понеділок, 15 травня 2023 р.

6 клас І підгрупа

16.05.2023 

Тема уроку: Повторення вивченого в кінці року. Узагальнення й систематизація вивченого з теми "Лексикологія. Фразеологія"

Перегляньте відео, виконайте вправи  562, 564, 567

15.05.2023.

Тема уроку : Розвиток мовлення

Завдання уроку : написати есе світоглядного змісту

Орієнтовні теми: "Кого можна назвати патріотом рідної землі", "У чому полягає життєвий успіх" 02.05.2023

Тема уроку: Перехід з однієї частини мови в іншу (займенника в іменник і частку, числівника й прикметника в займенник
1.Опрацювати теоретичний матеріал.

Перехід займенників в інші частини мови
Займенники можуть втрачати значення узагальненої вказівки на ознаки або кількості й переходити в іменники. В основному спостерігається неповний перехід займенників, наприклад: Кожен намагався показати свою силу, вправність, сміливість (Бойч.); Про себе дбай, але й інших не забувай (Нар. тв.).
Будь-який займенник, співвідносний з приметником, може бути замінений словом, якщо його вжити без іменника. Проте деякі займенники і поза текстом мають конкретне предметне значення, наприклад: мій у значенні чоловік, коханий, наречений; моя – жінка, кохана, наречена; наш (наша, наше, наші) із значенням людей, близьких за соціальним становищем, за переконаннями, почуттями патріотизму: Вчора вийшов мій (чоловік) на село, вже сонце сідало, коли скаче щось верхи. Він на дзвіницю зараз, ударив у дзвони (М.Коцюбинський).
Окремі займенникові форми перейшли в частки, як-от тобі (куди тобі нарядилася), собі (Жив собі вовчик), все (Та все швидше і швидше біжить), це (Де це ти ходиш?).

Явище прономіналізації (вживання іншх частин мови у ролі займенників)
У розряд займенників можуть переходити слова і з інших частин мови. Явище прономіналізації (від лат. pronomina – займенник) полягає в тому, що окремі слова можуть втрачати своє конкретне значення предметності, ознаки або кількості, набуваючи узагальненої вказівки на предмети чи ознаки, і тим самим лексично зближуватися з займенниками.
Найчастіше прономіналізуються числівники один (одна, одно, одні), другий (друга, другі), що виступають у значенні займенників той, інший, сам, якийсь. Наприклад: Одні одно говорили, а другі друге – і з тих розмов спліталась сітка, в якій ні кінця ні початку (М.Коцюбинський); Якби один другому не допомагав, то світ би пропав (Нар. тв.).

2.Виконати завдання, відкривши посилання  https://learningapps.org/6796331 .

Завдання: опрацювавши теоретичний матеріал, складіть речення із займенниками, що можуть переходити в інші частини мови (Наприклад, Кожен відповідає за свої вчинки(займ.). Кожен день пам'ятай про свою унікальність (прикм.). 6 речень

18.04.2023

Тема уроку: Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників 


Перегляньте відеоуроки. Опрацюйте параграф 59,  виконайте вправи 504, 506
Вправа 505 (ІІ) - домашнє завдання 


14.04. 2023

Тема уроку: Самостійна робота з теми "Числівник"

I.              

Завдання: Дати письмові відповіді на питання  

-       Числівник – це… .

-        Числівники змінюються за … .

-        У реченні числівники виступають … .

-        За значенням числівники поділяються на … .

-        Кількісні числівники означають … .

-        Порядкові числівники означають … .

-        За будовою числівники бувають … .

-        Простий числівник має … .

-        Складний числівник має …. .

-        Складений числівник складається … .

Завдання 2. Прочитати текст, виписати числівники з іменниками, вказати їхній розряд за значенням. Визначити відмінок числівників.

Свято-Василівську церкву було споруджено в Овручі близько 1190 року князем Рюриком Ростиславичем. Довжина святині – 30 метрів, ширина – 17. Мури були до двох метрів завтовшки. Храм неодноразово піддавався розоренню. На кінець 19 століття церкву було практично знищено. І тільки у 1907-1912 рр. російський архітектор О. Щусєв реставрував храм. У вересні 1911 року на освячення реконструйованої церкви приїжджав цар Микола II, який пожертвував на храм 10000 рублів.

