четвер, 24 березня 2022 р.

7 клас

  7 клас 

09.06.2022р.

Тема: "Узагальнення вивченого протягом року."

07.06.2022р.

Тема: "Узагальнення та систематизація вивченого про службові частини мови, правопис і використання їх у мовленні."

02.06.2022р.

Тема: "Узагальнення та систематизація вивченого про самостійні частини мови, правопис і використання їх у мовленні."


31.05.2022р.

Тема: "Аналіз контрольних робіт."

26.05.2022р

Тема: "Контрольна робота (тестові завдання) з теми: "Прикметник. Сполучник. Частка. Вигук."


24.05.2022р.

Тема: "Контрольна робота (диктант)."

Написати аудіодиктант: 
https://www.youtube.com/watch?v=nXdyxrR-4GQ

19.05.2022р.

Тема: "Вигук. Тренувальні вправи." Кома і знак оклику при вигуках."

Переглянути відеоматеріали: 

https://www.youtube.com/watch?v=DqvVVAAh3c8

Виконати тести   на порталі "На Урок"за кодом: 6245773

17.05.2022р.

Тема: "Дефіс у вигуках."

Переглянути відеоматеріали: 

https://www.youtube.com/watch?v=DqvVVAAh3c8
Виконати тести   на порталі "На Урок"за кодом: 1532582

12.05.2022р.

Тема: "Вигук. Групи вигуків за значенням."

Приєднуємося до відеоуроку за покликанням закріпленим за вашим класом  на сайті нашого закладу: https://meet.google.com/jgq-cnvn-ijp

Переглянути відеоматеріали: 

https://www.youtube.com/watch?v=PuJI9ektqDo

Д/З  Виписати 10 назв пісень, казок, оповідань із вигуками.

10.05.2022р.

Тема: "Вигук як особлива частина мови."

Приєднуємося до відеоуроку за покликанням закріпленим за вашим класом  на сайті нашого закладу: https://meet.google.com/jgq-cnvn-ijp

Переглянути відеоматеріали: 

https://www.youtube.com/watch?v=GT6FoLONOpk


Виконати вправи: 

1. Спишіть речення. Підкресліть вигуки. Які почуття й емоції виражає кожний з них?

1. – А ти не піддавайсь. Заповідь: “Не журись!” – хіба забув? Ех, ти, відмінник! (О. Гончар). 2. “Здрастуй, здрастуй, Прометею! А! Бунтуєш? – ну, бунтуй” (77. Тичина). 3. І от – метро. Ну, я вам скажу, це шту-у-ка! Казка! Наукова фантастика! (В. Нестайко). 4. – Ех, ви, наївні астронавти! (О. Ковінька). 5. Ой, диви, зброя козацька, справжнісінька! Ого-го шаблюка! Дай таку в руки старшині Паляничку, він тільки – рраз!.. (В. Нестайко). 6. Хай собі займаються своєю важливою справою, хай! (В. Нестайко). 7. Ах, як не хотілося йому падати, як не хотілося кидати автомата! (О. Довженко).

2. Спишіть речення. Підкресліть вигуки, які, виконуючи ту чи іншу синтаксичну роль у реченні, набувають значення самостійних частин мови.

1. “А-а-а…” неслося десь здалеку, як од розірваної греблі. “А-а-а…” котилось ближче, і чулись в ньому і брязкіт скла, і окремі крики, повні розпуки та жаху, і тупіт ніг великої юрми… (М. Коцюбинський). 2. Нащо вороні великі хороми, знай, ворона, своє “кра” (Народна творчість). 3. Не удар авіабомби, не зловісна пісня кулі – над колискою хай лине материнське ніжне “люлі” (77. Усенко). 4. Гей, коби-то я газдинькою була в тім ластів’ячім гнізді (Г. Хоткевич). 5. Той ухо прихилив, а кум – шу – шу-шу-шу… (Л. Глібов).

Учителька принесла в клас глобус.

– Що то в учительки в руках? – запитала Маринка в сусідки по парті.

– Надувна карта, – відповіла вона.

Виконати тести   на порталі "На Урок"за кодом: 3417996


05.05.2022р.

Тема: "Тренувальні вправи. Частка (узагальнення)."

Переглянути відеоматеріали:

 https://www.youtube.com/watch?v=DpBd--kTWWk

https://www.youtube.com/watch?v=_CSmNBVhAYg

03.05.2022р.

Тема: "Розвиток Мовлення. Складання проекту логотипа рідного міста (села, школи, класу) з використанням у його описі  різних частин мови з часткою не і префіксом не."

Переглянути презентацію:
https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=183512&token=04151957f2215287dc5fd39e313f6231

1. Вивчіть правила з § 38 (ст. 240, 243).
2. Виконайте вправу 543.
3. Розгляньте логотипи на ст. 243. 
⃟Складіть невеличку розповідь (4-7 речень), яким ви бачите логотип рідного села, школи, класу чи своєї сім'ї. Використайте в його описі слова з частками не та ні
⃟АБО створіть логотип у додатку "Canva" (його можна безкоштовно завантажити за цим посиланням). 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.canva.editor&hl=ru


28.04.2022р. 

Тема: "Правопис часток не і ні з різними частинами  мови."

