєднатися до уроку за покликанням закріпленим за вашим класом на сайті нашого закладу.

Переглянути відеоурок:

https://www.youtube.com/watch?v=vOHeqLSLkhY

Виконати тести: 

https://zno.osvita.ua/ukrainian/tag-vidokremlene_oznachennja/

05.04.2022р.

Тема: " Поняття про відокремлення. Тренувальні вправи."


Переглянути відеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=eib3f77s59E

Виписати з художньої літератури 5 речень з відокремленними  другорядними членами речення.

01.04.2022р.

Тема:"Поняття про відокремлення. Відокремленні другорядні члени речення (також уточнювальні). Розділові знаки при відокремлених членах речення.

Переглянути відеоурок:  https://www.youtube.com/watch?v=09kOkyE1I0U&t=85s

У підручнику: 

- опрацювати параграф 33,

- вивчити правило ст.202, 

- виконати вправи 370, 371 

29.03.2022р.

Тема: "Контрольна робота (тестові завдання). Речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)."

Виконати тести на сайті "На урок" за кодом:

2171207


25.03.2022р.

І  підгрупа  

Тема: "Повторення теми. Підготовка до контрольної роботи.

Переглянути відеоурок  та виконайте завдання:

https://youtu.be/I08-QhxTjUM

Виконати тести на сайті за покликанням: 

https://learning.ua/mova/vosmyi-klas/ru/


22.03. 2022р.

І  підгрупа  

Тема: "Тренувальні вправи. Звертання. Вставні слова."

Переглянути відеоурок та виконайте завдання:  :

https://youtu.be/st56OgA8ajA

Виконати тести

18.03.2022р.

І  підгрупа  

Тема:"Вставні слова (словосполучення і речення). Групи вставних слів і словосполучень за значенням. Розділові знаки при  вставних  словах."

Переглянути відеоурок та виконайте завдання: :

https://youtu.be/EBzQ0jnp918


15.03.2022р.

 8 клас

І  підгрупа  

ТЕМА:"Звертання поширені і непоширені. Риторичне запитання. Розділові знаки при звертанні.

Переглянути відеоурок та виконайте завдання: 

https://www.youtube.com/watch?v=pW0_vJUBxxQ

Немає коментарів:

Дописати коментар