Завдання 3. Складіть речення, підкресліть усі члени речення

 

Сім років мак не родив…

…і голоду не зробив.

Два хитрих…

…мудрого не переважать.

Правда на світі…

…одна.

Хто мовчить,…

…той двох навчить.

Влітку один тиждень…

...рік годує.

 

 

Завдання 4.Записати 1 речення, числівники записати словами, виконати синтаксичний розбір речення, розбірати числівника як частину мови 

  Підтвердженням цього є краса Словечансько-Овруцького кряжу – височенного пасма, яке простяглося майже на 60 км зі сходу на захід. Поверхня горбиста, помежована ярами завглибшки 20-25 м. 


 

          Учитель. Підводьтеся, діти. Мандруємо далі. Словечансько-Овруцький кряж простягається аж до Поліського природного заповідника (Слайд 18), який був створений 1973 року для збереження унікальної флори і фауни Полісся – головного скарбу цього на перший погляд суворого краю.

 Завданння 5 Дайте відповідь письмово на запитання: о котрій годині розпускається квітка й о котрій лягає спати?

1.    Сон широколистий (5-6 – 16-17) (Слайд 20).

2.    Анемона лісова (6-7 – 17-18) (Слайд 21).

3.    Лілея водяна (7-8 – 18-19) (Слайд 22).

4.    Азалія понтійська (9.30 – 21.00) (Слайд 23).

А котра зараз година? Запишіть у зошит.

 Завдання 6. «Ти – коректор» 

Відредагуйте помилки. Визначте вид їх.

1.    Фермер посіяв 43 гектарів кукурудзи.

2.    Тисячу вісімсот шісдесят першого року винайшли новий спосіб зберігання продуктів.

3.    Знижки на шуби до пʼятидесяти відсотків.

4.    Без пʼяти одинадцять.

5.    Минуло півтора дні. 

 Домашнє завдання  1.Виписати з художньої літератури 3 речення з числівниками. Визначити їх відмінки.

2. Виписати 7 прислів’їв із числівниками. Зробити синтаксичний розбір трьох речень.


 

10.04.2023

Тема уроку: Розбір числівника як частини мови

Перегляньте відео 1.   Тренувальна вправа.

Спишіть, уставляючи пропущені букви, числа запишіть словами. Визначте морфологічні ознаки та синтаксичну роль числівника. За схемою на сторінці 180 підручника 

Наскільки великим був склад цього Війська запорізького, з певністю сказати не можна. Більш чи менш конкретні відомості про чисельність запорожців містять окремі джерела. 1534 року всіх запорожців налічувалось не більше 2000. 1675 року кошовий отаман Іван Сірко зібрав 20 000 запорожців. 1775 року, на час знищення Січі, численність усього Війська запорізьких козаків склала 40 000 чоловік. (Д. Яворницький)

2.   Вибірковий диктант.

Запишіть числівники, складіть із ними словосполучення.

Сотня, пара, десяток, четверо, мало, шостий, раз, тисяча, вісімсот, дюжина, п’ятірка, удвічі, півтора, двійка, кілька, стонадцять, двадцять сім, мільйон, половина, одиниця, третина, мільярд, п’ять восьмих, по двоє, десятка, трійка, дев’яносто, кількадесят, тридцять третій.

3.   Тренувальні вправи.

1)  Доповніть прислів’я, дописавши числівники.

… вода на киселі. … разів відмір, а … відріж. … п’ятниць на тиждень. … колесо до воза. Бути на … небі. … … не ждуть.

Довідка: сьома, сім, один, сім, п’яте, сьомому, семеро, одного.

2)  Від поданих цифр утворіть кількісні та порядкові числівники, два з них провідмінюйте.

540; 384; 17 200; 811; 7 253 015; 8950; 19,3; 0,5.

3)  Запишіть цифри словами, складіть три речення з утвореними словосполученнями.

2/3 (склянка);  4/9 (метр); 3/5 (виграш); 3567 (постраждалий); на 385 (місце); у 1654 (виборець).

4.  Навчальне редагування.