Приєднуємося до відеоуроку за покликанням закріпленим за вашим класом  на сайті нашого закладу : https://meet.google.com/jgq-cnvn-ijp

Переглянути відеоурок: 

 https://www.youtube.com/watch?v=X_IQE778t5s


Робота з таблицею «Навчаючи учусь» 

► Ознайомтесь з таблицею (за варіантами: І — правопис ні разом, ІІ — правопис ні окремо). 

Ні пишеться разом

Ні пишеться окремо

слово без ні не вживається: нікчемний, нісенітниця нівроку;

є заперечною часткою: Не лишилось ні клаптика незасіяної землі

входить до інших слів як словотвірний префікс: ніхто, ніякий, ніде

є повторюваним єднальним сполучником із заперечним значенням: Не буде у думах моїх ні мук, ні страждань, ні плачу (М. Рильський). Не хоче він ні пить, ні їсти і все у мрії порина (В. Сосюра)


Виконати завдання: 

І. Перепишіть речення і вставте пропущені букви. Підкресліть частки, сформулюйте правила вживання часток не, ні та поясніть їх правопис.

1. Я була малою горда,— щоб (н..)плакать, я сміялась. 2. (Н..), я чую наше гасло! Ось воно все голосніше. 3. Чоло (н..)вінчали лавровії віти, тернів (н..)скрашали (н..)золото, (н..)квіти. 4. (Н..), (н..), мій друже, спи спокійно, я (н..)скажу (н..)кому слів таємних (Леся Українка).

1. (Н..), сестро моя рідна! — говорить.— Так я уже звівся, що а (н..) гніватись, а (н..) жалкувати (н..) на кого (н..) маю! 2. А чому на весіллі (н..)погуляти! — озвавсь Опанас Бобрик, узявшись у боки. 3. Тиміш дивиться, і так йому чогось мила ся щебетушечка, що очей з неї (н..) звів би. Слухав би (н..) наслухався її тихого та любого щебетання. 4. Може, притомився, хлопче? — (Н...),— одрізав та й знов іде мовчки. 

ІІ. Творче завдання.

► Складіть речення, кожне слово якого починається з не. (Нерозчесаний нечупара недавно недочув небилицю.)

ІІІ. Запишіть приклади речень з орфограмою «Не з різними частинами мови», використовуючи:

- загадки, 

- прислів’я та приказки, 

- народні пісні, 

- поезії Шевченка.

26.04.2022р.

Тема: "Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки."

Приєднуємося до відеоуроку за покликанням закріпленим за вашим класом  на сайті нашого закладу : https://meet.google.com/jgq-cnvn-ijp

Переглянути відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=dih_8DPMN1A 

ПАМ'ЯТАЙМО

Написання часток разом

Визначення

Приклади

Частки аби-, ані-, де-, чи-, що-, яку складі будь-якої частини мови (крім сполучників прислівникового типу)

абияк, анітрохи, дещо, чимало, щоразу , якби

Частки би (б), то, що в складі сполучників

щоб, якщо, нібито

Частку же (ж) у складі стверджувальних часток

авжеж, атож

Частку -ся ( сь) у зворотних дієсловах

пишеться, працюється, напивсь

Частку -сь у складі займенників і прислівників

десь, колись, хтось, щось

Написання часток окремо

Визначення

Приклади

Модальні частки з різними частинами мови

він же був, ходімо ж, дивлюсь на це

Формотворчі частки з дієсловами

хай запише, нехай прочитає, зробив би

Частку що в словосполученнях

дарма що, тільки що, хіба що, що ж

Написання часток через дефіс

Визначення

Приклади

Будь-, -будь, небудь-, казна-, хтозна- у складі займенників та прислівників

Будь-що, хто-небудь, казна-де, хтозна-якВиконати завдання: 
І. Переписати, вставляючи пропущені букви. Підкреслити члени речення.  Над кожним словом вказати  частину мови.

Гадюка хоч не вкусить, та заш..пить. Коли б цукор мав язика, він би сам себе зл..зав. Тільк.. стань вівцею, а вовки знайдут..ся. Коли б сир та масло, та ще мука, п..рогів би нап..кла, солі позичила б, а води сама пр..несла б. Капловухого хоч родзинками годуй, а все буде капловухий.

Народна творчість.


ІІ. Переписати, вставляючи пропущені букви. Підкреслити в кожному члени речення.  Над кожним словом вказати  частину мови. 

Чи я не знівечив чужого слова? Чи не забув, як гомонить діброва? (М.Сингаївський.) Нехай не падає прокляття на наше пр..звище родинне, нехай же, сину, довіряє твоєму підп..су людина. (П.Перебийніс.) І тільки попіл поп..лом л..жить. І тільк.. зрадник зат..рає слід. (А.Малишко.) Нехай сніги  л..жать, як к..лим, нехай хоч цілий вік м..туть! (Олександр Олесь.)21.04.2022р.

Тема: "Частка як службова частина мови. Частки формотворчі  та словотворчі. Частки, що надають  слову або реченню  додаткових  відмінків ( практично).

Переглянути відеоматеріал: https://www.youtube.com/watch?v=DpBd--kTWW

Вивчити:     Частки надають висловлюванню чи окремому слову певного смислового або емоційного відтінку. 

Частки за своїм значенням і вживанням є такі, що вживаються для оформлення різних видів речень, такі, що надають певного смислового відтінку окремому слову чи групі слів, а також приєднувальні, словотворчі й формотворчі.

Частки, які вживаються для оформлення різних видів речень — розповідних (стверджувальних і заперечних), питальних, спонукальних, окличних.

 • Розряди часток за значенням
  ФормотворчіСловотворчіЗаперечніМодальні
  а) утворюють умовний спосіб

  дієслів: бби (зробила б);

  б) утворюють наказовий спосіб дієслів: хай, нехай, бодай;

  в) творять зворотні дієслова: -ся,

  сь (сміється, знайшовсь);

  г) творять найвищий ступінь

  порівняння прикметників і прислівників: най-, що-як- (найкращий, щонайвище).

  утворюють нові слова: будь-, -небудь, казна-, хтозна-, бозна-, аби-, де-, -сь, чи-, що-, як-, чим- (будь-як, абищо,

  колись, щодня, якраз, чимало, чимшвидше)

  Заперечують

  висловлене:

  не, ні, ані (не

  образив, ні про

  що, аніскільки)

  надають окремому слову в реченні або цілому реченню

  додаткових

  відтінків (так,

  еге, лише, ледве чи, це, власне, саме)

  Про написання часток див. розділ «Орфографія. Правопис часток»!
   Види модальних часток
  ВидиПриклади
  1.Питальнічи, хіба, невже: Чи справді так було, чи, може, хто збрехав? (Л.Глібов).
  2.Стверджувальнітак, еге, егеж, атож, аякже, авжеж: Так, я хочу крізь сльози сміятись… (Леся Українка).
  3.Підсилювальніяк, що за, та, що то за, і, й, а, о, ой, ще: О Україно! О рідна ненько! Тобі вірненько присягнем! (М.Вороний).
  4.Вказівніось, от, це, оце, то, ото, он, ген, онде: Онде балочка весела, в ній хороші красні села (Леся Українка).
  5.Означальнісаме, якраз, справді, точно, власне, рівно: Сиділи ми в садочку, там саме зацвітав і сипався з каштанів білий цвіт (Леся Українка).
  6.Видільні (обмежувально-видільні)навіть, тільки, лише, лиш, лишень, хоч, хоча б, аж, же, ж, таки, уже, собі, все ж: Лиш боротись – зна­чить жить! (І.Франко).
  7.СпонукальніГоді, бодай, давай, ну, бо, но: Уперед! Годі скніти рабами! (П.Грабовський).
  8.КількісніМайже, приблизно, мало не, трохи не, чи не, ледве не: На майдан вийшло майже все село.
  9.Власне модальні (висловлюють сумнів, непевність, припущення)мов, мовляв, чи, наче, ніби, мовби, мабуть, навряд, навряд чи, ледве чи, ба, ой, ну й: Навряд чи десь по інших країнах світу співають так гарно, як у нас на Україні (О.Довженко).
   Групи часток за походженням
  НепохідніПохідні (утворені від інших частин мови)
  Їх походження встановити не можливо: чи, о, но, іУтворені з інших частин мови: мовби, хоча б, онде, якраз, навряд чи, ніби
   Групи часток за будовою
  ПростіСкладніСкладені
  непохідні, їхнє походження визначити важкоутворені з двох чи більше непохідних слів (пишуться разом)утворені з повнозначних слів і сполучників (пишуться окремо)
  й, і, а, ні, як, он, це, он, геннібито, мовби, авжеж, атож, аякже, ото, онденавряд чи, ледве чи, що за, ну й, куди там, де й, хоча б
   Розрізнення часток та інших частин мови
  ЧасткиСполучники
  Нехай той люд потомлений хоч трохи відпочине! (І.Франко); Полохлива ворона і куща боїться (Нар. тв.).Поєднують однорідні члени речення або прості речення у складному: Хоч я втомився, але тебе радий бачити (хоч приєднує підрядну частину складного речення). Добре слово краще за цукор і мед (Нар. тв.) – і поєднує однорідні члени речення.
  Прислівники
  Точно такий подарунок ми придбали вчора бабусі.Відповідають на питання: Відстань визначили точно (як?).
Виконати завдання: 

1. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Укажіть частки, з’ясуйте розряд кожної за значенням і вживанням. Визначте групу модальних часток за значенням.

1. Наша дума наша пісня не вмре не загине. От де люде наша слава слава України! (Т. Шевченко). 2. Ось Моринці де Тарас Григорович народився (Ю. Яновський). 3. Хоч би маленькую хатину він мріяв мати над Дніпром щоб у вечірнюю годину животворить своїм пером (М. Рильський). 4. Лиш трутень звик солодкі жерти соти бджола ж для меду й серце віддала (А. Малишко). 5. Чи варто кожному свого шукати броду? Не краще разом будувати міст? (В. Раєвський).

– Витлумачте лексичне значення виділеного слова.

– Поясніть уживання в реченнях розділових знаків. 

19.04.2022р.

Тема:"Розвиток мовлення. Складання пам'ятки "Як відрізнити  сполучники й однозвучні з ними інші частини мови з прийменниками і частками (проте - про те, зате - за те, якби - як би та ін.)"

 Переглянути відеоматеріал: https://www.youtube.com/watch?v=kYeANtoVDSU

Д/З : Скласти пам'ятку, у якій будуть речення із сполучниками.