Відредагуйте речення. Запишіть виправлений варіант.

Зважте, будь ласка, мені один кілограм цукру. Пастухи випасали вісімсот голів овець. Ми купили п’ять штук пеналів. У книгозбірні я придбав одну цікаву книгу.

Домашнє завдання:

1)  Повторити теоретичний матеріал параграфи 52-58

2)  Виконати вправу Запишіть цифри словами. Складіть три речення зі словосполученнями, два числівники розберіть як частину мови.

Продали 26 (двері); закупили 472 (трактор); здали 15 000 000 (гривня); відвантажили 194 (мішок); купили 111 (комп’ютер); залишилося 37 (акція).


04.04.2023

Тема уроку: Відмінювання числівників

Перегляньте відео https://youtu.be/ZFG3TjLVlmk

Робота з теоретичним матеріалом підручника (колективне опрацювання)

Кількісний числівник один (одна, одно, одне, одні) відмінюється як займенник той (та, те, ті). У родовому та орудному відмінках однини жіночого роду виступають дві паралельні форми: однієї і одної, однією і одною.

Особливість словозміни кількісних числівників три і чотири становить пом’якшення приголосного основи в родовому, давальному, орудному (крім форми чотирма) і місцевому відмінках. Числівники два, три в орудному відмінку мають закінчення -ома, числівник чотири — закінчення -ма. Форма знахідного відмінка числівників два, три, чотири залежить від поєднання з іменником.

Вирізнювальну ознаку відмінювання кількісних числівників п’ять— тридцять, п’ятдесят—вісімдесят становлять паралельні форми -ох, -ом і -и у родовому, давальному і місцевому відмінках: сімох (семи), сімом (семи), на сімох (семи). В орудному відмінку існують паралельні форми із закінченнями -ма і -ома: сьома (сімома).

Числівники дев’ять-двадцять і тридцять відмінюються як п’ять або шість.

Складні числівники шістдесят, сімдесят, вісімдесят відмінюються як п’ятдесят; триста, чотириста — як двісті; шістсот, сімсот, вісімсот, дев’ятсот — як п’ятсот. В орудному відмінку вживаються паралельні форми: п’ятьмастами і п’ятьомастами, сьомастами і сімомастами.

Власне-кількісні числівники нуль, тисяча, мільйон, мільярд, трильйон, квадрильйон відмінюються як іменники відповідної відміни: мільйон, мільйона, мільйонові (мільйону), мільйон, мільйоном, на мільйонові (на мільйоні).

У складених кількісних числівниках відмінюються всі складові частини (п’ятисот сімдесяти чотирьох).

Числівники сорок, дев’яносто, сто в родовому, давальному, орудному й місцевому відмінках мають закінчення -а (сорока, дев’яноста, ста).

Збірні числівники двоє, обоє, троє та неозначено-кількісні числівники кілька, багато та інші відмінюються як два; четверо — одинадцятеро відмінюються, як відповідні числівники чотири — одинадцять.

Увага! В українській мові не відмінюються кільканадцять числівникових слів: пів, півтора, півтори, півтораста, мало, немало, чимало та здрібніло-пестливі форми двійко, двоєчко, трійко, четвірко, п’ятірко, шестірко, семірко, восьмірко.

Виконання системи практичних завдань

Колективна робота з текстом

Прочитати текст. До якого стилю можна його віднести? Чому ви так уважаєте? Дібрати заголовок. Про що нове ви дізналися, прочитавши цей текст? Чи можете доповнити його іншою інформацією?

Із заходу на схід країна простяглася на 1316 км, із півночі на південь — на 893 км. Крайні точки: на півночі — с. Петрівка (Чернігівська область), на півдні — мис Сарич (Автономна Республіка Крим), на заході — м. Чоп (Закарпатська область), на сході — с. Червона Зірка (Луганська область).

На сході та півночі проходять кордони з Росією, на північному заході — з Білорусю, на заході — з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, на південному заході — з Молдовою. Адміністративно Україна поділена на 24 області, Автономну Республіку Крим та міста Київ і Севастополь, які мають спеціальний статус. В Україні — 448 міст і 897 селищ міського типу, понад 28 тисяч сільських населених пунктів… (З енциклопедії).