14.04.2022р.

Тема: "Тренувальні вправи. Правопис сполучників.  Розрізнення  сполучників від однозвучних слів."

Приєднуємося до відеоуроку за покликанням закріпленим за вашим класом  на сайті нашого закладу : https://meet.google.com/jgq-cnvn-ijp

 Переглянути  відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=J4qE3oz-shI

Тренажер  до уроку:
 https://webpen.com.ua/pages/Morphology_constant_leng_parts/conjunction_spelling.html

12.04.2022р.

Тема: "Контрольний письмовий стислий переказ  розповідного тексту."

Приєднуємося до відеоуроку за покликанням закріпленим за вашим класом  на сайті нашого закладу :https://meet.google.com/jgq-cnvn-ijp

Переглянути відеоматеріали до уроку: https://www.youtube.com/watch?v=R5dDCVaXyys

07.04.2022р.

Тема:"Правопис сполучників. Написання сполучників разом та окремо. Розрізнення  сполучників від однозвучних слів."

Переглянути відеоурок:    https://www.youtube.com/watch?v=mPdrYsNMgnc

Розглянути та виконати завдання:  https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/7-klas/spoluchnik-313253/pravopis-spoluchnikiv-51549

05.04.2022р.

Тема:" Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням. Використання їх  у простому  і складному  реченнях: сполучники сурядності й підрядності. Синонімічні й антонімічні сполучники.

Переглянути відеоурок:   https://www.youtube.com/watch?v=_QqekavU7TM

Запам'ятайте:

Сполучники:

• непохідні (а, бо, ні)

• похідні (або, якщо)

• прості (але, чи, і)

• складні (проте, щоб, причому)

• складені (як тільки; у зв’язку з тим, що)

• сурядності (і, та, однак, чи… чи)

• підрядності (бо, який, коли)

Розряди сполучників

за

за

за

походженням

будовою

значенням

• непохідні:

але, і, та;

• похідні (походять

від інших частин мови):

як, що, зате

• прості:

і (й), а, але, бо;

• складні(утворені з двох і більше частин): щоб, зате, проте;

• складені(утворені з двох і більше слів): тому що; через те що; незважаючи на те, що

• сполучники сурядності

(уживаються в складному реченні, частини якого рівноправні, та для зв’язку однорідних членів речення): і, та, але, однак;

• сполучники підрядності (уживаються в складному реченні, у якому одна частина залежить від іншої): щоб, бо, якби

Виконайте завдання:

1.Спишіть слова. Підкресліть у кожному рядку «зайве» слово. Поясніть свій вибір.

А та, чи, бо, на

Б про, або, але, щоб

В однак, аби, і, однаково

2. Спишіть текст, вставляючи замість крапок відповідні сполучники з довідки.

Відносини взаємоповаги … поступливості були характерними для багатьох народів світу. Наприклад, трипільці деякі житла будували так, … мати спільну стіну із сусідами, … у сучасних квартирах багатоповерхових будинків. А в деяких народів Кавказу, Туреччини, Ірану, … землі було мало, житло споруджували на стрімких схилах гір. Отож дах одного будинку служив фундаментом для іншого. Це робили … легше було долати життєві негаразди, … міцне плече … дружня підтримка доброго сусіда були запорукою безпеки … добробуту.

Довідка: бо; та; щоб; як; для того, щоб; й; через те, що, та.

3. Розгляньте фрагмент репродукції й прочитайте опис фрески. Спишіть текст, підкресліть сполучники. Визначте розряди сполучників за: а) походженням; б) будовою; в) значенням.

Велична постать пророка Єремії сповнена безнадії й суму, але — ані жесту, ані сльози, ані ридання… Пророк схрестив ноги, тримає рукою бороду. Спершись ліктем на одне коліно й поклавши другу руку на друге коліно, він схилив голову й тяжко замислився над долею свого народу.

Не тільки Єремія в роздумах, а й ангели-помічники теж охоплені сумом. Так само, як пророк, ангел над його правим плечем сумно дивиться вниз. Однак певну надію можна помітити в постаті ангела над лівим плечем — він підняв голову і твердо дивиться вперед (За Дж. Базарі).

7klas_1.files/image098.jpg

Мікеланджело Буонарроті. Пророк Єремія. Фреска. 1508-1512 pp.31.03.2022р.

Тема:"Узагальнення вивченого про прийменник."

Приєднуємося до відеоуроку за покликанням закріпленим за вашим класом  на сайті нашого закладу

Перегляньте відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=NpETISJr4cY

Виконайте завдання у підручнику на ст.191   (розгляньте розбір прийменника як частини мови,  виконайте вправу 436.)

29.03.2022р.

Тема: "Види прийменників за будовою. Написання похідних прийменників разом, окремо, через дефіс."

Приєднуємося до відеоуроку за покликанням закріпленим за вашим класом  на сайті нашого закладу

Перегляньте відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=pngnvs9YDWw
Виконайте завдання з відеоуроку.

24.03.2022р.

Тема: "Зв'язок прийменника з непрямими відмінками іменника."

Переглянути відеоуроки та виконати завдання:
1.https://www.youtube.com/watch?v=BJ-gVZ5KApI 
2. https://www.youtube.com/watch?v=BB4gU9r2BG4

Виконуємо завдання на сайті за покликанням: https://learning.ua/mova/vosmyi-klas/ru/
Виконати тести на сайті "На урок"за кодом: 6258293 

22.03.2022р.

Тема:"Прийменник як службова частина  мови і засіб зв'язку слів у словосполучення  й реченні. Синонімічні й антонімічні прийменники. Прийменниково-іменникові консультації в ролі членів речення. Непохідні й похідні прийменники.
Переглянути відеоурок та виконати завдання:
https://www.youtube.com/watch?v=8Vo9TlRQOJU

понеділок, 21 березня 2022 р.

8 клас ІІ підгрупа

 

09.06.2022р.

Тема: "Повторення в кінці року  відомостей про словосполучення й речення. Узагальнення вивченого протягом року."

06.06.2022р.

Тема: "Повторення в кінці року  відомостей про просте речення."

02.06.2022р.

Тема: "Повторення в кінці року  відомостей про просте речення."


30.05.2022р.

Тема: "Повторення в кінці року  відомостей про словосполучення." 


26.05.2022р. 

Тема: "Повторення в кінці року  відомостей про словосполучення." 

Переглянути відеоурок:

https://www.youtube.com/watch?v=Rl6CPvZtkc4

Виконати завдання: 

1. Прослухайте текст. Опишіть емоції, які він у вас викликає.

— Визначте тему та головну думку тексту, стиль і тип мовлення.

Бузьки вертали з вирію, з далекого півдня. І чим більш наближались вони до рідної любої країни, тим веселішими ставали, тим більше поспішали, тим бадьоріше краяли повітря своїми крильми. Сонце любо усміхалось з синього неба, посилаючи на землю теплі, благодатні промені. Річки весело грали, мов малі діти жебоніли, тулились до більших рік і пливли все далі до моря. Вздовж річечок і рік тягнуться просторі луги-долини і ніби усміхаються до бузьків, ніби запрошують до себе, щоб на них відпочили. Бузьки вітають рідний край з-під небесної синяви, крутяться колесом, немов танцюють з великої радості, весело клекочуть (За Т. Бордуляком).

2. Утворіть словосполучення різних видів та проаналізуйте їх. Перша літера першого слова словосполучення має збігатися з кожною наступною літерою слова «радісний». Наприклад: р — рожеві квіти, а — ароматний запах, д — далеко летіти...


3. Розмежуйте словосполучення і речення. Які словосполучення можна перетворити на речення, якщо поміняти в них слова місцями?

Під вечірнім небом; попереду височіли гори; берег річки; реве та стогне Дніпр широкий; дати слово; вродлива дівчина; світає; веселий хлопчик; приїхати здалеку; дорожчий за життя.


23.05.2022р.

Тема: "Контрольна робота (тестові завдання) з теми: "Речення з відокремленими членами."

Виконати завдання на порталі "На урок" за кодом: 4088329

19.05.2022р.

Тема: "Тренувальні вправи."

Виконати завдання на порталі "На урок" за кодом: 5063218

16.05.2022р.

Тема: "Повторення теми. Підготовка до контрольної роботи. Речення з відокремленими членами."

Виконати завдання на порталі "На урок" за кодом: 3554456

 

12.05.2022р.

Тема: "Контрольна робота (диктант)."

Написати аудіодиктант:

https://youtu.be/6F028AIiwAc


09.05.2022р.

Тема: "Тренувальні вправи. Підготовка до підсумкового контрольного диктанту."

Написати аудіодиктант: 

https://www.youtube.com/watch?v=S0l_UBWFduA

05.05.2022р.

Тема: "Розвиток мовлення. Аналіз письмового твору."


02.05.2022р.

Тема: "Відокремлення. Тренувальні вправи."

Переглянути відеоурок:

 https://www.youtube.com/watch?v=Xjit3pXPI_k

Картка 1

— Перепишіть, розставляючи розділові знаки (подано речення без їх вилучення). У першому реченні підкресліть усі члени речення.

1. Столітні велетні дуби шумлять, дивуючи природу, і ждуть з піснями боротьби (Олександр Олесь).

2. Ріс у зеленому лісі дуб велетенський, високий, віти розкинувши пишно рясно-густі і широкі. На світі бурі ніякі зроду б його не зламали, віти ж, простягтись, од вітру й інші дерева ховали (Б. Грінченко).

3. Сплівшись гіллям, стояли столітні дуби та берести. Здавалось, ніби вони, підтримуючи один одного, зазирають з цікавості в глибину байраку (Ю. Мушкетик).

Картка 2

— Перепишіть, уставляючи пропущені букви та розставляючи розділові знаки (подано речення без їх вилучення). Відокремлені члени речення підкресліть.

1. Цвіли троянди, променів напившись (Д. Луценко).

2. Скрутивши промені у золоті снопи, в..ртає сонце з чужини додому (Б. Чіп).

3. Зів’яла вже та квітка запашна, а як цвіла, лишаючись, вона! (Б. Грінченко).

4. Мов каблучка, красою дивуючи світ, на середньому пальці метелик сидить (Б. Олійник).

5. Щовечора д..мок здіймається з долини, оповиваючи пр..тишені маслини (М. Рильський).