З’ясувати, про який статус Києва і Севастополя йдеться в тексті.

Списати, замінюючи цифри словами.

Провідміняти словосполучення 24 області.

Робота над виробленням орфоепічних норм

Прочитати вголос арифметичні дії. Чи відчуваєте ви труднощі у вимові? Поміркувати, у зв’язку з чим це відбувається.

1) До 127 + 83.

2) 734 + 16.

3) 978 + 26.

4) 12,5 + 8.

5) 362 + 21.

6) 493 + 99.

7) 1975 + 18.

8) 16,7 + 19.

Як відмінюються складені кількісні числівники? Робота над виробленням орфографічних навичок

Записати подані числівники словами у формі родового, давального та орудного відмінків. Пояснити їх правопис. Виділити закінчення. 49, 185, 233, 1964, 316, 57, 498, 62.

Визначити будову поданих числівників. Робота з розвитку зв’язного мовлення учнів

Прочитати текст. Переказати його, дотримуючись логіки та послідовності викладу.

Гривня — офіційна грошова одиниця України. Вона була введена у 1996 році й замінила старий «купон» (або «карбованець»). Старі купони обмінювалися за ставкою 100 000 купонів за 1 гривню.

Існують банкноти вартістю 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень. Є також монети по 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок.

Банкноти вартістю 1, 2, 5, 10 та 20 гривень, на яких значиться 1992 рік, були спроектовані й надруковані в Канаді. З 1994 року банкноти друкуються вже в Україні (З енциклопедії).

Пояснити лексичне значення слова банкнота. При потребі скористатись тлумачним словником.

Виписати і провідміняти виділені числівники. Перевірити, чи правильно провідміняв їх ваш товариш по парті.

Збагачення словникового запасу школярів

Прочитати фразеологізми. Визначити, якими словами-синонімами можна їх замінити. Використати слова з довідки.

1) В один голос.

2) В один момент.

3) В одну дудку.

4) З одного маху.

5) На всі чотири вітри.

6) На один аршин.

7) Один, як палець.

Довідка: однаково, одностайно, дружно, миттю, будь-куди, самотній, одноразово.

Скласти 3—4 речення з найцікавішими, на вашу думку, фразеологізмами.

Назвати кількісні числівники. Визначити їх морфологічні ознаки.

Орфографічна хвилинка

Подані числа записати словами. Пояснити їх правопис. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90; 500, 600, 700, 800, 900.

Провідміняти останні п’ять числівників.

Дослідження-аналіз

Прочитати числівники разом з іменниками. Усно провідміняти 3—4 словосполучення.

П’ять діб, вісімнадцять кімнат, вісім учнів, сорок зошитів, сто книжок, п’ятдесят копійок, тисяча вісімсот дев’яносто другий рік.

Скласти речення, в яких би слово один виступало як кількісний числівник та в значенні одинокий, сам, єдиний, якийсь.

Дослідження-пошук

Прочитати загадки-жарти. Знайти й виписати числівники. Поставити до них запитання. Визначити синтаксичну роль.

1) У назві якої річки є три ноти?

2) Яке місто має назву з одного чоловічого імені й ста жіночих?

3) Яке слово складається із семи однакових літер?

4) У якої пташки назва складається з сорока а? (Нар. творчість).

Домашнє завдання

Уявити ситуацію, що ви готуєтеся до олімпіади і необхідно докладно з’ясувати питання про відмінювання кількісних числівників. Скласти зв’язну розповідь у вигляді монологу.