6. Війнулася фіранка на вікні, рожевим сяйвом спалахнувши раптом (М. Рильський).
28.04.2022р.

Тема:"Розвиток мовлення. Письмовий твір-опис пам'ятки  історії й культури на основі особистих спостережень і вражень  у художньому стилі ( з використанням відокремлених означень та обставин).

Переглянути відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=cxqDqVWV-uI

Д/З: Написати твір-опис пам'ятки історії й культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі.

25.04.2022р.

Тема:"Відокремлені уточнювальні члени речення."

Переглянути відеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=BSu7VBdAe44

Виконати завдання: 

І. Прочитайте речення. Доведіть, що виділені члени речення є уточнювальними. З'ясуйте їхню синтаксичну роль. З якою метою вживають у мовленні уточнювальні члени речення?

1. Гук лісорубів і пил передзвін - усе мені любе отут, у Закарпатті (К. Дрок). 2. Під Києвом, на березі Дніпра, хлопча стояло в мареві світанку… (Б. Стельмах). 3. Вдалині, між телеграфними стовпами, мріли рожеві крейдяні гори (Гр. Тютюнник). 4. У всьому треба знати міру, навіть у скромності (А Франс). 5. Голоси під липами тепер звучали м’якше, по-вечірньому (М. Булгаков). 6. Клімат, зокрема співвідношення тепла і вологи, впливає на формування різних типів ґрунтів (3 підручника). 7. Сядеш на цю софу, і яка б не була хитавиця - чи кільова, тобто подовжня, чи бокова, поперечна, впасти не було куди (І. Гончаров).

2. Прочитайте речення вголос, виділяючи інтонацією уточнювальні члени речення.

ІІ. Випишіть речення з уточнювальними членами, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть ці члени речення відповідно до їхньої синтаксичної ролі.

1. Улітку в спраглому небі гойдається вітер одвічних лип (О. Гаран). 2. Тут двоє матерів твоя і Божа. Хай нас на шлюб вони благословлять (Л. Костенко). 3. На тім боці затоки під самим городом юрмилося на льоду багато люду (П. Загребельний). 4. Живуть там довкола маминої й батькової хати вітри і птахи і сонце і земля твоя і твій рід і твої перші кроки (О. Сизоненко). 5. І жаль мені малому стало того сірому сироту (Т. Шевченко). 6. А у верхів’ях по шовкових струнах дзвеніла тепло-лагідна й поважно-сувора музика, як молитва храму лісовому… (М. Івченко).

2. Доведіть, що в першому реченні виділена обставина не є уточнювальним членом речення. Свою відповідь звірте з міркуванням, поданим нижче.

МІРКУЙМО. У першому реченні конструкція в спраглому небі є обставиною місця, а слово улітку - обставиною часу. Логічно, що за допомогою поняття, яке означає місце, не можна конкретизувати, уточнити поняття, яке означає час. Отже, виділена обставина не є уточненням до обставини улітку.


21.04.2022р.

Тема:"Відокремлені обставини. Правильна  побудова  речень з дієприслівниковими зворотами."

Переглянути відеоматеріали: 

 https://www.youtube.com/watch?v=neW1xa1dsf8

https://www.youtube.com/watch?v=_ibXNJg09Lk

https://www.youtube.com/watch?v=ZGrB0p8Iark

Виконати завдання: 

Запишіть речення. Охарактеризуйте способи вираження в них відокремлених обставин, скориставшись схемою. Укажіть їх місце в реченні.

— Визначте, до яких слів у реченнях належать відокремлені обставини.

1. На протилежній горі, у снігах, стоїть самотня хатинка.

2. Тут, на околиці селища, під шатром старезних ясенів, нуртувало колись джерело з найменням Попова криниця.

3. Весняний вітер нетерпляче зітхає, оббігаючи узлісся та розвіваючи гілля плакучій вербі.

4. Поволі з вечірніх туманів земля, засинаючи, п’є.

5. Надбіг і майже відбігає вже, не обертаючись, кучерявий червень.

6. У тому закутку, схилившись над ручаєм, цвіте під кручею полум’яна квітка.

Способи вираження відокремлених обставин

Дослідження-відновлення.

— Відновіть речення, уставляючи з довідки потрібні за змістом відокремлені обставини. Укажіть спосіб їх вираження.

1. Показався на обрії червоною дугою краєчок сонця,...

2. А зорі падають і гаснуть, ...

3. Любив, ..., дивитися лежачи на зоряне небо.

4. ..., лісові пташки уже виспівували свої сонати.

5. ..., на подвір’ях горять соняшники.

Довідка: обволікаючи кумачевою пеленою верхів’я яворів; не долетівши до землі; їдучи на возі з лугу; незважаючи на ранню пору; повернувши свої золоті голови до сонця.

— З’ясуйте, яка відокремлена обставина за способом вираження є «зайвою». Свій вибір обґрунтуйте.

— Виразно прочитайте відновлені речення, додержуючись відповідної інтонації. Спостерігаючи за інтонацією, зробіть висновки про особливості інтонування речень, ускладнених відокремленими членами.

Вправа «Я — редактор».

-— Визначте, яку помилку допущено в поданих реченнях. Знайдіть суб’єкт, що виконує основну й додаткову дію. Дослідіть, чи може він уживатися у формі непрямого відмінка в реченні з відокремленою обставиною, вираженою дієприслівниковим зворотом.

1. Згадуючи літні вечори, у моїй уяві постає сріблясто-синє море.

2. Відпочиваючи в Карпатах, соснові ліси напувають тебе цілющою силою.

3. Визирнувши у вікно, на вулиці йшов сніг.

4. Зайшовши у парк, від снігу іскряться ялинки.

5. Перебуваючи у лісі, мені хочеться милуватися красою природи.

— Запишіть, відредаговані речення.; Позначте відокремлені обставини. Визначте, до яких слів вони належать.


18.04.2022р.

Тема:"Відокремлені додатки."

Приєднатися до уроку за покликанням закріпленим за вашим класом на сайті нашого закладу:  https://meet.google.com/vce-awst-oav

Переглянути відеоурок:

 https://www.youtube.com/watch?v=3v3ddaIBtlg

Електронний підручник:

 https://shkola.in.ua/1037-ukrainska-mova-8-klas-hlazova-2016.html

У підручнику 

- опрацювати параграф 37, с. 245;

- вивчити правило с.245-246;

- виконати вправи: 440,441

Д/З: скласти 5 речень з відокремленими додатками, повторити частини мови.

14.04.2022р.

Тема: "Тренувальні вправи. Відокремлені означення та прикладки".

Приєднатися до уроку за покликанням закріпленим за вашим класом на сайті нашого закладу:  https://meet.google.com/vce-awst-oav

Означення і прикладки можуть відокремлюватися на письмі розділовими знаками, а в мовленні — інтонацією, якщо:

1) вони (непоширені й поширені) відносяться до особового займенника (Там він, клятий, і загине);

2) вони поширені та стоять після означуваного слова, вираженого іменником (Причаїлися гори, заворожені красою ще ніколи не бачених степів (О. Гончар));

3) поширене означення стоїть перед означуваним словом і має додаткове значення причини (Обізнаний з багатьма європейськими літературами, М. Рильський збагатив українську культуру майстерними перекладами класичних творів);

4) непоширені означення стоять після означуваного слова, а перед ним уже є означення (По стеблинці повзло крапчасте сонечко, кволепередосіннє);

5) означуване слово та прикладки або означення відокремлені в реченні іншими членами (У світлиці на столі, обставлений свічками з чистісінького воску, красувався коровай (Гр. Тютюнник));

6) означення або прикладка відносяться до члена, який відсутній у реченні, але відновлюється з контексту (Похмурий і задумливий, мимоволі забрів до лісових хащів);

7) непоширені прикладки стоять після означуваного слова, вираженого власним іменником (Митрик, восьмилітній хлопчик, вибіг на вулицю з курної хати (М. Коцюбинський)). Виняток становлять ті непоширені прикладки, які зливаються з власною назвою за змістом і у вимові і пишуться з нею через дефіс (Діти впізнали Андрія-коваля).

Відокремлені означення на письмі виділяються комами, а іноді — тире. Тире ставиться у випадку, коли декілька відокремлених (узгоджених і неузгоджених) означень або прикладок стоять у кінці речення (Перед очима в Маланки стала левада — зеленавеселанад річкою(М. Коцюбинський)).

Прикладка зі сполучником як може бути відокремлена і невідокремлена. Відокремлюється вона, якщо має відтінок причиновості (Франко, як учений, етнограф і фольклорист, усе життя цікавився народною творчістю). Якщо такого додаткового значення немає і прикладка характеризує предмет з якогось одного боку або показує, у ролі кого або чого він виступає, то така прикладка з як не відокремлюється (Дерево як будівельний матеріал має велике значення у промисловості).

Відокремлюються у вимові й на письмі прикладки, які уводяться до речення словами родом, за походженням, на ймення, на прізвище, особливо, чи, або, наприклад, так званий (Ой, був на Січі старий козак, на прізвище Чалий (Нар. тв.)).

При відокремленій прикладці ставиться кома. Тире ставиться у випадку, коли відокремлена поширена прикладка має особливе смислове навантаження й у вимові виділяється довгою паузою (Унизу, як величезне біле покривало, простяглась північна пустиня — тундра)

Виконати тест: сайт"На урок" код: 9467546


11.04.2022р.

Тема: "Відокремленні прикладки."

Переглянути відеоурок:  

https://www.youtube.com/watch?v=TA8Rhf71Ga4

Виконати вправи:

Тренувальні вправи.

1. Запишіть речення, розставляючи потрібні розділові знаки. Виділіть відокремлені прикладки. З'ясуйте, у яких реченнях доцільно вжити тире. 

Прибув мій канівський земляк Середа на ім’я Петро. (Г. Косинок) Дружина Платона Симиренка Софія за походженням французька дворянка швидко перейняла козацькі звичаї родини, охоче спілкувалася українською мовою. (Л. Мацько) Із Любечем давньоруським містом пов’язані долі багатьох руських князів Олега, Ярослава Володимировича. (М. Тищенко) Особливо вразила і запам’яталася всім художня композиція Сашка Довженка «Святки» поетична розповідь про народні новорічні торжества. (С. Плачинда)

2. Запишіть речення. Відокремлені члени речення підкресліть. Різновидом якого члена речення є прикладка? Визначте поширені й непоширені прикладки.