20.03.2023

Тема уроку: Відмінювання порядкових числівників. Написання числівників на -тисячний

Опрацюйте параграф 56 підручника,
виконайте вправи 478, 479, 481


14.03.2023

Тема: Відмінювання кількісних числівників. Тренувальні вправи

Перегляньте відео
Опрацюйте параграф 54 підручника, виконайте вправи 458, 459, 462. Домашнє завдання: вправа 463


10.03.2023

Тема уроку: Творення числівників. Числівники прості, складні і складені. Роздільне написання складених числівників

Перегляньте відео
Опрацюйте параграф 52 с. 167 підручника, виконайте вправи 437 (І, ІІ,ІІІ), 438 (І, ІІ)

06.03.2023

Тема уроку: Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові

Перегляньте відео https://youtu.be/DNpdDarNZBY

Опрацюйте параграф 53 підручника, виконайте вправи 440, 441, 442, 446. 449 - домашнє завдання

Таблицю перекресліть у зошит!24.02.2023

Тема уроку: Написання -н- і -нн- у прикметниках. Написання складних прикметників разом і через дефіс

Перегляньте відео за покликаннями

https://www.youtube.com/watch?v=T0qnHLe-fPw

Опрацюйте параграф 48, 49 підручника, виконайте вправи 401, 404, 413, 416

14.02. 2023

Тема уроку: Букви е, о, и в прикметникових суфіксах -ев-(-єв-), -ов-(-йов-, -ьов-), ин-, -ін-, -ичн-

Опрацюйте відеоурок за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=Lgk9uhcmLqE

Опрацюйте параграф 46 підручника, виконайте вправи 385, 387, 391

06.02.2023

Тема уроку: Перехід прикметників в іменники. Творення прикметників 

Перегляньте відеоурок за покликанням https://youtu.be/3K5XGHY26Fk

Опрацюйте параграф підручника, виконайте 3 вправи

03.02.2023

Тема уроку: Контрольна робота 

Прикметник 


31.02.2023

Тема уроку: Узагальнення та систематизація знань з теми "Прикметник"

https://naurok.com.ua/prezentaciya-uzagalnennya-ta-sistematizaciya-vivchenogo-z-temi-prikmetnik-159600.html

30.01.2023

Тема уроку: Узагальнення та систематизація знань з теми "Прикметник"

Повторити вивчене  з теми "Прикметник"
Виконати завдання23.01.2023 

Тема уроку: Прикметники твердої й м'якої груп. Відмінювання прикметників

Опрацюйте відеоурок 

 
 
Опрацюйте параграф 44 підручника, виконайте вправи 365, 366(ІІ завдання), 368, 369, 371. Домашнє завдання: вправа 372 (І і ІІІ завдання)

20.01.2023

Тема уроку: Повні та короткі форми прикметників

Опрацювати параграф 43 підручника, виконати вправи 358, 361, 363. Вправа 362 - домашнє завдання


17.01.2023 

Тема уроку: Урок розвитку зв'язного мовлення. Порівняльний опис двох рослин за ілюстрацією 

Перейдіть за покликанням https://mobidrive.com/sharelink/r/4py9EvpCJ1VOvmeIpJLp6R7caESt49BNi5CTiIU8Gs2r 

Перегляньте презентацію, запишіть порівняльний опис берези та яблуні 
16.01.2023

Тема уроку:  Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення

Опрацюйте відеоурок 

Опрацюйте матеріал параграфа 42 . підручника, виконайте вправи 352, 353, 355


13.01.2023

Тема уроку: Перехід прикметників з однієї групи в іншу

Опрацювати відеоурок за покликанням https://youtu.be/rhdhIPh-5UU

Опрацювати матеріал на сторінці 133 підручника, за зразком вправи 344 підберіть схожі приклади, складіть речення та запишіть їх


10.01. 2023

Тема уроку: Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні

Опрацювати параграф 41 підручника, виконати вправи 245, 247, 248


09.01.2023

Тема уроку: Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Перегляньте відеоурок

Опрацюйте параграф 40 підручника, виконайте вправи 333, 334, 336, 337

22. 12. 2022

Тема уроку: Офіційно-ділового стиль. Оголошення

Опрацюйте сторінку 226-227, виконайте вправи 593, 594, 595

20.12.2022

Тема уроку: Контрольна робота з теми "Іменник. Відмінювання іменників"

 Виконайте контрольну роботу 

19.12.2022

Контрольний диктант

https://youtu.be/M9D4b0beFew 

13.12.2022

Тема уроку: Букви е, и, і в суфіксах -ечок-, -ечк-, -ичок-, ичк-, -іння-, ення-, -н-, -инн-, -ив-, -ев-

Опрацюйте відеоурок за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=h4zxxaPrF1Y

Виконайте вправи 291, 295, 296, 297

Домашнє завдання: вправа 299, параграф 35

12.12.2022 

Тема уроку: Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові. Складання власного родоводу з додержанням правил написання чоловічих і жіночих імен по батькові 

Опрацюйте відеоурок за покликанням https://youtu.be/z_1C-jUpTrY 

Складіть і запишіть розповідь про свій родовід, скориставшись відеороликом https://youtu.be/AfhT9F09_2M

09.12.2022

 Тема уроку: Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників 

Перегляньте відеоурок за покликанням https://youtu.be/X7a2tMnoq_I

Виконайте вправи 282, 283,286, 287; ознайомтесь із матеріалом  параграфа 34 підручника 


08.12.2022

Тема уроку: Відмінювання іменників, що мають форму лише множини

Перегляньте відеоурок за покликанням 

https://www.youtube.com/watch?v=A3h0rsVAz-k

Опрацюйте параграф 33 підручника, виконайте вправи 276, 277, 278, 279


06.12.2022

Тема уроку: Відмінювання іменників    4 відміни 

Опрацюйте матеріал відеоуроку за покликанням https://youtu.be/G02jMIqNjig

Опрацюйте параграф 32 с107  підручника, виконайте вправи 271, 272, 273


02.12.2022

Тема: Відмінювання іменників ІІ відміни. Закінчення а, я, у, ю в іменниках чоловічого роду 

Перегляньте відеоурок за посиланням https://youtu.be/XKKGlZsn_sM 

Опрацюйте параграф 31, виконайте вправи 261, 262, 263


28.11.2022

Тема уроку: Поділ іменників на відміни й групи 

Матеріал: перегляньте відеоурок за покликанням: https://youtu.be/FUw_dil5lWM

Завдання: опрацювати параграф 28 підручника, виконати вправи 236, 239, 240

Домашнє завдання: вправа 24124.11.2022

Тема уроку: Контрольний переказ художнього тексту з елементами опису приміщення

https://youtu.be/U8mScOOXXPc 

Прослухайте текст за покликанням, запишіть план та переказ тексту

22.11.2022

Тема уроку. Відмінки іменників, їх значення. Кличний відмінок.

Опрацьовуємо матеріал підручника параграф 27, виконуємо вправи 227, 229, 230 

Перегляньте відеоурок за покликанням https://youtu.be/YhqOGhVJni8

Домашнє завдання. Вправа 232 

18.11.2022

Тема уроку: число іменників. Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини

Переглядаємо відеоурок за покликанням:

https://www.youtube.com/watch?v=MNP-Dgv7fd8 

опрацьовуємо матеріал підручника параграфа 26, виконуємо вправи 222, 223

Домашнє завдання: вправа 224

14.11.2022

Тема уроку: Іменники загальні та власні, конкретні й абстрактні. Збірні Іменники

Матеріал для опрацювання: перегляньте відеоурок за покликанням: https://youtu.be/k136cSXzElE

Опрацюйте матеріал підручника параграфа 23, виконайте вправи з відеоуроку  та 191, 192

Домашнє завдання: вправа 195

04.11.2022

Тема уроку: Творення і правопис складноскорочених слів 

Матеріал для опрацювання: перегляньте відеоурок https://youtu.be/JGHXVlhicyM 

Домашнє завдання: опрацюйте матеріал підручника с.67-68, виконайте вправи 169,171

Домашнє завдання: вправа 174


31.10.2022

Тема уроку: Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ськ(ий), -цьк(ий); буквосполучення -чн-

Перегляньте відеоурок за посиланням https://youtu.be/MOWv3VBArrk 

Опрацюйте параграф 18 підручника, виконайте вправи 153, 154.

Домашнє завдання: вправа 155


20.10.2022

Тема уроку: Змінювання й творення слів. Твірне слово. Основні способи словотворення

Матеріал для опрацювання

 https://youtu.be/STLvrrUiccE

Завдання: опрацювати параграф 16, 17 підручника, виконати вправи: 122, 124(зразок вправа 123), 133. 