Такий пісенний добрий лад в землі моєї — України. (М. Сингаївський) Я кланяюсь народу-сівачу, його святині-пісні незабутній.(П. Перебийніс) І пісня — сонячна душа народу — злетіла в небо, плавна і дзвінка. (М. Сингаївський) І долинає дивний спів — сама мелодія, без слів. (О. Ющенко) Усе шукаю день при дні ту пісню — матір, і надію, і рідну посестру мені. (А. Малишко)

3. Виберіть і запишіть речення в такому порядку: 1) з означеннями; 2) з прикладками.

       Наприкінці 50-х років минулого століття розкидана світами українська спільнота активно організовується довкола ідеї гідного пошанування Тараса Шевченка, генія і пророка свого народу, на честь «круглої» печальної дати — 100-річчя від дня його смерті. Найрезультативніше ця ідея почала здійснюватися на американському континенті, в Канаді і США.

    У цілому північноамериканська шевченкіана, не враховуючи календарів, лише за два роки — 1960-1961 — поповнилася 36-ма новими виданнями загальним обсягом 3950 сторінок. Осторонь цієї справи, звичайно, не міг стояти обраний 1951 року предстоятелем Української православної церкви в Канаді митрополит Іларіон, відомий донедавна в науковому світі як професор Іван Огієнко. (За М. Тимошиком)


07.04.2022р.

Тема: "Відокремлені означення. Правила побудови речень з дієприкметниковими зворотами."

Переглянути відеоурок:

https://www.youtube.com/watch?v=vOHeqLSLkhY

Виконати тести: 

https://zno.osvita.ua/ukrainian/tag-vidokremlene_oznachennja/

04.04.2022р.

Тема: " Поняття про відокремлення. Тренувальні вправи."

 Приєднатися до уроку за покликанням закріпленим за вашим класом на сайті нашого закладу

Переглянути відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=eib3f77s59E

Виписати з художньої літератури 5 речень з відокремленними  другорядними членами речення.

31.03.2022р.

Тема:"Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення (також уточнювальні). Розділові знаки при відокремлених членах речення.

Приєднатися до уроку за покликанням закріпленим за вашим класом на сайті нашого закладу

Переглянути відеоурок:  https://www.youtube.com/watch?v=09kOkyE1I0U&t=85s

У підручнику: 

- опрацювати параграф 33,

- вивчити правило ст.202, 

- виконати вправи 370, 371 

28.03.2022р.

Тема: "Контрольна робота (тестові завдання). Речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)."

Виконати тести на сайті "На урок" за кодом:

2171207

24.03.2022р.

ІІ  підгрупа  

Тема: "Повторення теми. Підготовка до контрольної роботи.

Переглянути відеоурок  та виконайте завдання:

https://youtu.be/I08-QhxTjUM

Виконати завдання на сайті за покликанням: 

https://learning.ua/mova/vosmyi-klas/ru/

Виконати самостійну роботу на сайті "На урок" за кодом: 9115286


21.03. 2022р.

ІІ  підгрупа  

Тема: "Тренувальні вправи. Звертання. Вставні слова."

Переглянути відеоурок та виконайте завдання:  :

https://youtu.be/st56OgA8ajA

Виконати тести

17.03.2022р.

І  підгрупа  

Тема:"Вставні слова (словосполучення і речення). Групи вставних слів і словосполучень за значенням. Розділові знаки при  вставних  словах."

Переглянути відеоурок та виконайте завдання: :

https://youtu.be/EBzQ0jnp918


14.03.2022р.

 8 клас

І  підгрупа  

ТЕМА:"Звертання поширені і непоширені. Риторичне запитання. Розділові знаки при звертанні.

Переглянути відеоурок та виконайте завдання: 

https://www.youtube.com/watch?v=pW0_vJUBxxQ

 Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники у формі кличного відмінка. Назвіть звуки, що чергуються. Якими літерами позначають ці звуки на письмі?  1. Поговори зі мною, (друг)! (С. Йовенко). 2. Стій, (козак), постривай, шляху в людей попитай. З, Не клюй, (птах), ягід із калини (Народна творчість).

  – Обгрунтуйте вживання розділових знаків при звертанні.  – Підкресліть члени речення. Чи є звертання членом речення?  Пригадайте, які звертання називають риторичними. Яка їхня роль у мовленні? 

 ПІДКАЗКА  Риторичне звертання – це звертання до відсутніх людей, предметів або явищ природи. Наприклад: Чом твоє, вербичко, посмутніло личко? (Н. Поклад). Горнусь до тебе, Україно (Л. Гавриленко). 
 Перепишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте звертання і вставні слова. 

 1. Спасибі предки за духовний спадок (Л. Костенко). 2. Я знаю юначе що серце козаче тобі від природи дано (Б. Дворецька). 3. Дивлюсь як зірка гасне у імлі. Навколо неї мабуть е планети (І. Коваленко). 4. Гарний хлопець з іншої планети може завтра в гості прилетить (Л. Костенко). 5. Куди ж ми люди добрі ідемо? (А. Михайлевський). 6. Люди сідайте будь ласка за стіл великодній (Б. Дворецька).  – Поясніть, що виражають або на що вказують ужиті в реченнях вставні слова.  – Як ви розумієте вислів духовний спадок?