Домашнє завдання: знати правила сторінки 52, 53 та табличку с.55, вправа 13818.10 2022

Тема уроку: Контрольна робота з теми "Лексикологія. Фразеологія"

Виконайте контрольну роботу 

Чекаю фото у Вайбер до 15.0014.10.2022 

Тема уроку: Фразеологізми в ролі членів речення. Редагування речень і текстів, у яких неправильно вжито фразеологізми 

Завдання: опрацювати матеріал відеоуроку за посиланням https://youtu.be/HFnXUTeDggA ,https://youtu.be/oVd_v3dDL3Y виконати завдання цього уроку та опрацювати параграфи12-14, виконати вправу 103


10.10.2022

Тема уроку: Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

Матеріал для опрацювання: передивіться відеоурок, виконайте завдання, навчіться переказувати текст https://youtu.be/DXtrJsrSNAM06.10. 2022

Тема уроку: Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Джерела українських фразеологізмів. Ознайомлення із фразеологічним словником.

Матеріал для опрацювання: https://youtu.be/HFnXUTeDggA

Завдання: опрацюйте параграфи 12, 13 підручника, виконайте вправи 87, 88(усно), 90, 103( домашня робота)


04.10.2022

Тема уроку: Узагальнення й систематизація вивченого з теми "Лексикологія"

Завдання: виконати завдання з презентації за посиланням https://vseosvita.ua/library/prezentacia-uzagalnenna-j-sistematizacia-vivcenogo-z-leksikologii-171872.html

30.09.2022

 Тема уроку: Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова. Діалектні, професійні слова й терміни, просторічні слова

Матеріал для опрацювання: https://www.youtube.com/watch?v=D6bOYiUP50M

Опрацювати параграф 9 підручника, виконати вправи 59,62, 64

26.09.2022

Тема уроку: написання слів іншомовного походження: подвоєння приголосних

Матеріал для опрацювання: https://youtu.be/5Rn3ZzWyaGI

Переглядаючи відеоурок, зупиняйте його та записуйте усі слова.

Домашнє завдання: складіть та запишіть 6 речень зі словами іншомовного походження з подвоєнням приголосних
22.09 2022

Тема уроку: Групи слів за походженням: власне українські й запозичені слова.Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів. Лексична помилка

Матеріал для опрацювання: https://www.youtube.com/watch?v=E1W4uN0fcJ8 ,

https://www.youtube.com/watch?v=I8Ew1etp_0g

Опрацювати матеріал у підручнику: параграф 7,  с.22-24; виконайте вправи 41, 43(усно), 44 (І і ІІ завдання)

Домашнє завдання: вивчити правила параграфа 7, виконати вправу 48 (письмово)

06.09.2022               

 Тема уроку: Краса і багатство української мови                                     Матеріали https://youtu.be/3AZbnHdm-pY.        https://youtu.be/8aeq3FbSEe4.                        

Домашнє завдання: скласти висловлювання "Моя мова" (використати слова із хмари слів відеоуроку)

08.09. 2022

Тема уроку: Повторення вивченого про словосполучення і речення


Матеріал для опрацювання: https://www.youtube.com/watch?v=JxZ0rutcOoo

 https://naurok.com.ua/uploads/files/158712/57106/61257_images/7.jpg

Опрацювати параграф 1 підручника, виконати вправи 17, 21

12.09.2022

 Тема уроку:

          Повторення вивченого. Речення з однорідними членами. Узагальнювальне слово та розділові знаки при однорідних членах речення.

Матеріали для опрацювання: https://www.youtube.com/watch?v=8LgdKdNSfv4

 


 
Виконати вправу 23 підручника

16.09.2022

Тема уроку: Повторення вивченого. Пряма мова. Діалог

Матеріал для перегляду:  https://youtu.be/GyNWeRyv0Cw

Повторити матеріал у підручнику  на с. 11 параграфа 3, виконати вправи 19, 21 (ІІ завдання)

Домашнє завдання: виконати вправу 22 (одне завдання на ваш вибір) 

 20.09.2022

Тема: Контрольна робота з теми "Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого"

Виконайте тестові завдання за посиланням: https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-z-temi-povtorennya-uzagalnennya-y-pogliblennya-vivchenogo-245259.html

Немає коментарів:

Дописати коментар